Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Tudásportál  --  Tudásportál  --  Hírek  --  2013

Újra ösztöndíjeső a Tehetségpontnál! - Vállalatok is támogatják a szegedi tehetségeket

sztehetseg_kezdo

Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíjat, illetve vállalatok által felajánlott ösztöndíjakat is kioszt – idei újdonságként – a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára az SZTE Tehetségpont. A Szeged városával és más egyetemi egységekkel együttműködő tehetséggondozó szervezet meghirdette kiválósági lista pályázatát.

Március 12-ig, illetve két ösztöndíj (az Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíj és egy vállalati támogatás) esetében március 26-ig várja az SZTE Tehetségpont a jó képességű, szorgalmas hallgatók pályázatait Kiválósági lista ösztöndíjprogramjára, melynek részletes kiírása, valamint adatlapja a sztehetseg.hu honlapon érhető el.


Tavaly április végén hirdette ki először a Tehetségpont Kiválósági listáját, és a hozzá kapcsolódó Talent-ösztöndíjakat. Akkor mintegy 300 hallgató, összesen több mint 9 millió forint támogatásban részesülhetett az új pályázati rendszer révén. A rangsor lényege, hogy a jó tanulmányi, illetve kutatási eredményekkel rendelkező, kiemelkedő művészeti, sportolói teljesítményt felmutató hallgatókat meghatározott pontrendszer alapján arany-, ezüst-, illetve bronzfokozatba sorolják. Az egyes fokozatokhoz különböző kedvezmények (Tehetségpont-könyvtár, kedvezményes színház- és sportbérletek stb.), illetve a teljesítmény függvényében idén 20 és 100 ezer forint közötti úgynevezett Talent-ösztöndíjak társulnak. A fődíjban részesülő hallgatókat ennél is magasabb összegekkel támogatják. A pályázatokat a Szegedi Tehetséggondozó Tanács bírálja el, a forrást pedig Szeged Megyei Jogú Város és az SZTE mellett a Pro Talentis Universitatis Alapítvány, valamint sikeres vállalatok biztosítják.


2013-ban a hagyományos – alap-, mester- és osztatlan, doktori képzésben résztvevőknek, valamint a sportolóknak és művészeknek meghirdetett – kategóriák mellett Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj-programot is indítanak. A Pro Talentis Alapítvány díjait vállalati támogatás segítségével nyújtja. Így többek között az EGIS gyógyszergyár felajánlása révén gyógyszerész-, a Printker segítségével jogász-, a Sole-Mizo támogatásával pedig mérnökhallgatókat részesítenek ösztöndíjban. Emellett a doktorandusz hallgatók publikációs támogatásért is folyamodhatnak.


Szintén újdonságként – az egyetemi sajtó kettős jubileuma alkalmából – az SZTE Média Centrum kezdeményezésére, egy kommunikációval foglalkozó hallgató gyakornok Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíjban részesülhet.


A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged támogatása alapján a Szent-Györgyi Albert-ösztöndíjat is e pályázati turnus keretében lehet elnyerni, akárcsak az Esélyegyenlőségi Talent-ösztöndíjat, melyet az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ és az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága támogatása alapján írnak ki speciális képzési igényű, hátrányos helyzetű és roma származású hallgatóknak.


A Pro Talentis Universitatis Alapítvány a szegedi tehetséggondozás szolgálatában áll, kéri, hogy aki teheti, adója 1 százalékával támogassa a szervezet munkáját, ösztöndíjait (adószám: 18022067-2-06). Prof. Badó Attila, az SZTE Tehetségpont vezetője hangsúlyozza: a Tehetségpont, valamint annak segítésére létrehozott Pro Talentis Universitatis Alapítvány kiemelt célja, hogy a jövőben megismertesse a munkáltatói szférával Kiválósági lista-rendszerét, hogy az egyetemisták önéletrajzukban is szerepeltethessék megszerzett fokozatukat, ami garanciát jelenthet majd a munkáltató számára felkészültségükről.

Arany Mihály

 

*

 

A jubiláló szegedi egyetemi sajtót ünneplő tanévben először meghirdetett ösztöndíj pályázati felhívása itt olvasható:

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

 

A Pro Talentis Universitatis Alapítvány – együttműködve a Szegedi Tudományegyetem Média Centrumával – pályázatot hirdet az

 

SZTE Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíj

 

elnyerésére, amely alapján egy hallgató részére

50.000 forint

összegű egyszeri ösztöndíj-támogatást nyújt.

 

A pályázat célja a Szegedi Tudományegyetem kimagasló tanulmányi és szakmai eredményeket elért, és az SZTE Média Centrumához kötődő szerkesztőségek valamelyikében

gyakorlati munkát végző hallgató elismerése, további szakmai munkájának támogatása.

 

I. Pályázati feltételek:

Pályázatot adhatnak be a Szegedi Tudományegyetem azon hallgatói, akik az alábbi pályázati feltételeknek eleget tesznek:

  • legalább két eredményesen lezárt aktív félévvel rendelkeznek;
  • az utolsó két lezárt félév korrigált-átlagainak átlaga legalább 4.0, melynek teljesítésén túlmenően társalgási szintű angol nyelvtudással rendelkeznek;
  • gyakornokként részt vesznek az SZTE Média Centrumához kötődő szerkesztőségek (például Szegedi Egyetem Magazin, SZTEtelevízió, SZTErádió; partner médiumok szerkesztőségei) valamelyikének munkájában;
  • előzetesen regisztráltak az SZTEhetség portálon (az SZTE szervezeti egysége, melynek keretében az Alapítvány működik) – Portál elérése, regisztráció: www.sztehetseg.hu vagy www.szegeditehetsegpont.hu;
  • a Pályázat elbírálásakor előnyt jelent: a sportteljesítmény, és/vagy művészeti/kulturális/közéleti tevékenység, és/vagy tudományos tevékenység (e.g. Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel/helyezés, kutatási eredmények, publikációk, stb.), továbbá korábbi sikeres ösztöndíj, pályázat elnyerése, vagy egyéb elismerés.

 

II. A Pályázati anyag összeállítása:

Jelen felhívás és a kapcsolódó adatlap a Pro Talentis Universitatis Alapítvány honlapjáról, (www.protalentis.com), az SZTE Tehetségpont honlapjáról (www.sztehetseg.hu), és az SZTE honlapjáról letölthető (http://www.u-szeged.hu). A hiánytalanul kitöltött adatlapot és a IV. pontban felsorolt kötelező mellékleteket kell benyújtani. Az V. pontban szereplő további mellékletek benyújtása esetén többletpont adható. A pályázati anyagot egy lezárt, A4-es méretű borítékban kérjük benyújtani, melyen az Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíj címet és a benyújtás dátumát kell feltüntetni.

 

III. Az Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíj elnyerésére a pályázatokat az alábbi címre várjuk:

Pro Talentis Universitas Alapítvány irodája, 6722 Szeged, Honvéd tér 6. szám, 34. szoba. A pályázati adatlapot (PDF formátumban) elektronikus úton is meg kell küldeni a palyazat@protalentis.com e-mail címre.

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. március 26. (kedd) 16.00 óra.

A pályázattal kapcsolatban további információ Szarvas Kata pályázati-koordinátortól kérhető e-mail-ben (info@protalentis.com).

A pályázat odaítéléséről Bíráló Bizottság dönt. A Bizottságot a Pro Talentis Universitatis Alapítvány kuratóriuma, az SZTE Média Centruma által delegált szakmai vezetők alkotják.

A Bíráló Bizottság döntése ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

IV. A pályázati anyag kötelező mellékletei:

1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, melyet elektronikus úton is el kell juttatni;

2. aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás;

3. személyi adatok, állandó lakcím, e-mail elérhetőség, telefonszám;

4. rövid önéletrajz (CV);

5. motivációs levél;

6. az utolsó két lezárt félév tanulmányi átlagáról szóló igazolás (az utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye/törzslap/leckekönyv másolata).

 

V. További mellékletek:

1. publikációs lista;

2. eddigi tudományos tevékenység igazolása;

3. nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata;

4. elnyert díjak, elismerések, pályázatok, ösztöndíjak, stb. igazolása (pl. oklevelek fénymásolata);

5. sport eredmények igazolása,

6. kulturális, közéleti, önkéntes tevékenység bemutatása, igazolása

 

Újra ösztöndíjeső a Tehetségpontnál!

A tavalyi évben közel 300 hallgató részesült több, mint 9 millió forint ösztöndíjban. Ezt a hagyományt idén is folytatjuk! Sőt, a megpályázható ösztöndíjak köre az idén még bővült is a Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj-programmal!

A díjakat idén is nagyszabású, ünnepélyes díjátadó keretében fogjuk átadni az SZTE legkiválóbb hallgatóinak.

Az SZTE Tehetségpont honlapon a mai naptól elérhetőek

felhívásai. A felhívások ezen kívül a Pro Talentis Universitatis Alapítvány honlapján is elérhetőek. A Kiválósági Lista pályázati adatlaphoz segítség elérhető itt.


sztehetseg_jav

 uszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes

_MG_20422_230x154.png

Rendezvénynaptár *