Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Szervezeti felépítés  --  Központi szolgáltató egységek
Központi szolgáltató egységek
Szolgáltatások a Szegedi Tudományegyetemen
Az SZTE különböző szolgáltató egységeinek célja a hallgatók, az oktatók, a dolgozók, illetve az érdeklődők, az egyetem látogatóinak kiszolgálása. Intézményünk nemzetközi hírű könyvtárral és kongresszusi teremmel rendelkezik, de számítóközpont, illetve hallgatói szolgáltatásokért felelős központ is működik az SZTE-n.
Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ az SZTE hallgatói részére biztosít mentálhigiénés, személyiség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat. A központban együtt dolgoznak az egyetemisták életvitelét jól ismerő kortárssegítők és az egyetem munkatársai (pszichológus, mentálhigiénikus szakember, pszichiáter). A központ külön szolgáltatások csoportjával segíti a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének megteremtését, személyre szabott, igényeiknek megfelelő megoldásokat kínál önálló életvitelük biztosításához.
Az Egyetemi Kiadó célja az SZTE karainak publikációs lehetőségeinek támogatása olyan - elsősorban - egyetemi jegyzetek kiadásával, amelyek elősegítik a Szegedi Tudományegyetem hallgatóit tanulmányaik folytatásában és befejezésében. A kiadó székhelye a József Attila Tanulmányi és Információs Központban található.
A Szegedi Tudományegyetem működésének informatikai hátterét az Egyetemi Számítóközpont munkatársai biztosítják. A következő oldalakon a számítóközpont működéséről, munkatársairól kaphatnak információkat.
Az SZTE Hallgatói Centrumához a szegedi egyetemen tanuló hallgatók érdek-képviseleti, sportolási, kulturális, tanulmányi, életvezetési és pályaválasztási lehetőségeit támogató egységek tartoznak.

EHÖK Iroda
A szegedi felsőoktatási integráció első, formális lépéseinek egyike volt egy olyan központi, hallgatói szolgáltató iroda létrehozása, amely képes az egyetem minden kara és hallgatója részére magas szintű, egységes hallgatói szolgáltatásokat nyújtani.
Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet (IKI) 2002-ben alakult az SZTE karok korábbi nyelvi lektorátusainak összevonásával. Az intézet maga is szervez nyelvvizsgákat, oktatóink képzett vizsgáztatói öt különböző általános és szaknyelvi vizsgarendszernek.
A Szegedi Tudományegyetem öt nagy, úgynevezett karközi kollégiummal rendelkezik, melyek a város különböző pontjain, de a hallgatók számára egyaránt ideális környezetben helyezkednek el, s a lakhatás mellett változatos kulturális, sportolási és szórakozási lehetőséget kínálnak. Egyes karoknak saját kollégiumuk is van, de akadnak olyan szegedi, szervezetileg nem az SZTE-hez tartozó diákszállások is, melyek szintén fogadnak egyetemistákat. Az egyetemen társadalomtudományi profilú szakkollégium is várja az érdeklődő fiatalokat.
A program célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére,intézménymenedzselésre.
A Szegedi Tudományegyetem Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazgatóságának legfontosabb feladata az Egyetem tulajdonában lévő szellemi alkotások hasznosítása, valamint az egyetemi alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenység menedzselése. Ehhez az Iroda kidolgozta és működteti azt a szelekciós folyamatot, amelynek segítségével az Egyetem folyamatosan bővíti szellemi-tulajdon portfolióját.
Az SZTE Marketing és Kommunikációs Igazgatósága azzal a céllal jött létre, hogy segítse a Szegedi Tudományegyetem hazai és nemzetközi fórumokon történő egységes megjelenését és biztosítsa az egyetem célcsoportjainak hatékony elérését szolgáló szakmai hátteret.
Minőségügyi Vezető és a Minőségfejlesztési Iroda feladatai a minőségügyi vezető feladata a kialakított minőségirányítási rendszer legfelső szintű képviselete, a vezetés-támogató funkcióinak kommunikációja, valamint a működtetés során az intézmény egészét átfogó önértékelési, valamint minőségközpontú irányítási folyamat vezetése.
Az NKI szoros együttműködésben a Karokkal és a témában szakosodott egyetemi egységekkel a képzésfejlesztéshez szakmai támogatást nyújt, dokumentálja a legjobb gyakorlatokat. Koordinálja az egyetem nemzetközi képzéseinek összehangolt fejlesztését, segíti azok működését, támogatja az SZTE nemzetközi marketing tevékenységét, a külföldi hallgatók toborzását.
A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának feladata a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi stratégiájának megvalósítása, az egyetem intézményi szintű nemzetközi kapcsolatainak ápolása.
Az egyetem oktatási rektorhelyettesének munkáját az Oktatási Igazgatóság segíti. Az alábbi oldalakon az igazgatóság működésébe nyerhetnek betekintést.
A Pályázati Iroda azért jött létre, hogy információs és adminisztratív segítséget nyújtson az egyetemen születő pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához, ösztönözze az Európai Uniós pályázatokon való részvételt, továbbá hogy hidat teremtsen az ipari szereplők és az Egyetem között.
A Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjának oldalán tájékozódhat többek között a kurzusok teljesítésének részleteiről, az egyetemi sportéletre felügyelő szervezetekről, a sportlétesítményekről, sportolási lehetőségekről és pályázatokról.
A Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság feladata, a SZTE Stratégiai Rektorhelyettesének irányításával, a Rektorhelyettes Hivatalával szorosan összefonódó tevékenységében elsősorban a regionális és országos ágazati koncepciókba ágyazott intézményi stratégia kidolgozásának moderálására, menedzselésére, az Egyetem szervezetfejlesztési feladatainak kezdeményezésére és megvalósítására, koordinálására irányul.
Az SZTE Alma Mater a Szegedi Tudományegyetem összegyetemi Öregdiák Mozgalma. A szervezet feladata, hogy kapcsolatot tartson a végzett hallgatókkal, segítse őket későbbi karrierjük építésében, valamint hozzájáruljon az anyaintézmény szolgáltatásainak folyamatos fejlesztéséhez.
Az SZTE Felnőttképzési Központ a Rektori Hivatal szervezeti egységeként biztosítja a felnőttképzés szakmai, tartalmi, szervezeti feladatainak összehangolását, koordinálja a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást, az intézményi nyilvántartás vezetését, valamint a felnőttképzés intézményi ellenőrzését.
Az SZTE Karrier közvetítői szerepet lát el a hallgatók és a munkaerőpiac között. Képzéseiken, tanácsadásaikon keresztül a hallgatók fejleszthetik készségeiket, ezáltal az iroda segíti a diákok felkészülését az álláskeresésre.
Az SZTE Egyetemi Könyvtár szinte minden karnak az állományát, szolgáltatásait, infrastruktúráját egyesíti. A Központban egyidejűleg több mint ezer fő tud egyszerre tanulni, ezzel ez az ország legnagyobb befogadó képességű tanulási tere. A négy szabadpolcos olvasótermi szinten, tematikusan elrendezve mintegy 350.000 kötet kapott helyet, illetve további 1,5 millió kötet és folyóirat található a raktárakban.
A szegedi Konfuciusz Intézet 2012 őszén nyitotta meg kapuit a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével, a Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban) támogatása mellett. Az Intézetben az érdeklődők szakképzett kínai tanároktól tanulhatják meg a kínai nyelvet. A tanórák a Konfuciusz Intézetben és az Egyetem egyes karainak tantermeiben zajlanak. Az Intézet a nyelvoktatás mellett nagy hangsúlyt fektet a kínai kultúra megismertetésére is: hétről hétre színes és izgalmas programokkal várja az érdeklődőket.
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodájának feladata az egyetem kulturális életének szervezése, a bejegyzett öntevékeny és művészeti csoportok munkájának koordinálása, az egyetemen belüli, valamint az egyetem és a város közötti kulturális kapcsolatok ápolása. Önálló programokat (hangversenyeket, kiállításokat, színházi előadásokat, koncerteket) is szervez, valamint segítséget nyújt az egyetem falain belüli rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Az iroda hagyományosan kiemelkedő rendezvénye az Őszi Kulturális Fesztivál és az Egyetemi Tavasz.
Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont egy elérhetetlen, ám nélkülözhetetlen célkitűzéssel indult útjára: felkutatni a régióban mindazon fiatalokat, akik valamilyen területen kiemelkedő képességgel rendelkeznek, és akik igényt tartanak arra, hogy önmegvalósítási törekvéseikben támogatást kapjanak. Segítséget nyújtani számukra, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.
Az Universitas-Szeged Kft. azzal a céllal alakult meg, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak kiemelkedő minőségű, ugyanakkor kedvező árú szolgáltatást nyújtson az egyetemi élet minden területén.
labor1_230x154.png

Rendezvénynaptár *

 • SZTE Lépjük meg! kihívás
  április 08. - június 08.
 • GTK25 - Plakátkiállítás
  május 14. - június 10.
 • A tudás titkos kertje – válogatás muzeális értékű botanikai könyvekből – kiállítás
  május 16. - június 28.
 • Vizsgaidőszak a 2023/2024-2. félévben
  május 21. - június 29.
 • Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára
  május 21. - június 10.

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK