Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Egyetem  --  Videógaléria  --  Professzorok
Professzorok
MK Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék

JGYPK Magyar Nyelvi Tanszék
ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet
BTK Germán Filológiai Intézet
ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
ÁOK Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Központ
ETSZK Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport
TTIK Algebra és Számelmélet Tanszék
ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet
TTIK Embertani Tanszék
TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
MK Élelmiszermérnöki Intézet
JGYPK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék
TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
TTIK Analízis Tanszék
TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék
TTIK Szervetlen  és Analitikai Kémiai Tanszék
BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszék
GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet
ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika
ÁOK Kórélettani Intézet
TTIK Analízis Tanszék

BTK Történeti Segédtudományok Tanszék

BTK Ókortörténeti Tanszék
GYTK Farmakognóziai Intézet
JGYPK Ének-zene Tanszék

SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék

ÁJTK Római Jogi Tanszék
BTK Neveléstudományi Intézet
ÁOK Pathológiai Intézet
JGYPK Művészeti Intézet
ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika
ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet
BTK Altajisztika Tanszék
JGYPK Felnőttképzési Intézet
ÁJTK Bónis Szeminárium
ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
ÁOK Kórélettani Intézet
ÁOK II. Belgyógyászati Klinika
BTK Régészeti Tanszék
ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika
ÁJTK Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék
TTIK Növénybiológiai Tanszék