2021. június 20., vasárnap English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Program - Szabadegyetem - Szeged XV. szemeszter  --  Innovatív gyógyszertechnológiai megoldások a tablettagyártásban, avagy mit kell tudni a tabletták alkalmazásáról
Előadónkról

ifj. Dr. Regdon Géza
egyetemi docens
SZTE GYTK

Regdon-Geza-2010-CIfj. Dr. Regdon Géza 1959. március 2-án született Szegeden, szülei szintén gyógyszerészek. Középiskolai tanulmányait Szegeden a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban, egyetemi tanulmányait ugyancsak Szegeden a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytatta, melynek során Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérmet is kapott. A végzés után a Kedvessy György professzor vezette Gyógyszertechnológiai Intézetben "summa cum laude" minősítéssel egyetemi doktori fokozatot szerzett 1984-ben. Ezt követően a Mezey Géza professzor által irányított Egyetemi Gyógyszertárban dolgozott. 1988-ban visszatért a Gyógyszertechnológiai Intézetbe, ahol előbb tanársegédként, majd 1993-tól adjunktusként, 2005-től pedig egyetemi docensként dolgozik.

1986-ban megszerezte a “Gyógyszertechnológus szakgyógyszerész” címet, 1991/1992-ben 10 hónapig DAAD ösztöndíjjal Münchenben dolgozott, 1996-ban a PhD fokozatot ért el, 1999-ben elnyerte a "Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat", 2004-ben pedig habilitált.

1993-tól 2012-ig a „Receptúra gyakorlatok” típusfelelőse, 1994-től a „Számítógépes gyógyszertári adminisztráció”, majd 1999-től a „Számítógép a gyógyszertechnológiában”, ill. 2005-2010-ig a „Számítógépes gyógyszerforma tervezés” című főkollégium felelős oktatója. Magyar és angol nyelven oktatja a „Gyógyszerészeti alapismeretek” és a „Gyógyszertechnológia” kurzusokat. 25 szakdolgozati témát vezetett. Több hallgatója a helyi TDK versenyeken helyezést és különdíjat kapott. 2 diákja elnyerte a „Kedvessy György” pályadíjat. Vezetésével 2 PhD téma lezárult, egyben társtémavezető volt, jelenleg 4 PhD munka van folyamatban.

Kutató munkája kezdetben a hidrogélek tanulmányozására, később végbélkúpok és hüvelykúpok előállítására és biofarmáciai vizsgálatára irányult. 1998-tól kezdődően bekapcsolódott a “Szilárd gyógyszerforma kutatócsoport” tevékenységébe, ahol elsősorban a filmbevonatú gyógyszerformák és szabad filmek előállítása, értékelése, a filmképzést befolyásoló tényezők (hőmérséklet, lágyítók, polimer fajtája és mennyisége, stb.) szerepének elméleti és kísérletes tanulmányozása lett a kutatási területe. Különösen fontos számára a ható- és segédanyagok, valamint szabad filmek termoanalitikai vizsgálata (DSC, MTDSC, TG, TG-MS), melyet a Magyar Kémikusok Egyesülete Termoanalitikai Szakcsoportjának titkáraként végzett aktív munkája is igazol. 2013-tól a “Szilárd gyógyszerforma kutatócsoport” vezetője.

117 tudományos közleménye jelent meg, több mint 100 előadást tartott hazai és nemzetközi rendezvényeken, 7 alkalommal felkért előadóként. Közleményei összesített impakt faktora 70,1, összes hivatkozásainak száma 590, melyből több mint 390 független hivatkozással rendelkezik. Társszerző 2 könyvben, 3 könyvfejezetet írt. Ipari kutatási, fejlesztési témáinak száma meghaladja a 10-t. Több hazai és nemzetközi projektben vett részt, vagy volt vezetője.

Bezár