2021. június 20., vasárnap English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Program - Szabadegyetem - Szeged XV. szemeszter  --  Innovatív gyógyszertechnológiai megoldások a tablettagyártásban, avagy mit kell tudni a tabletták alkalmazásáról


ifj. Dr. Regdon Géza
egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem,
Gyógyszerésztudományi Kar,
Gyógyszertechnológiai Intézet
Cím: 6720. Szeged, Eötvös u. 6.
Telefon: +36-62-545-574, +36-62-545-576
Fax: +36-62-545-571
e-mail: geza.regdon@pharm.u-szeged.hu
Web: http://www.pharm.u-szeged.hu/phtech/oktatok-kutatok/ifj-dr-regdon-geza?folderID=18463&folderID=18463&objectParentFolderId=18463


Szakmai életrajz

Született Szegeden, 1959. március 2.

Szakmai képzettség, tudományos fokozatok
okleveles gyógyszerész, Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE), 1982
egyetemi doktor (dr. univ.), Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE), 1984
szakgyógyszerész (gyógyszertechnológia), 1986
Ph.D. fokozat, Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE), 1996
Habilitáció, Szegedi Tudományegyetem (SZTE), 2004

Munkahelyek, beosztás
1982 - 1984 egyetemi gyakornok, SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet
1984 - 1988 intézeti gyógyszerész, SZOTE Gyógyszertára
1988 - 1992 egyetemi tanársegéd, SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet
1993 – 2005 egyetemi adjunktus, SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet
2005. július 1.–től egyetemi docens, SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet
2010. szeptember 1.-től 2014. január 15-ig intézetvezető helyettes, egyetemi docens, SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet

Oktatási tevékenység, felsőoktatási megbízások, tisztségek
Gyógyszertechnológia előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása III. és IV. évf.
1993-tól 2012-ig a „Receptúra gyakorlat” típusfelelőse
1994-től V. éven a „Számítógépes gyógyszertári adminisztráció”, majd 1999-től a „Számítógép a gyógyszertechnológiában”, ill. 2005-2010-ig a „Számítógépes gyógyszerforma tervezés” című főkollégium felelős oktatója
25 fő szakdolgozati témájának vezetése
Szakképzésben előadások tartása és konzulensi feladatok ellátása, 2008-tól 2014-ig intézeti szakképzési felelős
Előadó gyógyszerész továbbképzéseken (SZTE Gyógyszerésztudományi Kar, Phoenix Pharma Rt., MGYT, stb.)
Gyógyszertári asszisztensképzés keretében „Gyógyszertári informatika” tárgy felelőse, „Gyógyszertechnológia” tárgyból előadások és gyógyszerkészítési gyakorlatok tartása, „Záróvizsgán” gyakorlati vizsgáztató (1998-2002, 2007-2009), „Záróvizsgán” elméleti vizsgáztató (2010-2013)
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Doktori Iskolájának alapító tagja (2000)
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Doktori Iskolájának törzstagja (2010-től)
Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának tagja 1997-től jelenleg is
Rozsnyai Mátyás Emlékversenyen szakzsűri tag (Szeged 2000., Lillafüred 2004, Pécs 2010, Szeged 2011)
XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián zsűritag az Orvostudományi Szekcióban (Debrecen, 2003)
Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencián zsűritag (Szeged 2005, Szeged 2007, Szeged 2009, Szeged 2015)
„Záróvizsgán” gyakorlati vizsgáztató (2006-2012)
„Záróvizsgán” elméleti vizsgáztató (2013-tól)


Kiemelkedő teljesítményt elért tanítványok
Bácskay Ildikó (1991) TDK Konferencián (Szeged) 1. helyezett (Diazepám-tartalmú végbélkúpok előállítása és in vitro vizsgálata), OTDK Konferencián (Szeged, 1991) különdíjban részesült, 1993-ban „Egyetemi doktor” fokozatot szerzett, jelenleg habilitált egyetemi docens a Debreceni Egyetem Gyógyszertechnológiai Intézetében

Berkó Szilvia (1997) TDK Konferencia (Szeged), (Etakrinsav-tartalmú végbélkúpok előállítása és in vitro vizsgálata), 2002-ben „Ph.D.” fokozatot szerzett, jelenleg egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézetében

Németh Mónika (2003) TDK Konferencián (Szeged) 2. díj (Metolose szabad filmek előállítása és vizsgálata), Köztársasági ösztöndíjas a 2003/2004 tanévben

Radócz Anikó (2006) TDK Konferencia (Szeged) Különdíj (Kísérlettervezésen alapuló termoanalitikai vizsgálatok)

Zsellér Barbara (2006) TDK Konferencia (Szeged) Különdíj (Metil-cellulóz-tartalmú szabad filmek fizikai-kémiai vizsgálata)

Nikowitz Krisztina (2009) TDK Konferencia (Szeged) III. díj (Diltiazem-hidroklorid-tartalmú bevont multipartikuláris rendszerek előállítása és vizsgálata)

Gottnek Mihály (2010) TDK Konferencia (Szeged) III. díj (Szájnyálkahártyán alkalmazható mukoadhezív filmek előállítása és fizikai-kémiai vizsgálata.)

Hegyesi Diána (2010) TDK Konferencia (Szeged) Különdíj (Permeábilis bevonatot képező polimerből készített szabad filmek előállítása és vizsgálata.)

Hegyesi Diána Köztársasági ösztöndíj 2010/2011 (Szeged)

Gottnek Mihály (2011) TDK Konferencia (Szeged) II. díj (Szájnyálkahártyán megtapadó bioadhezív filmek formulálása és fizikai-kémiai jellemzésük)

Hegyesi Diána (2011) TDK Konferencia (Szeged) Különdíj (Etil-cellulóz tartalmú szabad filmek előállítása és vizsgálata)

Gottnek Mihály (2011) Kedvessy György pályadíj, hallgatói díjazott (Szeged)

Nikowitz Krisztina (2014) Kedvessy György pályadíj, PhD díjazott (Szeged)


Kutatási tevékenység
Félszintetikus cellulóz-származékok gélképzésének vizsgálata. Elektróda gélek vezetőképességének tanulmányozása.
Korszerű segédanyagok révén rektális és vaginális készítmények formulálása, gyógyszerleadásának optimalizálása. (1995-2002-ig a “Rektális és vaginális gyógyszerforma kutatócsoport” irányítása.)
Filmbevonatú gyógyszerformák és szabad filmek előállítása, értékelése. Ható- és segédanyagok, valamint szabad filmek termoanalitikai vizsgálata (DSC, MTDSC, TG, TG-MS). A filmképzést befolyásoló tényezők (hőmérséklet, lágyítók, polimer fajtája és mennyisége, stb.) szerepének elméleti és kísérletes tanulmányozása.
Fluidizációs berendezésben előállított multipartikuláris rendszerek bevonása, a bevonás eredményességét befolyásoló paraméterek tanulmányozása. Faktoriális tervezés segítségével a faktorok szerepének megállapítása és az optimális előállítási körülmény meghatározása. A bevont szemcsék felületi tulajdonságainak, folyási sajátságuknak tanulmányozása. Kioldódási vizsgálatok sima és többrétegű bevonatok esetében. (2002-től a “Szilárd gyógyszerforma kutatócsoport” tagja, 2013-tól pedig a kutató csoport vezetője.)


Publikációs tevékenység
117 tudományos közlemény, ebből 63 nemzetközi folyóiratban jelent meg
36 első szerzős publikáció
25 utolsó szerzős publikáció
390 független hivatkozás
590 összes hivatkozás
60 a legtöbbet idézett cikk független idézettsége
136 az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma
14,8 a legmagasabb impaktfaktorral rendelkező 5 közleményének IF-a
270 független idézés az elmúlt 10 év közleményeire
70,1 összesített impakt faktor
12 a Hirsch index értéke
100 előadás országos és nemzetközi tudományos rendezvényen (7 alkalommal felkért előadóként)
3 újítás
10 ipari kutatási-fejlesztési témában részvétel
2 könyv
3 könyvfejezet
6 egyetemi jegyzet


Disszertációs munkák vezetése

Berkó Szilvia: Formulation of rectal suppositories containing diuretic drugs and their biopharmaceutical studies – Ph.D. disszertáció (2003)

Bölcskei Éva: Optimization of process parameters of coated pellet production – Ph.D. disszertáció (50%) (2012)

Nikowitz Krisztina: Manufacturing and investigation of coated pellets containing water-soluble active ingredients – Ph.D. disszertáció (2014)


Tudományos egyesületekben, szakmai szervezetekben betöltött szerep

Tagja a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnak (MGYT) 1982-től (jelenleg is)
Tagja a Magyar Gyógyszerész Kamarának (MGYK) 1989 - 2008
MGYT Gyógyszertchnológiai Szakosztály Vezetőségi Tagja 1996-tól (jelenleg is)
MGYT Felügyelő Bizottság tagja 1996 - 2004
Tagja az APGI-nak (Association de Pharmacie Galenique Industrielle) 1998-ban
Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium titkára 2004 - 2009
MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztály titkára 2005 - 2009
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Oktatási Bizottság titkára 1997 - 2000
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának tagja 1997-től (jelenleg is)
SZTE Rektori Oktatási Bizottság tagja 1997 - 2000
MGYT Csongrád Megyei Szervezet Vezetőségének tagja 2000 – 2004
MGYT Országos Vezetőségének tagja 2000 - 2008
Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium Titkára 2004 - 2009
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Akkreditációs Bizottság elnöke 2005 - 2012
MKE Termoanalitikai Szakcsoport titkára 2006-tól (jelenleg is)
MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztály alelnöke 2009-től (jelenleg is)
Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozat tagja 2011-től (jelenleg is)


Lektori tevékenység
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Thermochimica Acta
Drug Development and Industrial Pharmacy
International Journal of Pharmaceutics
STP Pharma Sciences
International Journal of Biological Macromolecules
Family Practice
Orvostudományi Értesítő


Kutatói ösztöndíj, jelentősebb tanulmányutak
Martin Luther Egyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet, Halle/Saale (1989.06.28. – 07.07.)
DAAD kutatási ösztöndíj, Ludwig Maximilians Universität, München (10 hónap) (1991-1992)
Bolyai János kutatási ösztöndíj (BO/00488/99) (1999-2002)
Martin Luther Egyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet, Halle/Saale (2001.09.30. – 10.21.) (Magyar-Német TéT)
Ljubljanai Egyetem Gyógyszertechnológiai Intézet, Ljubljana (2002.10.20. – 10.27.) (CEEPUS)
50th International Eudragit Workshop, Röhm GmbH, Darmstadt (2006. 02. 21-22)
Pavia 2006 március 22-25. (ERASMUS)
Heinrich-Heine Universität Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Düsseldorf, (2006. 09. 06. – 09. 16.) (ERASMUS)
Heinrich-Heine Universität Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Düsseldorf, (2007. 07. 02. - 07. 13.) (DAAD)
Heinrich-Heine Universität Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Düsseldorf, (2008. 06. 22. - 07. 05.) (DAAD)
Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (OMAA) kutatási ösztöndíja (University of Innsbruck, Institute of Pharmacy - Pharmaceutical Technology) 2009.09.07 – 2009.10.06)
Heinrich-Heine Universität Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Düsseldorf, (2010. 06. 28. - 07. 10.) (DAAD)
Heinrich-Heine Universität Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Düsseldorf, (2011. 07. 03. - 07. 16.) (DAAD)
Innojet Herbert Hüttlin, Steinen, Németország, 2011. 04. 17-21.
Heinrich-Heine Universität Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie, Düsseldorf, (2014. 06. 29. - 07. 12.) (DAAD)


Hazai és nemzetközi projektek
Témavezetés:
AMFK 91/92: "Rektális és vaginális gyógyszerformák formulálása és korszerű vizsgálati módszereinek bevezetése az oktató-kutató munkába" (1993-1995)
SZOTE 26-4/1995. TKT.: "Számítógépes gyógyszertári adminisztráció" című új tantárgy oktatási feltételeinek javítása és a záróvizsgán való számonkérés lehetőségének megteremtése az egyetemi számítógépes hálózat fejlesztésével (1995)
AMFK 210/95: "Számítógépes gyógyszertári adminisztráció" című új tantárgy záróvizsgán való számonkérési lehetőségének megteremtése (1995-1996)
OTKA T 033054 "A dezintegráció és a hatóanyagfelszabadulás közötti összefüggés tanulmányozása és a dezintegráció folyamatának validálása" (2000-2002)
Baross Gábor pályázat: „Léptéknövelésre alkalmas gördülőágyas drazsírozó berendezés beszerzése ipari fejlesztések megoldása céljából” (2009-2010)
Magyar-Német DAAD 19-1/2014: „Különböző bevonási műveletek és az alkalmazott polimer filmek vizsgálata szilárd gyógyszerforma modellek” (2014-2015)

Részvétel:
Magyar-Német TéT Együttműködés D-11/99: "Pelletek, ill. filmbevonatú pelletek préselhetőségének tanulmányozása." (Témavezető: dr. Hódi Klára, 2000-2002)
Magyar-Szlovén TéT Együttműködés Slo-3/01: "Preformulációs vizsgálatok kibővítése gyógyszerformák előállítása során." (Témavezető: dr. Erős István, 2002-2003)
OTKA T 043025 "A környezeti paraméterek szerepe szilárd gyógyszerformák előállításában és stabilitásában." (Témavezető: dr. Hódi Klára, 2003-2005)
Magyar-Német DAAD 15/2007: „Polimer filmek, adalékanyagok és maganyagok közötti interakciók vizsgálata.” (Témavezető: dr. Hódi Klára, 2007-2008)
Magyar-Német DAAD 50430305: „A léptéknövelés tanulmányozása bevont termékek és extrudálással készült pelletek előállítása során” (Témavezető: dr. Hódi Klára, 2010-2011)
Magyar-Szlovén TéT Együttműködés SI-17/2009: " Kompressziós folyamatok értelmezése matematikai modellekkel modern szilárd gyógyszerhordozó rendszerek fejlesztése céljából " (Témavezető: dr. Hódi Klára, 2010-2011)
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” (Projektvezető: dr. Hohmann Judit, 2011-2013)
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0047 projekt „Új, funkcionális anyagok által kiváltott biológiai és környezeti válaszok. Altéma: Biológiai és környezeti válaszok. Feladat: Szabályozott és célzott hatóanyag-leadású nanoszerkezetek” (Projektvezető: dr. Kónya Zoltán, Feladatvezető: ifj. dr. Regdon Géza, 2012-2014)


Elismerések
Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (1981)
Országos TDK Konferencián NIVO díj (1981)
Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (1982)
"SZAB" jutalomdíj elnyerése (1983, 1984)
"Dávid Lajos" jutalomdíj elnyerése (1987)
TDK témavezetésért oklevél (1988, 2005)
TDK témavezetésért rektori dicséret (1990)
Végh Antal Nívódíj (2013)


Bezár