2022. december 9., péntek English version
Archívum  --  2007  --  15. szám - 2007. november 12.  --  Egyetemi élet
Ünnepelt a Gyógyszerészkar
A József Attila Tanulmányi és Információs Központ adott otthont október 26-án a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar ötvenedik születésnapi ünnepségének.
A Ferenc József által 1872-ben alapított kolozsvári egyetemen már működött gyógyszerészképzés, majd mikor az első világháború után az intézmény Szegeden nyert elhelyezést, a Tisza-parti városban is azonnal megindult a gyógyszerészhallgatók oktatása. A gyógyszerészkar 1957-ben vált önállóvá az orvosegyetemen belül, 2000-től pedig az integrált SZTE egyik karaként működik. A jelenleg működő hazai gyógyszerészek fele itt szerezte diplomáját: 1957 óta körülbelül 3.600-3.700 oklevelet adtak ki az intézményben, melynek magyar, illetve angol nyelvű képzésén most is több mint 600 hallgató végzi felsőfokú tanulmányait.  Az itt folyó oktatás és kutatás minőségét jelzi, hogy a kart 2006-ban Kiválósági Helynek nyilvánították, 2007-ben a Felsőoktatási Minőségi Díj ezüstfokozatával ismerték el, dékánját, Fülöp Ferenc professzort pedig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották.
 
 
A kartörténeti kiállítás a TIK átriumában látható. Fotó: S. Cs.
 
A pénteki délelőtti program ünnepi szenátusüléssel kezdődött. Ennek keretében Szabó Gábor rektor, Tabajdi Csaba európai parlamenti képviselő, Ványai Éva, a szegedi egészségügyi bizottság elnöke, valamint az egészségügyi és az oktatási tárca képviselői, a testvérkarok dékánjai – köztük Johnnie L. Early, az amerikai partner College of Pharmacy the University of Toledo dékánja – és a szakmai szervezetek elnökei köszöntötték a kart. „A Szegedi Tudományegyetem folyamatos fejlődésében óriási szerepet játszik a gyógyszerészkar, melynek nagyszerű oktató- és kutatógárdája méltó az elmúlt ötven év tudományos és kutatási sikertörténetéhez” – mondta beszédében ki a rektor. Ezt követően Fülöp Ferenc akadémikus, dékán tartott előadást a megtett útról és a további célokról. „A múlt jobb ismerete jelentős segítséget nyújthat a biztos jövő megteremtéséhez. A Gyógyszerésztudományi Kar 50 évvel ezelőtti megalakulásának ünneplése is ezt a célt szolgálja” – hangsúlyozta a dékán. Kifejtette: a kar nagyszerűen alkalmazkodott ahhoz, hogy az elmúlt évtizedekben a gyógyszerkutatás gyökeresen átalakult, a gyógyszerkincs jelentős mértékben kicserélődött, s így a gyógyszerészeti foglalkozás is átalakult. „A gyógyszerészi feladat társadalmi feladattá vált. Ez a tevékenység már több mint tanácsadás: egészségügyi szolgálat, vagy a ma elfogadott terminológiával gyógyszerészi gondozás” – emelte ki Fülöp Ferenc. Az ünnepi ülést a Zeneművészeti Kar hallgatóinak műsora zárta.
Délután Falkay György prodékán kartörténeti kiállítást és poszterbemutató nyitott meg: az információs központ átriumában elhelyezett tablók és tárlók a szegedi gyógyszerészképzés történetét mutatják be fényképek, leírások, a hét intézet által használt eszközök, műszerek, anyagok, illetve a professzorok, oktatók által kiadott jegyzetek, szakkönyvek segítségével. A poszterek a gyógyszerészkaron folyó tudományos munkát, a legfontosabb kutatási eredményeket tárják a kíváncsi érdeklődők elé.
A nap további részében az intézményben folyó oktatási és tudományos munkáról adtak tájékoztatást a dékánhelyettesek, majd a négy hazai gyógyszergyár (Sanofi-Aventis, Egis, Richter Gedeon, Teva) vezetői tartottak előadásokat az SZTE GYTK-hoz fűződő tudományos-kutatási kapcsolataikról. A beszámolókból kiderült: a gyógyszerészkar – mind az állami finanszírozás negatív irányú változásai, mind az alkalmazott, piacorientált kutatások előtérbe helyezése folytán – egyre fokozza ipari aktivitását, a partnerekkel való együttműködését.
Az ünnepséget kari tanácsi díszülés zárta, ahol közel szárharmincan – a tíz, illetve húsz esztendő óta a karon dolgozók, oktatók – vehettek át jubileumi emlékérmeket és okleveleket.
P. M. L.
Bezár