2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2009  --  9. szám - 2009. szeptember 28.  --  Irodalom
Ko­vács Má­té
Dzsin a pa­lack­ban
Címkék: Irodalom
A ku­pak le­pat­tant, s a toll
bel­se­je for­tyan a lég­től.
Uj­jam­mal dör­zsö­löm ol­da­lát,
s mint dzsin a pa­lack­ból
árad a tin­ta­füst
be­te­rít­ve a szo­bát.
Mint az égő vanilin­szál
füs­töl vé­gig a rú­don
a pa­rázs, s a tin­ta­szint
mind apad a töl­tő­toll
fa­lán. Fel­szál­ló
füst­csí­kok s ka­ri­kák
szö­vik át a per­ga­men
papírkát, ki­raj­zol­va
a tin­ta­fo­lyó rö­gös
út­ját. S ha el­fogy az
ég­ni­va­ló; el­száll a köd,
s a vers­nek is vé­ge lesz
im­már; de ma­rad egy
füs­tös ing, meg egy
tin­tá­val át­ita­tott pa­pír.
2009. má­jus 17.

labor1_230x154.png

Címkék

Irodalom 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

Gyorslinkek

Bezár