2021. június 20., vasárnap English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Program - Szabadegyetem - Szeged XV. szemeszter  --  Homo Sanus. Az egészséggel megáldott ember régen és ma
Előadónkról

Benko_Zsuzsanna_fenykepDr. Benkő Zsuzsanna
főiskolai tanár
SZTE JGYPK

Benkő Zsuzsanna Győrben született. Középiskolai tanulmányai befejezése után került a Tisza-parti városba, Szegedre.

Egyetemi tanulmányait a JATE Bölcsészettudományi karán végezte, majd az ELTE bölcsészkarán szerzett szociológus diplomát. Bölcsész doktori értekezését Szegeden 1982-ben védte. A Politikatudomány kandidátusa 1991-ben lett. 2000-ben Budapesten a Semmelweis Egyetemen habilitált, tudományos előadását Koherenz der Gesundheitswissenschaften und Modell der Gesundheitsförderung, tantermi előadását pedig A családok életmódját meghatározó társadalmi tényezők címmel tartotta.

Közel négy évtizedes oktatói-kutatói munkája köti a Szegedi Tudományegyetemhez, annak több korábbi önálló intézményéhez. Így 18 évet a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi egyetemen oktatott. Az elmúlt két évtizedben pedig a Juhász Gyula Pedagógusképző karon dolgozik. Itt alapította meg 1995-ben az első magyarországi Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési tanszéket, mely 2007- től intézetként működik. A tanszék/intézet oktatóira és több kar összefogására építve alapított és indított több szakot és szakirányú továbbképzési szakot; a teljesség igénye nélkül egészségtan tanár szak, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor szakirányú továbbképzési szak, rekreációszervezés egészségfejlesztés, valamint egészségfejlesztés tanár MA szak. Ugyancsak felkérésre elkészítették a gyógytestnevelés egészségfejlesztés osztatlan tanár szak alapítási dokumentumát is. Eddig diplomát szerzett hallgatóik száma ezres nagyságrendet ért el.

Az oktató, kutató tevékenységet éppoly fontosnak tekinti. Oktatott tárgyai, egészségfejlesztés, általános-, család-, és életmód-szociológia. Fő kutatási területe az egészség, egészségfejlesztés, életmód. Az általa vezetett Egészségfejlesztő Iskola egyik kiemelkedő empirikus kutatása a Visegrádi országok életmódjára irányult. A hagyomány és a modernitás szerepét kutatták cseh, lengyel és szlovák kollégáikkal. A magyarországi minta Szeged és környéke volt.

Több mint két évtizede széles nemzetközi oktatási és tudományos network része. Európai egyetemeken – Németországban, Angliában, Skandináv országokban, Portugáliában, Ausztriában stb. - oktat ERASMUS csereprogram keretében, valamint nemzetközi társaságok tudományos konferenciáin a világ számos részén előadást tart, többek között Londonban, Rómában, Párizsban, Montreálban, Melbournben, Pekingben stb. Tudományos közleményeinek száma: 108.

Szabad idejében szépirodalmat olvas, unokázik és szívesen jár színházba, moziba.

Bezár