2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Sport
Tö­mör­kény­ben győz­tek fo­cis­tá­ink
Címkék: Sport

A lab­da­rú­gó me­gyei II. osz­tály­ban újabb há­rom mér­kő­zést ját­szott le az Uni­ver­si­tas SC Ta­nár­kép­ző együt­te­se. A sze­ge­di egye­te­mis­ták előbb Zsom­bón szen­ved­tek kis kü­lönb­sé­gű ve­re­sé­get, majd ha­zai pá­lyán ik­szel­tek a Csanád­palotá­val, most hét­vé­gén pe­dig ide­gen­ben ver­ték a Tö­mör­kényt.
Az utób­bi for­du­lók­ban: Zsom­bó – Uni­ver­si­tas SC 3-2 (a sze­ge­di gól­szer­zők: Kószó Ta­más, Váczi Bé­la), Uni­ver­si­tas SC – Csanád­palota 2-2 (gól­szer­ző: Váczi 2), Tö­mör­kény – Uni­ver­si­tas SC 0-2.

P.M.L.

Bezár