Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Tudásportál  --  Tudásportál  --  Hírek  --  2013

Szakkollégiumok randevúztak az Eötvösben

Fővárosi és vidéki szakkollégiumok tagjai ismerkedhettek egymással egy kétnapos szegedi rendezvényen. A kapcsolatos elmélyítésén túl azt is célul tűzték ki, hogy tanuljanak egymástól.

„Álom és Valóság” címmel rendezték meg november 9-én és 10-én a szakkollégiumok találkozóját az SZTE Eötvös Loránd Kollégiumában. A szegedi Eötvös Kollégium – mely az úgynevezett történeti szakkollégiumok csoportjába tartozik a maga 1931-es megalakulásával – igyekszik aktívan bekapcsolódni az országos szakkollégiumi mozgalomba. Élő kapcsolatot ápol „elődjével”, a budapesti Eötvös József Collegiummal, valamint több más vidéki és fővárosi szakkollégiummal, ennek jegyében szervezték az idei összejövetelt is, mely egyebek között a lehetséges együttműködések elmélyítését célozta.


A budapesti Eötvös József Collegium, a Simonyi Károly Szakkollégium, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, a debreceni Hatvani István Szakkollégium, valamint a pécsi Kerényi Károly Szakkollégium képviseltette magát szegedi Eötvös Kollégium tagjai mellett. A fővárosi Eötvös József Collegium Magyarország legrégibb szakkollégiuma. 1895-ben Eötvös Loránd a párizsi École Normale Superieure mintájára alapította, s az ő édesapjáról nevezték el a középiskolai tanárképző kollégiumot. Jelenleg tizenhét szakmai műhely működik falain belül. A BME Simonyi Károly Szakkollégiumának egyik különlegessége, hogy nem a szakkollégiumi elitképzésben hisz, nem tanulmányi átlaghoz, OTDK-szerepléshez köti a tagságot. Rendszeresen megrendezendő tanfolyamaik révén, az ottani eredményes szerepléssel lehet az igen népes szakkollégium tagjává válni. Számos szakmai kör és csoport működik a Schönherz Kollégium falain belül működő szakkollégiumban. Folytatva a sort, a Szent Ignác Szakkollégium katolikus kollégium, így a keresztény szellemiségre és lelkületre mind a jezsuita rend, mind az itt lakó egyetemi diákság különösen nagy súlyt fektet. A tagok számára félévről félévre meghirdetett kötelező és választható kurzusokon kívül konferenciáknak, szimpóziumok, teaházaknak és imaesteknek is otthont ad a kollégium. A debreceni Hatvani István Szakkollégium interdiszciplináris, az egyetem majd minden karáról vár tagokat felvételi rendszerén keresztül. Minden szakkollégistának van saját tutora, kötelező előadásokon, nyelvi kurzusokon vesznek részt. A pécsi Kerényi Károly Szakkollégiumot bölcsészhallgatók és -oktatók hozták létre, ma is ilyen irányultságú szakkollégiumról van szó, de multidiszciplinaritásra is törekszik többféle bölcsész tudományág módszereinek ütköztetésével.


A hat szakkollégium „Álom és Valóság” című szegedi találkozója három részből állt. Először az Antigonét tekinthették meg a résztvevők a Mobil Front Műhely és a Szegedi Nemzeti Színház fiatal művészeinek előadásában, majd beszélgethettek a színészekkel. A folytatásban ppt-előadások formájában mutatkoztak be a szakkollégiumok, végül az „utó-Halloween-est” következett, melyen az új ismeretségeket még szorosabbra fűzhették. Másnap Szeged belvárosát és az SZTE Füvészkert különlegességeit fedezték fel együtt.


A rendezvény céljairól az egyik szervezőt, Saródi Szilviát, az SZTE Eötvös Kollégium kollégiumi bizottsági titkárát faggattuk. – Amíg a fővárosi szakkollégiumok könnyen megtalálják egymást, a vidékiek igen könnyen kimaradnak a szakkollégiumi áramlatokból. Az Interkoll névre hallgató országos szakkollégiumi fórum is rendszerint Budapesten van, így a vidéki szakkollégiumok jellemzően nem képviseltetik magukat. Nyitottak vagyunk arra, hogy felépítésben, működésben tanuljunk más szakkollégiumoktól, ezért igyekszünk megjelenni a budapesti fórumon is, valamint félévről félévre szakkollégiumi találkozók szervezésével megmutatni más szakkollégiumok számára, hogy Szegeden is minőségi szakkollégiumi oktatás zajlik – mondta el.

 

Veres Imre


Jelen megjelenést „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA

 uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes

DSC_3253_230x154.png

Rendezvénynaptár *