2021. május 8., szombat English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
SLA-SN-BALK
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
4
Speciális:
párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.07.10 10:03:25
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK Balkanisztika specializáció; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelezően választható tantárgy SLA-SN-BALKNB Nyelvi képzés: bolgár; Teljesítendő: min. 26 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB01 Bolgár beszédkészség fejlesztése 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB02 Bolgár beszédkészség fejlesztése 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB03 Bolgár beszédkészség fejlesztése 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB04 Bolgár beszédkészség fejlesztése 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB05 Bolgár nyelvtani gyakorlatok 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB06 Bolgár nyelvtani gyakorlatok 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB07 Bolgár nyelvtani gyakorlatok 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB08 Bolgár nyelvtani gyakorlatok 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB09 Bolgár szövegolvasás és szövegalkotás 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB10 Bolgár szövegolvasás és szövegalkotás 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB11 Bolgár szövegolvasás és szövegalkotás 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB12 Bolgár szövegolvasás és szövegalkotás 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNB13 Bolgár nyelvi vizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga 2
kötelező tantárgy SLA-SN-BALK01 A Balkán földrajza; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK01 A Balkán földrajza; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SLA-SN-BALK02 Bevezetés a balkanisztikába; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK02 Bevezetés a balkanisztikába; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SLA-SN-BALK03 Bizánc és a Balkán-félsziget a középkorban; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK03 Bizánc és a Balkán-félsziget a középkorban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SLA-SN-BALK04 A balkáni népek szociális és kulturális antropológiája; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK04 A balkáni népek szociális és kulturális antropológiája; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy SLA-SN-BALK06 Az Oszmán Birodalom évszázadai a Balkánon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK06E Az Oszmán Birodalom évszázadai a Balkánon előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK06S Az Oszmán Birodalom évszázadai a Balkánon szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy SLA-SN-BALK05 A balkáni népek irodalma és kultúrája 1-2.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK051 A balkáni népek irodalma és kultúrája 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK052 A balkáni népek irodalma és kultúrája 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy SLA-SN-BALK07 A Balkán története a XIX-XX. században; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK07E A Balkán története a XIX-XX. században előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALK07S A Balkán története a XIX-XX. században szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy SLA-SN-BALKNS Nyelvi képzés: szerb; Teljesítendő: min. 26 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS01 Szerb beszédkészség fejlesztése 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS02 Szerb beszédkészség fejlesztése 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS03 Szerb beszédkészség fejlesztése 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS04 Szerb beszédkészség fejlesztése 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS05 Szerb nyelvtani gyakorlatok 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS06 Szerb nyelvtani gyakorlatok 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS07 Szerb nyelvtani gyakorlatok 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS08 Szerb nyelvtani gyakorlatok 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS09 Szerb szövegolvasás és szövegalkotás 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS10 Szerb szövegolvasás és szövegalkotás 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS11 Szerb szövegolvasás és szövegalkotás 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS12 Szerb szövegolvasás és szövegalkotás 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme SLA-SN-BALKNS13 Szerb nyelvi vizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

SLA-SN-BALK Balkanisztika specializáció modul
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Kovács Csaba Dr. (KOCHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók földrajzi, pontosabban alapvetően társadalomföldrajzi szempontú bemutatást és értékelést kapjanak Balkánról, mint földrajzi-történeti-kulturális-gazdasági régió együttesről. A tantárgy az alábbi főbb témakörök mentén dolgozza fel a tárgyat: A geográfia mit ért „Balkán” fogalmán? (Balkán, Délkelet-Európa, Balkán-félsziget és az országok). Földrajzi, környezeti sokszínűség (természeti erőforrások, környezeti adottságok, azok kihasználása). Nagyfokú heterogenitás (népesség-etnikum, munkaerő, jelentős kulturális különbségek, eltérő érdekek). A gazdasági fejlődés sajtosságai, történelmi kötődések, hazai meghatározottságok (DNY-Balkán, DK-Balkán). A Balkán terület- és településfejődésének sajátosságai napjainkban. A Balkán országai közötti főbb társadalmi különbségek. A Balkán és az Európai Unió.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Vukman Péter László (VUPEAA.J.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a balkanisztika mint interdiszciplináris kutatási diszciplina tárgykörét, a tudományterület legfontosabb hazai és külföldi iskoláit, azok legjelentősebb képviselőit. A tantárgy részletesen foglalkozik a balkanisztika jellegű kutatások hazai történelmével, legjelentősebb képviselőivel és a kutatások nemzetközi jelentőségével. MegvizsgáljaThallóczy Lajos, Kállay Béni és Nopcsa Ferenc munkásságát és a balkanisztika kutatások megteremtésében játszott szerepét. A tantárgy külön foglalkozik a Balkán, a balkanisztika és a balkanizálódás fogalmával is.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Kőfalvi Tamás (KOTHAJS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
Leírás:
A kurzus megismerteti a hallgatókkal a két (korábban három) kontinensre kiterjedő, soketnikumú, ezeréves Bizánci Birodalom történetének fő korszakait, társadalmi- és államszervezetének sajátosságait, különös tekintettel a balkáni régióra. A korai bizánci kor (330-641) rövid áttekintése után az előadás részletesebben tárgyalja a közép (641-1204) és késői (1204-1453) bizánci kor fő vonásait, fontos eseményeit, szellemi arculatát és annak kisugárzását. Szól a szláv népek, majd a proto-bolgárok balkáni betelepedéséről, sorsukról a Bizánci Birodalom 9-11. századi fénykorában és történetükről Bizánc hanyatlása idején.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Mód László Dr. (MOLIAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
Az etnikai, vallási és kulturális szempontból sokszínű balkáni térség a 20. század folyamán óriási változásokon ment keresztül, amelyeknek a megértéséhez támpontot nyújthatnak a szociális és a kulturális antropológia által kidolgozott illetve használt elméletek és fogalmak. A kurzus az etnicitáshoz, a nacionalizmushoz, a migrációhoz illetve a nemzeti és a regionális identitáshoz kapcsolódó teoretikus megközelítések segítségével próbálja értelmezni a különböző társadalmi jelenségeket, feltárni a nemzeti illetve vallási formában jelentkező konfliktusok hátterét. Ezek tükrében elemzi az 1990-es évek délszláv háborúját, s annak kulturális, társadalmi (migrációs) következményeit a Balkánnal szomszédos térségekben is (Magyarország).
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Farkas Baráthi Mónika Dr. (FABHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a balkáni térség sokszínű kultúrájával, illetve a balkáni népek irodalmának legjelesebb képviselőivel, poétikai jellemzőivel, az európai és világirodalomhoz való kötődésével a feltételezett kezdetektől egészen a kortárs, posztmodern jelenségekig.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Papp Sándor dr. (PASHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az Oszmán Birodalom közel 600 éves jelenlétét a Balkán-félszigeten. Ennek keretében megismerteti a hallgatókkal az oszmán történelem, a politikai struktúra, a gazdasági viszonyok és az ideológia legfontosabb jellemzőit és az évszázadok során végbement változásokat. A tantárgy az Oszmán Birodalom a 14. század végi megjelenésétől kezdve egészen a 20. század elejéig tartó korszakot tekinti át. Kitér arra, hogy a hatalmi vákuumot kihasználva, miként avatkozott bele a balkáni népek egymás elleni küzdelmébe, miként hódította meg, illetve taszította vazallusi függésbe a birodalom határvidékén fekvő államokat. A tantárgy hangsúlyosan foglalkozik a 16-17. századdal. Ez az időszak az oszmán állam térség számára addig példátlan békés időszakot jelentett, amely kort az oszmanisztikai szakirodalom Pax Ottomanica-nak nevezett el. Az előadás részletesen tárgyalja a 17. század végi Habsburg-török háborúkat, Magyarország felszabadulásának a balkáni népek felszabadulására gyakorolt hatását, valamint Oroszország térségbeli aktivizálódását. A tantárgy az ún. keleti kérdés tárgyalásával és az Oszmán Birodalom visszaszorulásának vizsgálatával zárul.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Vukman Péter László (VUPEAA.J.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
Leírás:
A tantárgy a Balkán-félsziget történetét a 19. század elejétől tekinti át. Különös hangsúlyt helyez a félsziget politikatörténetére, az Oszmán Birodalom éleződő válságára, a balkáni kisállamiság gyökereire, az egyes balkáni népek függetlenségi folyamatára, valamint a létrejött független nemzetállamok 19-20. századi történetére. A politikatörténeti események kronologikus bemutatása mellett a tantárgy nagy hangsúlyt helyez a félszigeten végbement gazdasági és társadalmi folyamatokra, kulturális változásokra, és a folyamatok összevetésére, a közös jellemvonások megragadására. Az eseményeket tágabb, európai és világtörténeti kontextusba helyezve mutatja be.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Balázs L Gábor Dr. (BALHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.26 kredit
Leírás:
A tantárgy keretében a teljesen kezdő szintű nyelvtudás fejlesztése történik a lexiko-grammatikai nyelvoktatási módszer komplex alkalmazásával. A hallgató a mindvégig magas óraszám mellett intenzív nyelvi képzésben részesül. A nyelvi képzés célja a nyelvi kompetenciák fejlesztése. A nyelvi képzés nyelvi vizsgával zárul, mely során a két év alatt megszerzett nyelvi tudás felmérésre kerül. A kétéves nyelvtanulás után a hallgatónak képesnek kell lennie szótár segítségével a szakirodalom önálló tanulmányozására.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Önálló vizsga, kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Alapvizsga
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Felelős tanszék:
Szláv Intézet
Felelős oktató:
Balázs L Gábor Dr. (BALHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.26 kredit
Leírás:
A tantárgy keretében a teljesen kezdő szintű nyelvtudás fejlesztése történik a lexiko-grammatikai nyelvoktatási módszer komplex alkalmazásával. A hallgató a mindvégig magas óraszám mellett intenzív nyelvi képzésben részesül. A nyelvi képzés célja a nyelvi kompetenciák fejlesztése. A nyelvi képzés nyelvi vizsgával zárul, mely során a két év alatt megszerzett nyelvi tudás felmérésre kerül. A kétéves nyelvtanulás után a hallgatónak képesnek kell lennie szótár segítségével a szakirodalom önálló tanulmányozására.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
_Önálló vizsga, kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Alapvizsga
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szláv Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár