2021. szeptember 25., szombat English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Program - Szabadegyetem - Szeged XV. szemeszter  --  Hogyan vitatkozzunk és hogyan ne az úgynevezett holokauszt-tagadókkal és holokauszt revizionistákkal?
Válogatott publikációk
 

I. Könyvek

 

A cigánykérdés Magyarországon 1919-1945. Út a cigány Holocausthoz. Budapest, Cserépfalvi K., 1992. 197.

Holokauszt. Budapest, Pannonica K., 2001, 426.

 

II. Cikkek, tanulmányok

 

Marx és Engels a nemzeti kérdésről. Magyar Filozófiai Szemle, 1980. 3. sz., 396-418.

Kislány rövid copfokkal és aranyszínű mackóval. Kerényi Grácia Auschwitzban. Kritika, 1990. 9. sz., 26-30.

Szálasi és Hitler 1944 nyarán. Történelmi Szemle, XXXVI. [1994] 1-2. sz., 167-180.

Topfen im Meer. Solidarität und Menschenrettunk in Ungarn. In: Benz, Wolfgang - Wetzel, Juliane (Hrsg.): Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit. Regionalstudien 3., Metropol Verlag, Berlin, 1999, 207 - 246 p.

The People’s Courts and Revolutionary Justice in Hungary, 1945-46. In.: István Deák – Jan T. Gross – Tony Judt eds.: The Second World War and its Aftermath. New York, Columbia University Press, 2000, 137-151.

„Shylock is whetting his blade”. In. Bankier, David ed.: The Jews Are Coming Back. The Return of the Jews to their Countries of Origin after WWII. Jerusalem, 2005, New York - Yad Vashem, Jerusalem, Berghahn Books, 293-311.

The Hungarian Holocaust as Reflected in Peoples Courts Trials in Budapest. Yad Vashem Studies, N. 32., 2004, 59-96. (héberül is)

Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1920-1944. Századok, 138. évf. 2004. 6. sz. 1285-1304.

A végzetes esztendő: 1942 a magyar diplomaták jelentéseiben. Hadtörténelmi Közlemények, 117. évf. 2004, 3. sz. 859-883.

The Last Chapter of the Holocaust. Yad Vashem Studies Vol. 34., 2006, . 293-329. (héberül is)

A Szálasi-rendszer „zsidópolitikája”. Történelmi Szemle, 2012/1. sz. 103-132.

Érvek a Horthy-szobor mellett. Mozgó Világ, 2012/8-9. sz. 45-60.

Karsai László – Molnár Judit eds: The Kasztner Report. The Report of the Budapest Rescue Committee 1942-1945. By Rezső Kasztner. Yad Vashem, Jerusalem, 2013., 393.

Bezár