Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Tudásportál  --  Tudásportál  --  Hírek  --  2013

A gyulladásos és daganatos betegségekre keresik a gyógyírt

Alapkutatással a daganatos és gyulladásos betegségekben szenvedők számára gyógyírt jelentő beavatkozási lehetőségeket keresnek a Szegedi Tudományegyetem és az SZBK 20 egységének tudósai, munkatársai. Az orvosok és kutatók együttműködésére alapozó „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában” című Támop-projektről kérdeztük Kemény Lajos professzort, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika igazgatóját, a projekt szakmai vezetőjét.

– Miért éppen a daganatos és gyulladásos betegségek kialakulásának és lefolyásának megértését állítja középpontba a Szegedi Tudományegyetem nyertes TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035 számú projektje?

– Mert a szegedi universitas – a harmadik generációs egyetem koncepciójának megfelelően – igyekszik olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek döntő jelentőségűek a lakosság számára. Márpedig a a magyarországi felnőttek leggyakoribb – és az életkorral jelentősen emelkedő valószínűségű – betegség együttesét a keringési rendszer betegségei jelentik. Ezek közül első helyen a magasvérnyomás-betegség áll: 2007-ben tízezer lakosra 3136 eset jutott. A daganatos megbetegedések a 45 év feletti korosztályokat sújtják leginkább, míg a mentális és viselkedészavarok okozta bajok a 45–64 éves korcsoportra jellemzőek. A csont-, izomrendszer és kötőszövet betegségei közül leggyakoribb a hátgerinc megbetegedése, amely az életkor előrehaladásával folyamatosan emelkedik.

 

– E súlyos betegségek halmozottan fordulnak elő az SZTE projektjének elsődleges hatókörébe tartozó Dél-Alföldön?

– A Dél-Alföldön élők egészségügyi helyzetét jellemzi, hogy a halálozások döntő többsége, 94-95 százaléka, az 5 haláloki főcsoportra koncentrálódik. Vagyis a keringési rendszer betegségeire, a daganatos megbetegedésekre, a valamilyen külső ok – például baleset, öngyilkosság, mérgezés – miatt bekövetkezett halálozásokra, az emésztőrendszer betegségeire, a légző rendszer kóros elváltozásaira. Ezek közül csak a daganatos betegségekben 2003-ban a Dél-alföldi Régióban annyian haltak meg, mint ahány újszülött látta meg a napvilágot Bács-Kiskun megyében.

 

– Az ijesztő számok és arányokról, a betegségekkel kapcsolatos kutatásokról miért tart lakossági fórumot 2013. június 27-én az SZTE TIK-ben?

– Fontosnak tartjuk, hogy már a kezdet kezdetén minden korábbinál alaposabban tájékoztassuk az embereket az aktuális célokról és feladatokról. El szeretnénk magyarázni, hogy a megbetegedés okainak jobb megértése hozzájárul a hatékonyabb és olcsóbb terápiás lehetőségek kiaknázásához. A daganatos megbetegedések jobb megértése a környezeti tényezőktől kezdve, az immunrendszeren át, egészen a gyulladásos folyamatok közötti kapcsolatokig tartó, összetett feladat. A megértésből következő jobb terápia a betegek életminőségét jelentősen javítja. Célunk egy olyan kutató-fejlesztő potenciál kialakítása, amely alkalmas – a jelen kihívásainak megfelelően – a daganatos megbetegedések okainak megismerésére, és ezen ismeretekre alapozva személyre szóló célzott terápiás eljárások kidolgozására.

 

– Mi a „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában” című projekt célja?

– A daganatos betegségek kialakulásában jelentős szerepet tölt be az immunrendszer csökkent működése, a gyulladásos folyamatok elhúzódása és a különböző környezeti stressz hatások jelenléte. Ezt egyaránt tudják a betegágy mellett dolgozó orvosok és az alapkutatók. Mindkét szakmai kör munkája fontos a tudomány előrehaladása érdekében. Azt szeretnénk, ha a közöttük levő információk áramlása biztosítaná a problémák felvetését, a kísérletek kidolgozását, elvégzését, új terápiás irányvonalak kidolgozását. Mert ez lehetőséget biztosítana a betegek életminőségének javítására.

 

– Az Európai Unió egészségügyi stratégiájához hogyan illeszkedik a szegedi projekt?

– Három fontos ponton is kapcsolódunk az EU egészségügyi stratégiájához. Egyrészt az EU célja a jó egészségi állapot előmozdítása az elöregedő Európában. A mi projektünkkel a daganatos megbetegedésekhez kapcsolódó folyamatokat és az azokat kiváltó hatásokat elemezzük. Sőt: gyógyszer támadáspontokat azonosítunk és olyan terápiás eszközöket alkalmazunk, amelyek hozzájárulhatnak az egészség megőrzéséhez, vagy helyreállításához. „A polgárok védelme az egészségügyi kihívásoktól”, ez is célja az EU-nak. A daganatos megbetegedések világszerte vezető szerepet töltenek be a felnőtt korú lakosság halálozásában. Reményeink szerint kutatásunk – nemzetközi összefogásban, a terület kiemelkedő külföldi szaktekintélyeivel együttműködve – képes lesz hozzájárulni a betegséggel kapcsolatban eddig felhalmozott tudásanyag gyarapításához, hogy a közösségi stratégia szintjén is eredményesen tudjunk védekezni eme végzetes kór ellen. Ugyancsak az EU-stratégia célkitűzése a dinamikus egészségügyi rendszerek és új technológiák támogatása. Ehhez úgy kötődünk, hogy hozzájárulunk a kutatói utánpótlás képzéséhez, igyekszünk kutatásmenedzsment ismeretekkel bővíteni kutatóink kompetenciáit, támogatjuk az európai unión belüli tudásmegosztást, szorgalmazzuk nemzetközi kutatóhálózatok kiépítését az eredményesség fokozása érdekében, hozzájárulunk a kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez.

 

– És a hazai a Semmelweis tervhez hogyan kapcsolódnak a szegedi pályázat céljai?

– A lakosság jó egészségnek megőrzése, illetve fejlesztése közérdek. A népesség egészségmagatartásának és egészségtudatosságának fokozása ugyancsak közös cél. Hasonlóképpen az orvosok és szakdolgozók túlterheltségének csökkentése, vagy az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának megfékezése.

 

– A kutatási eredményeket hogyan hasznosíthatják majd a lehetséges piaci szereplők?

– A diagnosztikai, és orvostechnikai eszközgyártók érdeklődésére bizton számíthatunk, hiszen e projekt képes lehet olyan speciális markerek azonosítására, kulcsmediátorok meghatározására, amelyek új és hatásosabb eszközök kidolgozását eredményezhetik. A mi alapkutatási programunk új gyógyszer támadáspontok azonosításához járul hozzá. Ezek gyógyszerekkel történő befolyásolása a daganatos betegségekben terápiás célú lehet.

 

– Kik dolgoznak együtt az idén januárban induló, jövő év végén záruló, több mint 754 millió forint értékű projektben?

– A pályázati program mintegy 150 kutatónak, köztük német, angliai partnereknek ad feladatot. A projekt a Szegedi Tudományegyetem négy egyetemi kara (ÁOK, GYTK, FOK, TTIK) mellett az MTA Szegedi Biológiai Kutatóintézet, körülbelül 20 intézményi egység összefogásával valósul meg. A közvetlen tudományos célkitűzések mellett távlati célként jelenik meg ennek a sokszínű, az élettudományok nagyon eltérő aspektusait vizsgáló kutatói csoportnak az igazi csapattá formálása. Legalább ilyen fontos a projekt keretében megvalósítandó nemzetközi együttműködések távlati fenntartása. Az ipari szereplőkkel való szoros együttműködés pedig az egyik garanciája lehet a tudományos eredmények gyakorlati hasznosulásának. A civil szervezetek alaposabb és bővebb tájékoztatása, sőt: bevonása a projekt társadalmi beágyazottsága érdekében, pályázati programunk új vonása.

 

SZTEinfo


A daganatos betegségek előfordulása:

daganatos_betegsegek_elofordulasa


A projekt lakossági fórumára szóló meghívó itt letölthető

uszt_logo_rgbInfoblokk3_ESZA uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes

DSC_01581_230x154.png

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.