2023. február 7., kedd English version
Archívum  --  2007  --  15. szám - 2007. november 12.  --  Egyetemi élet
Szegeden is bemutatták a Dante-kódexet
A Szegedi Tudományegyetem és a Veronai Tudományegyetem közös kiadásban megjelent Dante Alighieri Isteni színjátékának hasonmás kiadása. A szegedi bemutatót november 8-án tartották a TIK-ben.
A rendezvényen az SZTE vezetése nevében Dékány Imre rektorhelyettes köszöntötte a vendégeket, köztük az olasz nagykövetség képviselőit, illetve Dante leszármazottját, Pieralvise di Serego Alighierit.  A bemutatón felszólalt Alessandro Mazzucco veronai rektor, Pintér Lajos veronai tiszteletbeli konzul, a kötetet Marosi Ernő, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke és a szerkesztők, Gian Paolo Marchi professzor (Verona) és Pál József, az SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára mutatták be.
 
 
A kódex eredetije a 14. században készült. Fotó: szegy
 
A páratlan értékű, 1343-1354 között keletkezett kódexet 94 színes miniatúra, iniciálék és rajzok díszítik. A budapesti Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő Codex Italicus 1. valószínűleg Nagy Lajos király idején került Magyarországra. Innét a törökök Konstantinápolyba vitték, majd 1877-ben önzetlen gesztussal 34 corvinával együtt visszaadták.
A kódex különleges értéket képvisel mind magyar, mind olasz vonatkozásban. Ez a legrégibb, gazdagon illusztrált, jelenleg Magyarországon található kiadvány; korábban keletkezett, mint az Anjou-legendárium vagy a Képes Krónika.
A dantisztika szempontjából is ritkaság, hiszen a Velencében készült mű a Commedia egyik első fennmaradt leírását tartalmazza, s valószínűleg a legrégebbi azok közül, amelyek gazdagon illusztráltak is. Dante költeményének ismert változata a Boccaccio-féle másolatokból alakult ki, ezek közül az első 1355-ben készült el. A Cod.Ital.1. szövege több helyen eltér ettől a kanonikus változattól. Feltehetően néhány ponton meg kell változtatni a Színjáték világszerte használt szövegét, mert a most megjelent kódex másként és minden valószínűség szerint helyesen tartalmazza a mű egyes, eddig rosszul ismert részeit.
A kiadás két kötetből áll: az egyik a kódex magas színvonalú digitális technikával előállított, az eredetivel mindenben pontosan megegyező másolata, a másik egy tanulmánykötet, amelyben Dante magyarországi kapcsolatairól, hatásáról, a kódex történetéről, leírásáról és a hozzá kapcsolódó ismeretekről van szó, illetve itt található a kézirat átírása, s a képek elemzése. Az olasz nyelvű tanulmányok után részletes angol és magyar nyelvű öszszefoglalás található. A kötetek a szegedi Bölcsészettudományi Kar és a veronai Idegen Nyelvek és Irodalmak Kar többéves együttműködésének eredményeképpen születtek meg.
P. M. L.
Bezár