Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Kultúra, sport, szabadidő  --  SZTE Kulturális Iroda  --  Pályázatok,versenyek
Kreatív pályázatok a szegedi egyetemen

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kulturális Irodája a tavaszi szemeszterre is meghirdette kreatív pályázatait. A mese-, vers-, esszé- és drámaírás mellett idén is értékelik a legjobb természetfotókat és az egyetemi életről készült képeket. Az eddigi hagyományokat követve a legjobbak ismét pénzjutalomban részesülnek.

A tavaszi szemeszterre is meghirdette a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kulturális Irodája kreatív, pénzdíjas pályázatait nappali tagozatos hallgatók részére.

A szakmai zsűri idén is díjazza a legjobb természetfotókat és az egyetemi életről készült felvételeket, ám a jelentkezőknek ügyelniük kell arra, hogy műveiket kiállításra kész formában, paszpartuzott, fekete-fehér vagy színes papírképek formájában kell elküldeniük a Kulturális Iroda címére, hiszen ezekből az alkotásokból kiállítás nyílik az SZTE Rektori Hivatal Átriumában.

Az idei versmondó versenyen Juhász Gyulára emlékeznek, így a jelentkezők a költőóriás két, szabadon választott költeményével nevezhetnek március 30-ig.

Ugyanakkor a meseíró pályázat legjobbjai a Teddy Maci Kórház által készített gyermekkönyvbe is bekerülhetnek, viszont a szerzőknek tekintettel kell lenniük arra, hogy szövegeik óvodás korú apróságoknak készülnek azzal a céllal, hogy a kicsik könnyebben leküzdhessék a betegségektől és az orvosoktól való félelmüket.

A drámaíró versenyre jelentkezők számára vonzó lehet, hogy az arra érdemes darabot lehet, hogy a Szegedi Nemzeti Színház is bemutatja. Tartalmi és terjedelmi megkötés ezért nincs, de egy, a helyi társulatra elképzelt szereposztást ajánlott csatolni.

Az aktuális esszépályázat szintén a színházhoz kötődik, ugyanis az SZTE Kulturális Irodája az Armel Operafesztivállal együtt hirdette meg Opera – igen/nem címmel. A szövegekben olyan kérdésekre várják a választ, mint: „Miért szereti / nem szereti az egyetemista korosztály az operát? Felemelő, magasztos és fennkölt vagy unalmas, dagályos és ciki? Színház vagy ének a színpadon? Klasszikus vagy kortárs?”

Az idei pályázatok különböző leadási határidőkkel rendelkeznek: a vers- és meseíróknak március 30-ig, a drámaíróknak szeptember 10-ig kell beküldeniük műveiket. A fotópályázatra érkező alkotásokat is március 30-ig várják, a versmondóknak is addig kell beküldeniük nevezésüket az SZTE Kulturális Iroda címére, a Dugonics tér 13-ba. További információk a pályázati kiírásban olvashatók, illetve a 62/544-045-ös telefonszámon kérhetők.

 

A részletes pályázati kiírások alább olvashatók:

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

 

E G Y E T E M I F O T Ó P Á L Y Á Z A T O T

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

Kategóriák: 1, természetfotó

2, egyetemi élet

Pályázati feltételek:

Szerzőnként 5 darab egyedi kép, illetve egy-egy fotósorozat (egy sorozat max. 5 darab fotót tartalmazhat) adható be.

A pályázatra kiállításra kész, paszpartuzott (a paszpartu mérete 50x70 cm, vagy 30x40 cm) fekete-fehér vagy színes papírképeket várunk.

A pályázatra beküldött képek hátulján fel kell tüntetni:

- a kép címét

- a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, telefonszám, e-mail)

A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezünk az Egyetemi Tavasz ideje alatt az SZTE Rektori Hivatal Átriumában.

A beküldött képanyagot a kiíró által felkért szakmai zsűri értékeli.

 

Díjak kategóriánként:

I. díj: 20.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

 

A beküldés határideje, helyszíne: 2012. március 30.

SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

 

J U HÁ S Z G Y U L A VE R S M O N D Ó V E R S E N Y T

 

hirdet a költő halálának 75. évfordulója alkalmából.

 

A pályázaton részt vehetnek:

1, az egyetem nappali tagozatos hallgatói

2, az egyetem oktatói, dolgozói

A versenyzőknek 2 szabadon választott Juhász Gyula-verssel lehet nevezniük az SZTE Kulturális Irodában kapható nevezési lapokon.

Egy-egy vers műsorideje nem haladhatja meg a 10 percet.

A versenyzőknek szakértőkből álló zsűri ítéli oda a díjakat.

 

Díjak:

I. díj: 20.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

 

A nevezés határideje, helyszíne: 2012. március 30.

SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045

 

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája

 

„T A V A S Z I S Z É L V I Z E T Á R A S Z T”

 

címmel verspályázatot hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

Bárminemű egyéb műfaji, verstani, ritmikai megkötés nélkül olyan verseket várunk, amelyek a tavasz tematikáját járják körül.

Egy pályázó egy verssel jelentkezhet, melynek terjedelme maximum 2 oldal (12-es betűméret, 1-es sorköz).

A pályaműveket zárt, jeligével ellátott borítékban kell leadni, amelyben egy újabb zárt boríték a jelige feloldását (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, e-mail) tartalmazza.

 

Díjak:

I. díj: 20.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

 

A beküldés határideje, helyszíne: 2012. március 30.

SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és a Teddy Maci Kórház

 

M E S E Í R Ó P Á L Y Á Z A T OT

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

Formai követelmények: A pályázatra rövid meséket várunk, melyek terjedelme 1.500-2.500 karakter (12-es betűméret, 1-es sorköz) lehet. Egy pályázó egy mesével jelentkezhet.

A pályaműveket zárt, jeligével ellátott borítékban kell leadni, amelyben egy újabb zárt boríték a jelige feloldását (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, e-mail, telefon) tartalmazza.

Tartalmi megkötések: A pályázók vegyék figyelembe, hogy a mesék óvodás korú gyermekeknek szólnak, azaz alkalmazkodjanak az ő nyelvi világukhoz. A mesék lényege és célja az legyen, hogy segítségükkel a gyerekek könnyebben leküzdhessék az orvostól, orvosi eszközöktől, betegségektől való félelmeiket. (Például fogorvos-fogtündér rendelése, altató orvos-álomország hercege, vérnyomásmérő-ölelő masina, fonendoszkóp-szuperfül, lyukas fog- Gombóc Artúr foga, lúdtalp-lúdtalpas liba története, stb.)

Bővebb információk: Haskó Zita 06-30-589-7316, tmkszeged@gmail.com

 

Díjak:

I. díj: 20.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

A legjobb pályaművek megjelennek a Teddy Maci Kórház által készített mesekönyvben, melyet Szegeden, Budapesten, Debrecenben és Pécsett is terjeszt és használ az egyesület.

 

A leadás határideje, helyszíne: 2012. március 30.

SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045

 

 

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és a Szegedi Nemzeti Színház

 

D R Á M A Í R Ó P Á L Y Á Z A T O T

 

hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

Bármilyen témájú és terjedelmű művel lehet pályázni. Egy szerző csak egy munkát nyújthat be. A darabokat számítógéppel írt, nyomtatott példányban kérjük.

A pályázat jeligés, a szerző adatait (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, telefon, e-mail) külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni.

A beérkezett pályaműveket a Szegedi Nemzeti Színház munkatársai, valamint neves írókból, színházi szakemberekből álló bizottság bírálja el.

 

Díjak:

I. díj: 30.000 Ft

II. díj: 25.000 Ft

III. díj 20.000 Ft

 

A beküldés határideje, helyszíne: 2012. szeptember 10.

SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045

Az arra érdemesnek talált darabot a Szegedi Nemzeti Színház esetlegesen bemutatja, így érdemes a szegedi társulatra elképzelt szereposztást is mellékelni a pályaműhöz.

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája és az Armel Operafesztivál

 

O P E R A – I G E N / N E M

 

címmel esszépályázatot hirdet az egyetem nappali tagozatos hallgatói számára.

 

Miért szereti / nem szereti az egyetemista korosztály az operát? Felemelő, magasztos és fennkölt vagy unalmas, dagályos és ciki? Érvek és ellenérvek az opera imádata vagy gyűlölete ellen. Képes-e az opera emberi érzelmeket hitelesen közvetíteni? Az opera a 21. században. Színház vagy ének a színpadon? Klasszikus vagy kortárs?

Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre vár választ az egyetemistáknak szóló esszépályázat. Formai követelmények: szerzőnként egy pályaművet várunk, melynek terjedelme 5-10 oldal (12-es betűméret, 1-es sorköz) lehet.

A pályaműveket zárt, jeligével ellátott borítékban kell leadni, amelyben egy újabb zárt boríték a jelige feloldását (név, kar, szak, évfolyam, értesítési cím, e-mail) tartalmazza.

 

Díjak:

I. díj: 20.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft

Minden egyes pályázó belépőjegyet kap az Armel Operafesztivál versenyelőadásaira.

 

A beküldés határideje, helyszíne: 2012. szeptember 10.

SZTE Kulturális Iroda (Dugonics tér 13.) Tel.: 544-045

 

 

 

tanter_230x154.png

Rendezvénynaptár *

 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése (2022/2023/2. keresztfélév)
  január 30. - február 10.
 • PhD Kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.
 • PhD-kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.

Címkefelhő

14. Őszi Kulturális Fesztivál  BTK  Diplomaosztó  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Irodalom  JGYPK  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  TIK  TTIK  ZMK