2022. május 26., csütörtök English version
Archívum  --  2007  --  3. szám - 2007. február 19.  --  Irodalom
Gazdaság és/vagy kultúra
A fejlett nyugat-európai és amerikai kultúrában már évtizedek óta működik a filozófia egy új ága, az alkalmazott filozófia. És nemcsak működik, hanem aktívan szerepel is a társadalmi közéletben. Hazánk ebből a szempontból még gyerekcipőben jár, de néhány egyetemi-főiskolai oktatónak köszönhetően nálunk is megalakult 1998-ban az Alkalmazott Filozófiai Társaság, melynek elnöke Szécsi Gábor kommunikációkutató, filozófus. Megalakulásukat követően eddig összesen öt tudományos konferenciát rendeztek, az elsőt Budapesten, a többit Kecskeméten. Ezek összefoglalására eddig három kötet készült. A legutóbbi, 2006 áprilisában szervezett konferenciáról a Gondolat Kiadó jelentetett meg egy kötetet Karikó Sándor szerkesztésében Gazdaság és/vagy kultúra címmel.
Az alkalmazott filozófiának egy újabb válfajáról van szó, amely a többi tudományág eredményeit is felhasználva keres magyarázatot korunk aktuális problémáira. Ilyen aktuális probléma például a kultúra és a gazdaság kapcsolata, mely a most megjelent kötet vezető témája. A kultúráról és a gazdaságról külön-külön sok mindent tudunk, de a két szféra kapcsolatáról jóval kevesebbet. Ezt a témát másképpen közelíti meg a filozófus, a művészettörténész, a pedagógus vagy a pszichológus, és a különböző megközelítések nagyon érdekes összképpé olvadhatnak össze, ami további kutatásokra ösztönözheti a szakértőket.
A kötetben öt ország tizenkilenc kutatójának tanulmányai szerepelnek. Mindegyik tanulmány más-más szempontból ábrázolja a gazdaság és a kultúra kapcsolatát. Közös gondolatuk, hogy a mai világgazdaság nem törekszik (vagy nem eléggé törekszik) a magasabb kultúra támogatására, terjesztésére. Kibékíthető-e a gazdaság és a kultúra? A könyv erre a kérdésre keresi a választ.
 
Gazdaság és/vagy kultúra? Szerk.: Karikó Sándor. Gondolat, 2006.
Huszárné Papp Éva
Bezár