2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Irodalom
Ba­logh Gyu­la
me­rü­lés
Címkék: Irodalom
az ut­ca kö­vé­nek fod­ros vi­rá­ga,
te, a vá­ros el­lib­be­nő lá­nya,
sze­med­ből me­rí­tek gon­do­la­tot.
ahogy a gör­nyedt gyu­fa­szál
pa­rázs­fe­jét el­fog­va a gye­rek
vis­­sza­kap­ja ke­zét, úgy nem több ez,
csak fel­tö­rő le­ve­gő­vé­tel, egy moz­du­lat,
mi te­ben­ned ku­tat.
a múlt, a jö­vő lé­nyeg­te­len­ség­be fa­kul,
er­re az öle­lés­nyi pil­la­nat­ra,
egy szó nél­kül is­mer­te­lek.
Bezár