2021. június 20., vasárnap English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
ONK-SN-L
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
januári fölvételi esetén: Minden szak hallgatói fölvehetik az alábbi nyelvi előképzettség mellett egy félévnyi latin nyelvi kurzus felsőoktatási intézményben vagy 1 tanévnyi latin nyelvtanulás középiskolában. A minimális feltételt teljesítőket túljelentkezés esetén a következő szempontok szerint rangsoroljuk: a latin tanulmányokra fordított idő mennyisége, és az ott szerzett érdemjegy, valamint beszámítjuk a latin és más nyelvből tett középfokú ill. felsőfokú nyelvvizsgát:
a) a hallgató pontot kap latin előtanulmányaiért: a félévek száma beszorozva az érdemjegyek átlagával. Gimnáziumi latin előtanulmányok esetén az évek száma szorozva az évvégi jegyek átlagával.
b) plusz pontot kap a hallgató esetleges nyelvvizsgákért:
középfokú latin nyelvvizsga: 20 pont
minden más nyelvből tett középfokú nyelvvizsga nyelvenként: 7 pont
más nyelvből tett felsőfokú nyelvvizsga: 10 pont
(ha a jelentkezőnek azonos nyelvből van közép és felsőfokú nyelvvizsgája, csupán a felsőfokért kaphat plusz pontot)
a-t és b-t összegezve a jelentkezőknek pontot adunk, ez képezi a rangsorolás alapját.) Áprilisi felvételi esetén: Minden szak hallgatói fölvehetik az alábbi nyelvi előképzettség mellett: latin középszintű érettségi vagy középfokú nyelvvizsga vagy 4 évnyi középiskolai latin nyelvtanulás. A jelentkezőket szükség esetén az előképzettségük során nyújtott teljesítményük alapján rangsoroljuk.
Tájékoztatás:
A képzés időtartama: 5 félév
Megszerzendő kreditek: 50 kredit
Gazdatanszék: Klasszika-Filológiai Tanszék
A képzés tartalma: A képzésben résztvevő hallgatók középfokú szinten elsajátítják a latin és az ógörög nyelvet (8-8 kredit), részleteket olvasnak latin nyelven az aranykori római irodalom nagy alakjainak, Caesarnak, Ciceronak, Catullusnak, Liviusnak, Ovidiusnak, Vergiliusnak a műveiből (12 kredit), megismerkednek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, retorikai, vallástörténeti, művészettörténeti, mitológiai, verstani, történelmi és kulturális hátterével (22 kredit), ezáltal olyan tudásra tesznek szert, amelynek révén képesek az ókori latin nyelvű szövegek nyelvi megértésére, fordítására és értelmezésére.
Kinek ajánljuk a képzést? Mindenkinek, aki érdeklődik a latin nyelv és az ókori Róma kultúrája iránt, kivéve az Ókori nyelvek és kultúrák alapszak Klasszika-Filológia szakirányát látogató hallgatókat.
Van-e feltétele a képzés fölvételének? Igen, aki szeretné fölvenni a képzést, annak tudnia kell latinul, vagy úgy, hogy már tanult a középiskolában, vagy úgy, hogy a szabadon választható kreditjeinek a terhére fölvette az általunk hirdetett, mindig csak szeptemberben induló, heti 6 órás latin nyelvi kurzust. Ezt célszerű fölvenni már a legelső félévben, még a Latin minor képzésre való jelentkezés előtt, mert csak ebben az esetben lehet a második félévtől induló Latin minor képzést látogatni és a BA képzést 6 félév alatt elvégezni.
A képzésről lehet-e mesterszakra jelentkezni? Igen, lehet.
Kinél lehet érdeklődni a további részletekről? Czerovszki Mariannál a Klasszika-Filológiai Tanszéken (Egyetem u. 2., harmadik emelet) személyesen, vagy emailben: cezem@antiq.u-szeged.hu
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2011.10.11 8:46:29
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
M Latin minor; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy KLAM03 Művelődéstörténet és mitológia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM031 Görög művelődéstörténet és mitológia; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM032 Latin művelődéstörténet és mitológia; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy KLAM04 Latin nyelvtan (m); Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM041 Leíró latin nyelvtan (m) 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM042 Leíró latin nyelvtan (m) 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM043 Leíró latin nyelvtan (m) 3; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM044 Leíró latin nyelvtan (m) 4; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy KLAM05 Latin szövegolvasás A (közös); Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM051 Latin szövegolvasás 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeKLAM019, vizsga előfeltételeKLAM019 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM052 Latin szövegolvasás 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeKLAM019, vizsga előfeltételeKLAM019 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM053 Latin szövegolvasás 3; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeKLAM019, vizsga előfeltételeKLAM019 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM054 Latin szövegolvasás 4; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeKLAM019, vizsga előfeltételeKLAM019 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM055 Latin szövegolvasás 5; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeKLAM019, vizsga előfeltételeKLAM019 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM056 Latin szövegolvasás 6; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeKLAM019, vizsga előfeltételeKLAM019 2
kötelező tantárgy KLAM06 Ókori történelem; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM061 Görög történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM062 Római történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy KLAM01 Klasszikus nyelvek (latin); Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM011 Latin nyelv 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKLAM012, párhuzamosan felveendőKLAM013 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM012 Latin nyelv 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM013 Latin nyelv 3; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM014 Latin nyelv 4; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKLAM015, párhuzamosan felveendőKLAM016 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM015 Latin nyelv 5; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM016 Latin nyelv 6; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM019 Latin nyelvi záróvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeKLAM011, vizsga előfeltételeKLAM012, vizsga előfeltételeKLAM013, vizsga előfeltételeKLAM014, vizsga előfeltételeKLAM015, vizsga előfeltételeKLAM016 0
kötelező tantárgy KLAM07 Az ókori Mediterráneum; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM071 Régiségtan; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy KLAM02 Klasszikus nyelvek (ógörög); Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM021 Ógörög nyelv 1; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM022 Ógörög nyelv 2; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM023 Görög nyelvi záróvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Kollokvium 0
kötelező tantárgy KLAM08 Latin és görög nyelvű kultúra (m); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM081 Görög művészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM082 Római művészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

KLA Klasszika-filológia szakirány modul
KLAM Klasszika-filológia szakirány latin minor modul
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős oktató:
Dér Terézia dr. (DETHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
Leírás:
A tárgyat kizárólag a Latin nyelv 2 és a Latin nyelv 3 tárgyakkal együtt lehet fölvenni, a minor képzésekben a hálóterveben megadottakkal ellentétben mindig csak az őszi szemeszterben. A latin minort fölvenni szándékozók számára ezek kötelező előtanulmányok a minor szak fölvételét megelőző félévben.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Önálló vizsga, kötelező,
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős oktató:
Mayer Péter (MAPHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős oktató:
Tar Ibolya dr. (TAIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős oktató:
Tar Ibolya dr. (TAIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős oktató:
Mayer Péter (MAPHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős oktató:
Dér Terézia dr. (DETHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Önálló vizsga, kötelező,
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár