2021. augusztus 2., hétfő English version

Archívum  --  2007  --  1. szám - 2007. január 22.
1. szám - 2007. január 22.
Fókusz
Fókusz
2007. szeptember 16.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem a vi­dék egyik leg­jobb tu­dás­köz­pont­ja­ként a tel­jes li­ne­á­ris kép­zés­sel vár­ja a hall­ga­tó­kat, az in­téz­mény ti­zen­két ka­ra szin­te az ös­­szes tu­do­mány­te­rü­le­tet, sza­kot és szak­irányt le­fe­di. Az SZTE gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zé­se­ket és al­kal­maz­ha­tó tu­dást nyújt a fi­a­ta­lok­nak, akik jól hasz­no­sít­ha­tó dip­lo­má­val, mű­velt és tá­jé­ko­zott ér­tel­mi­sé­gi­ként hagy­hat­ják el az egye­te­met. 
2007. szeptember 16.
Egyetemi élet
Egyetemi élet
Kultúra
Kultúra
2007. szeptember 25.
Szeged kulturális életét még nyomon követni is nehéz a maga teljességében, nemhogy bemutatni. Mi mégis megkíséreljük.
Sport
Sport
2007. szeptember 25.
A magyar oktatási rendszer átalakulásában a testnevelés egyre mostohább körülmények közé kerül. Az óraszámok csökkenéséből és az osztályzás eltörlésére tett lépésekből kiderül, hogy egyre hangsúlytalanabbá válik az általános és középiskolai mozgásoktatás. Az egyetemek és a főiskolák jelenthetik az utolsó esélyt, hogy a fiatalok megkedveljék a mozgást.
2007. szeptember 25.

etszk1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kollégiumi jelentkezés
  július 23. - augusztus 05.
 • Pótfelvételi eljárás - SZTE Mezőgazdasági Kar
  július 29. - augusztus 08.
 • MUZSIKÁLÓ UDVAR: PÁR-BESZÉD ZENÉS IRODALMI EST
  augusztus 03.
 • MUZSIKÁLÓ UDVAR: MARADUNK - FOOL MOON KONCERT
  augusztus 05.
 • Besorolási döntésről szóló határozat közzététele az E-felvételiben, valamint az erről értesítő e-mail kiküldése
  augusztus 05.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár