2022. október 3., hétfő English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
.XN07_N
Képzési forma:
Doktori képzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Leírás:
A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. A második és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött. (Szab., 9. melléklet, 2. és 3. pont)

A képzés vezetője dr. Ferincz István egyetemi docens.

Publikálási lehetőségek:
A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.

Kutatási témák:
1.téma: Ószláv/óbolgár nyelvemlékek feldolgozása
1.a. altéma: XII. századi tetraevangélium
1.b. altéma: fonetika-morfológia

Kutatási témák és témavezetőik:
Dr.H. Tóth Imre: Középbolgár nyelvemlékek feldolgozása és leírása
Dr. Balázs L. Gábor: A nyelvtörténet kutatásmódszertani kérdései
Dr. Ferincz István: Szláv nyelvemlékek történeti stilisztikai vizsgálata
Dr. Kacziba Ágnes: Magyarországi szerb nyelvemlékek feldolgozása
Dr. Kocsis Mihály: Magyarországi ukrán egyházi szláv kéziratok vizsgálata.

A rendelkezésre álló infrastruktúra:
A PhD-hallgatók az intézeti és egyetemi könyvtárat, illetve az oktatók magánkönyveit is használhatják, és az intézetben rendelkezésükre áll egy külön számítógép (nyomtatóval és Internet–csatlakozással).

Felvételi vizsga
Iskolaspecifikus felvételi követelmények:
A Szláv Történeti Nvelvészeti PhD Program felvételizői számára összeállított irodalomjegyzék
1. Minden pályázó részére kötelező a következő mű ismerete:
a.)H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. JATEPress 1996.
b.) Minden pályázónak a felvételi beszélgetés előtt legalább két héttel be kell nyújtania szakdolgozatának egy példányát.
c.) A felvételi beszélgetésen ezen túl kutatási elképzeléséről és az adott szláv (orosz) nyelv ismeretéről kell számot adnia.
2. Az alább megadott művek közül annak az ismerete szükséges, amely vagy amely részek szorosabban kapcsolódnak a pályázó kutatási témájához:
a) Baleczky Emil, Hollós Attila: Ószláv nyelv. Bp. 1968, 1973 stb..
b) H. Tóth Imre: Konstantin–Cirill és Metód élete és működése (Bevezetés a szláv kultúrtörténetbe) Szeged, 1991.
c) H. Tóth Imre: Rövid összehasonlító szláv nyelvtan I. Hangtan, alaktan. (Főnév, ige) Szeged, 1999.
Az adott szláv nyelv ismeretén kívül egy nyugati nyelv olvasás és értés szintű ismerete szükséges.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:02:11
Felvételi követelmények:
egyetem
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
MK-1 Közös tárgyak; Teljesítendő: min.165 kredit
kötelező tantárgy TSZK01 Kutatómunka; Teljesítendő: min. 115 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZK011 Kutatómunka 1.; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZK012 Kutatómunka 2.; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZK013 Kutatómunka 3.; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy 20
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZK014 Kutatómunka 4.; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy 20
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZK015 Kutatómunka 5.; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy 25
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZK016 Kutatómunka 6.; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy 30
kötelező tantárgy TSZE01 Elméleti kurzusok; Teljesítendő: min. 40 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZE011 Részletes óbolgár (ószláv) nyelvtan 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZE012 Részletes óbolgár (ószláv) nyelvtan 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZE013 Görög nyelvtan 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZE014 Görög nyelvtan 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZE015 Indoeurópai összehasonlító nyelvtan 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZE016 Indoeurópai összehasonlító nyelvtan 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZE017 Történeti fonológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZE018 Történeti morfológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy TSZV01 Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TSZV011 Szabadon választható kurzusok; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú), ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TSZV012 Óratartás; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TSZV013 Magyar nyelvű poszter; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TSZV014 Idegen nyelvű poszter; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TSZV015 Magyar nyelvű előadás; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TSZV016 Idegen nyelvű előadás; _Konzultációs gyakorlat, óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 5
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TSZV017 Kutatási beszámoló; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy TSZS01 Szövegolvasás; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZS011 Szövegolvasás 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZS012 Szövegolvasás 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy NyDI1 Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme NyDI11 Szabadon választható kurzusok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
MK-B Bolgár nyelvtörténeti képzés; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelező tantárgy TSZB01 Bolgár nyelvtörténeti képzés; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZB011 Bolgár nyelvtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZB012 Bolgár nyelvemléktan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
MK-LEK Lektorátusi nyelvórák; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
MK-O Orosz nyelvtörténeti képzés; Teljesítendő: min.15 kredit
kötelező tantárgy TSZO01 Orosz nyelvtörténeti képzés; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZO011 Orosz nyelvtörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZO012 Orosz nyelvtörténet 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TSZO013 Orosz nyelvemléktan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Bolgár nyelvtörténeti képzés

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.165 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Orosz nyelvtörténeti képzés

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.165 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 4 kredit követelmény.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

NyDI NyDI Szabadon választható kurzusok modul
Felelős tanszék:
Orosz Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bibok Károly dr. (BIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Orosz Filológiai Tanszék
TSZ Történeti szlavisztika PhD program (kredites) modul
Felelős tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Ferincz István dr. (FEIHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.115 kredit
Leírás:
Kutatómunka, amelybe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek feldolgozása is beletartozhat.
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 25 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 30 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Ferincz István dr. (FEIHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.40 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ókortörténeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ókortörténeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Ferincz István dr. (FEIHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Ferincz István dr. (FEIHAGS.SZE)
Leírás:
Képzési modultól függően 4 vagy 9 kredit teljesítendő.
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Leírás:
A kurzus kredites jóváírásához a hallgatónak a programvezetővel és a témavezetőjével is előzetesen egyeztetnie kell.
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Leírás:
Óratartás: heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartásáért (14 héten át) 1 kredit, félévenként max. 4 kredit (felsőoktatási intézményben szakmai óra – DIT)
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Leírás:
Első vagy második szerzős, aktív poszterért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 9. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Leírás:
Első vagy második szerzős, aktív poszterért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 9. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Leírás:
Első vagy második szerzős, aktív előadásért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 9. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Leírás:
Első vagy második szerzős, aktív előadásért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 9. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
H. Tóth Imre dr. (HQTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Kocsis Mihály dr. (KOMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Filológiai Tanszék
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár