2020. február 27., csütörtök English version
2009. Májusi rendezvények
Filozófia a művészet és a tudomány között
A filozófia hosszú éjszakája
Címkék: EseményEgyetemi TavaszKulturális Iroda

Előadók: Csejtei Dezső, Gausz András, Gyenge Zoltán, Kovács János, Sutyák Tibor – filozófusok és filozófiatörténészek.

A filozófia gondolkodás, így a filozófus, beállítódásánál fogva, gondolkodik. Azonban a művész és a tudós is gondolkodik. A művészi gondolkodás eredménye az alkotás, amely a narratív művészeti ágak (irodalom, film) esetén különféle diskurzusokat eredményez. A tudományos gondolkodás eredményei – a kísérletezés, a megfigyelésekből levont következtetések, a feltalálás, a partikuláris vagy átfogó elméletek stb. – a szigorúan definiált tudományos diskurzus keretei között kerülnek kifejezésre.
A filozófiai gondolkodás eredménye pedig a valóságról, a létezésről, az igazságról folytatott diskurzus. Mindhárom gondolkodási mód tehát egy-egy sajátos diskurzust hoz létre, amelyeknek megvannak a többé-kevésbé azonosítható jellemzői. A hosszú éjszaka során arra keressük a választ, mi különbözteti meg a filozófiai diskurzust a művészi és tudományos diskurzusoktól? Azaz, mi a filozófiai beszédmód sajátos lényege, mi tesz filozófiaivá egy szöveget, miért nem keverjük össze, vagy éppen miért keverjük össze egy irodalmi vagy egy tudományos szöveggel?

Az est szervezője és moderátora: Pavlovits Tamás egyetemi adjunktus

Grand Café Deák Ferenc utca 18.
Május 13. Szerda 21.00

Egyetemi Tavasz programfüzet

Bezár