Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Tudásportál  --  Tudásportál  --  Hírek  --  2013

Tanulmánykötet Blazovich László tiszteletére

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2013. november 26-án barátok és pályatársak köszöntötték Blazovich László nyugalmazott egyetemi tanárt.

Fenykep-0160„Blazovich László, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét (polgári tagozat) viselő, Eike von Repgow-díjas jogtörténészt, egyben Szeged Megyei Jogú Város díszpolgárát és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Pro Urbe díjazottját 70. születésnapja alkalmából ünnepelték” – olvasható az SZTE Állam és Jogtudomnyi Kar honlapján. A jeles évfordulóra az SZTE ÁJTK egy – több mint ötven ünnepi tanulmányt tartalmazó –, az ‘Acta Juridica et Politica Szeged’ című periodika újabb köteteként közreadott emlékkönyvvel tisztelte meg professzorát. Az Európai Jogtörténeti Tanszék és a Magyar Jogtörténeti Tanszék által előkészített rendezvényen Hajdú József dékán, valamint Ruszoly József professor emeritus és Érszegi Géza egyetemi tanár mondott laudációt az ünnepelt nemes jellemének és szakmai eredményeinek bemutatására.

 

Fenykep-0153„Blazovich László a Csongrád Megyei Levéltár szolgálatában 29 éven át látta el az igazgatói teendőket, emellett 1989-től tanít alkotmány- és jogtörténetet az SZTE ÁJTK hallgatói számára. Aktív és termékeny tudományos munkássága eredményeként 1985-ben kandidátusi, 2003-ban pedig történettudományi MTA doktora fokozatot szerzett. A helyi és a megyei közművelődésben ugyancsak értékes feladatokat lát el. Évtizedek óta tagja, jelenleg elnöke a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek, elnöke továbbá a Péter László Várostörténeti Alapítvány kuratóriumának s a Szeged című folyóirat szerkesztő bizottságának. A Kisteleki Ede Alapítvány, valamint a – mesteréről elnevezett – Kristó Gyula Alapítvány kuratóriumi tagja; de részt vállalt/vállal a szegedi Dugonics Társaság s a Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság működésében is. Az Elpusztult és Pusztuló Magyar Falvakért Alapítványnak szintén elnöke, minek keretében már nem létező települések emlékoszlopainak állítását szervezte meg Csongrád megyében. A Szeged története városmonográfia ötödik, zárókötetének szerkesztését eredményesen vezette és fejezte be 2010-ben, valamint önálló műként közreadta Szeged rövid történetét (2005). Joghistorikusként végzett munkásságából különösen két 13. századi német tartományi jogkönyv: a Szász és a Sváb tükör, valamint a hazai Budai jogkönyv magyar nyelven való kiadása, illetve a középkori várostörténet nemzetközi szintű kutatása emelkedik ki.”

SZTEinfo

 uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes

DSC_2793_230x154.png

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.