Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ

A kutatási eredményeknek, az innovációs sikereknek és az oktatók kiváló tudományos tevékenységének köszönhető a Szegedi Tudományegyetem 2010-ben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innovációoktatás fejlesztésén keresztül” (TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV) megnevezésű pályázatán 2 856 331 580 Ft támogatást nyert Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozására. Ez újabb kihívásokat és feladatokat állított az SZTE tudományos közössége elé, amelynek úgy kíván megfelelni, hogy komplex programokban gondolkodva építi az SZTE nemzetközi hírnevét.

 

A Kutatóegyetemi Kiválósági Központ címnek birtokában az SZTE 5 kiemelt alprogramban nemzetközileg is elismert, professzionális színvonalú kutatásokat valósít meg a következő 2 évben. A Kutatási Alprogramok mindegyike kiemelt terület a nemzetközi kutatás élvonalában, az SZTE tudományos háttere tekintetében a legelismertebb kutatási területek között van, illetve szinergiában van a többi kiemelt területtel; ezzel is segítve a létrejött tudományos potenciál hatékony kihasználását és a kutatási fókuszterület szakmai fenntarthatóságát. A Szabó Gábor professzor vezette Szuperlézer Alprogram kiemelt célja az ELI-hez kapcsolódó alkalmazások fejlesztése, valamint a kapcsolódó területek tudományos igényeinek kielégítése. A legmodernebb nano- és gyógyszertechnológiák és módszerek meghonosítását tűzte zászlajára a Kémia, anyagtudomány, gyógyszerkutatás Alprogram, Fülöp Ferenc professzor vezetésével. A Molekuláris biológia, genetika, orvostudomány Alprogram a betegségek molekuláris patogenézisének feltárása mellett a neuropszichiátriai zavarok patomechanizmusát kutatja. Penke Botond akadémikus a program vezetője. A Kovács Kornél professzor neve által fémjelzett Környezettudomány, energetika Alprogram a nanopartikulumok biztonságosságának kérdésének vizsgálatán túl megújuló energiahordozók előállítására irányuló technológiák fejlesztésén fog dolgozni, részben korábbi eredményekre építve. A program legátfogóbb témája, az Információs Társadalom Alprogram, Z. Karvalics László professzor vezetésével napjaink meghatározó kérdéseivel foglalkozik a területen, így az információs társadalom jogi, gazdasági, szociológiai, történeti és stratégiai vetületeinek kutatásával.

 

A program kiemelt menedzsment feladata a Kiválósági Központ intézményi hátterének megteremtése, valamint az egyetemi paradigmaváltás elősegítése, többek között modern versenypiaci menedzsment módszerek és struktúrák meghonosításán keresztül. A program stratégiai irányítását az Igazgatótanács látja el, amelyet Rácz Béla professzor vezet. Az operatív menedzsment feladatok között a projekt szakmai menedzsmentjén túl megjelenik a nemzetközi kutatási hálózatszervezés és a kutatásmarketing tevékenység, hogy a Kiválósági központ önálló szereplőként is megjelenhessen a nemzetközi innovációs piacon, de helyet kaptak olyan exkluzív tevékenységek is, mint a kutatói coaching, vagy a kutatás-kontrolling.

 

A Kutatóegyetemi Kiválósági Központ célja, hogy elősegítse a Szegedi Tudományegyetem kutatás-fejlesztési és innovációs versenyképességének javítását a kutatókért, a hallgatókért és a kutatási megbízásokért folytatott – nemzetközivé váló – versenyben, hozzájáruljon az egyre komplexebb tudományos kihívásokra való felkészüléshez az alapkutatási tevékenység interdiszciplináris jellegének fokozásán keresztül, illetve az eredmények további javítása érdekében a tehetség menedzselését helyezze a középpontba.

 

Kontakt:

Kovács Tibor, projektigazgató, 6720 Szeged, Dugonics tér 13., e-mail: kovacst@knret.u-szeged.hu, tel./fax:

62/546-976