2021. november 30., kedd English version
Archívum  --  2007  --  3. szám - 2007. február 19.  --  Kultúra
Lerombolt örökség
Az egykori Juhász Gyula Művelődési Ház pincéjében végzett feltárás során megtalálták az 1881-ben lebontott szegedi vár északnyugati saroktornyának alapjait. Az előkerült torony újabb támpontul szolgálhat a középkori erődítmény pontos alaprajzának megszerkesztéséhez.
A pince teljes padozatának feltárásához körülbelül egy hónapra van szükségük a régészeknek, ezután az udvaron folytatják a munkát, mivel a torony egy része oda is átnyúlik. A maradványokon a feltárás végén C14-es kormeghatározó vizsgálatot végeznek. Jelenleg úgy gondolják a szakértők, hogy a Hunyadiak korában épülhetett a vár ezen része. Az ásatást Fogas Ottó régész vezeti.
 
 
Horváth Ferenc az egykori várat ábrázoló képpel – a megtalált tornyot az 5-ös szám jelzi.
Fotó: V. Cs.
 
Egy kis „vártörténet”
 
Szegeden egy szabálytalan, négyszög alapú, négy saroktornyú téglavár állt, amely az 1200-as évek végén kezdett kiépülni, és fokozatosan nyerte el azt az alakját, amelyet az 1686-os, török alóli felszabadulás után készített látképeken és hadmérnöki felméréseken láthatunk: egy négy saroktornyos vár, a tornyokat összekötő falszakaszok közepén egy-egy kaputoronnyal a négy égtáj minden irányában. Ebből a szerkezetből az következik, hogy valószínűleg a Hunyadiak korára alakult ki az a gótikus, némileg kissé reneszánsz külsejű vár, amely ezeken az ábrázolásokon megjelenik.
„Ezt követően a 18-19. században, egészen a vár lebontásáig nagyon sok mérnöki felvétel és látkép készült a várról, tehát gyakorlatilag tudjuk, hogyan nézett ki. A helyzet különlegessége azonban, hogy nincs két egyforma váralaprajz, ami a korabeli eszközök pontatlanságának tulajdonítható, illetve az akkori mérnöki felkészültség hiányosságaiból is fakadhat” – magyarázta Horváth Ferenc, a Móra Ferenc Múzeum megbízott igazgatója.
A régészeket mindig is az érdekelte, hogy a mai utcahálózathoz képest hol voltak a várnak a védművei, falai és belső épületei. Még a harmincas években a múzeum egyik akkori régésze, Cs. Sebestyén Károly hosszú ideig foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ő is kidolgozott egy változatot az erődítmény elhelyezkedésére vonatkozólag. Ma már számítógépes program segíti a helymeghatározást, ennek segítségével készítettek egy tervezetet, amely egészen közel áll Cs. Sebestyén Károly elképzeléséhez.
 
Támpontok
 
A rekonstrukcióhoz az egyik támpontot a Vízitorony adta, amely a vár délkeleti saroktornya volt. Ezt a tornyot is lebontották, és úgy került elő, hogy noha a Tisza partromboló munkája révén a partvonal mindig nyugatabbra került, és ennek következtében a Vízitorony megmaradt alapja is vízben állt; alacsony vízálláskor mindig előbukkant. A hetvenes évek végén a vízügyi hatóság megjelölte és felhúzatta ezeket az alapokat. Ez tehát azonosítási pontul szolgál, noha a torony széles alapja kínálta több lehetőség miatt egy-két méteres tévedést ez a támpont is rejthet magában.
A másik orientáló pont az úgynevezett Mária Terézia-kapu, a vár ma is látható maradványa a Móra-parkban. Az 1760-as években épült meg a várfalak mentén a kazamatasor – a Tisza felőli vonalának közepén helyezkedett el ez a kapu, amely érdekes módon soha nem töltötte be funkcióját, hiszen a vízre nézett. A várnak ezt a részét hagyták meg mementóul az 1881-es bontás alkalmával. Nyilvánvalóan nem állt tudatos előkészítés e döntés hátterében, hiszen ez volt az erődítmény legfiatalabb pontja. „Ha tudatosan meg akartak volna valamit őrizni a várból, akkor az Árpád-kori palotát kellett volna választani, amely a mai Vár utca és Deák Ferenc utca sarkán állt. Ez a palota ugyanis római kori alapokra épült – még a padozatát is megtalálták –, és román kori faragványok díszítették” – mondta Horváth Ferenc.
Harmadik támpontként a középkori gótikus vártemplom egyik előkerült fala szolgált. Az épület a várudvar közepén állt, és Dugonics András 1794. évi leírása szerint Szent Erzsébet temploma volt. Ennek feltárása már évek óta folyik, és most már kirajzolódott az épület alaprajza.
 
A negyedik pont
 
Az említett támpontok hátránya, hogy egymáshoz közel fekszenek, így még mindig adódtak problémák a vár alapjának kiszerkesztésében.
Azt tudták, hogy az északnyugati saroktoronynak valahol a Vörösmarty és a Deák Ferenc utca sarka környékén kell lennie. Egy hatvanas évekbeli építkezés során elő is került itt a vár fala, amelyet azonban levéstek, anélkül, hogy szóltak volna a múzeumnak. Most az említett helyen álló épületet (mely korábban a Juhász Gyula Művelődési Háznak adott otthont) a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kapja meg, és egy irodaházat alakítanak itt ki, a pincében pedig iratraktárat rendeznek be. Miután az egész belváros régészetileg védett terület, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kötelező, megelőző feltárást ír elő. Az ásatás megindulását követően rögtön a második napon került elő a vastag, széles, középkori technikával megépített várfal, s rábukkantak az abból kiágazó, félkör alakú, mintegy 13 méter átmérőjű északnyugati saroktorony alapjaira is.
„Mindenféleképpen kompromisszumot kell kötnünk, amelyre mutatkozik is hajlandóság a főügyészség részéről. Keressük tehát azt a megoldást, hogy hogyan lehet a feltárt részeket megőrizni, és esetleg a későbbiek során – részben – az udvarra kinyúló toronyrészletet a közönség számára is bemutathatóvá tenni. Nem követhetjük el még egyszer ugyanazt a hibát, mint 1881-ben – legalább az előkerülő maradványokat meg kell menteni” – hangsúlyozta az igazgató.
A feltárt saroktoronnyal Szeged városa, amely egyébként nem bővelkedik a középkori emlékekben, visszakaphatja elvesztett várának egy újabb mementóját.
Arany Mihály

kongressz1_230x154.png

Címkék

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.

Gyorslinkek

Bezár