2021. május 10., hétfő English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
.XN01_N
Képzési forma:
Doktori képzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Leírás:
A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. A második és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött.

A képzés első négy félévében előadás és szemináriumi (esetleg blokkosított formában) tantermi vagy tutoriális oktatás keretében folyik (erről a mindenkori tanár dönt). Az első négy félévben heti 4 óra kötelező. A hallgató a Nyelvészeti Doktori Iskola előírásának megfelelően legkésőbb az V. vagy VI. félévben a kiválasztja a doktori disszertációjának témáját, témavezetőt választ, a disszertációhoz anyagot és irodalmat gyűjt, s a lehetőségekhez mérten egy félévet külföldi részképzésen vesz részt.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2010.05.04 8:48:46
Felvételi követelmények:
egyetem
Továbbtanulási lehetõségek:
egyetem/master
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
NPhD1 Kötelező modul; Teljesítendő: min.155 kredit
kötelező tantárgy NNP01 Kutatómunka; Teljesítendő: min. 120 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP011 Kutatómunka 1; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP012 Kutatómunka 2; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeNNP011 20
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP013 Kutatómunka 3; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeNNP011, kurzusfelvétel előfeltételeNNP012 30
kötelező tantárgy NNP02 Kötelező elméleti kurzusok; Teljesítendő: min. 25 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP021 Szintaxis; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP022 Lexikológia; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP023 Morfológia; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP024 Nyelvtörténet; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP025 Német-magyar kontrasztív nyelvészet; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy NNP03 Kutatási beszámoló; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme NNP031 Kutatási beszámoló; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 5
NPhD2 Kötelezően választható modul; Teljesítendő: min.15 kredit
kötelező tantárgy NNP04 Kötelezően választható elméleti kurzusok; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP040 Vendégelőadók ill. társegyetemi oktatók által meghirdetett kurzus; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP041 Szociolingvisztika; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP042 Grammatikaelmélet; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP043 Kognitív nyelvészet; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP044 Pragmatika; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP045 Pszicholingvisztika; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP046 Szemantika; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP047 Szövegnyelvészet; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP048 Dialektológia; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme NNP049 Fonetika/fonológia; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
NPhD3 Szabadon választható modul; Teljesítendő: min.10 kredit
szabadon választható tantárgy NNP05 Óratartás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NNP051 Óratartás 1; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NNP052 Óratartás 2; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy NNP06 Konferencia-előadások; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NNP061 Magyar nyelvű poszter; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NNP062 Idegen nyelvű poszter; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NNP063 Magyar nyelvű előadás; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 3
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NNP064 Idegen nyelvű előadás; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 5
szabadon választható tantárgy NNP07 Szabadon választható német nyelvész kurzus; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme NNP071 Szabadon választható német nyelvész kurzus; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú) 5
szabadon választható tantárgy NyDI1 Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme NyDI11 Szabadon választható kurzusok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.155 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

NNP Német nyelvészeti PhD program modul
Felelős tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.120 kredit
Leírás:
irodalmazás, könyvtári, levéltári kutatás, cikkek feldolgozása stb.

félévenként rendre 10, 10, 20, 20, 30, 30 kredit, összesen: 120 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 30 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.25 kredit
BTK Elôadás/Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
Leírás:
1. a hallgató egy tanulmányának ismertetése a program diákjai és tanárai előtt
2. a hallgató disszertációs munkájáról tartott beszámolója a program diákjai és tanárai előtt
_Gyakorlat, kötelező, 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.15 kredit
Leírás:
6 félév során legalább 3, maximum 5 kurzust kell felvenni a megadott 10 tematika közül.
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Leírás:
heti 1 óra szeminárium tartásáért (14 héten át) 1 kredit
heti 2 óra szeminárium tartásáért (14 héten át) 2 kredit

Óratartásból összesen maximum 6 kredit szerezhető.
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Leírás:
első vagy második szerzős, aktív poszterért vagy előadásért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 9. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Leírás:
A Német Nyelvészeti PhD Program által felkínált kurzus, szemben a NyDI1-gyel, ami a Nyelvészeti Doktori Iskola összes hallgatójának kerül meghirdetésre bármelyik program szervezésében.
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
0
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
NyDI NyDI Szabadon választható kurzusok modul
Felelős tanszék:
Orosz Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bibok Károly dr. (BIKHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Orosz Filológiai Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár