2023. december 5., kedd English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  I. szemeszter  --  2008. május 7. szerda 18.00
Számíthatunk-e a nemzetközi jogra jogvitáinkban?
Az előadás címében feltett kérdés arra keresi a választ – elsősorban magyar nézőpontból - , hogy az egyén (természetes vagy jogi személy) számára a nemzetközi jog által biztosított jogok, illetve előírt kötelezettségek (pl.: alapvető emberi jogok, illetve nemzetközi jog által előírt büntetőjogi kötelezettségek) a magyar jogalkalmazásban mennyire érvényesülnek, illetve érvényesíthetőek.

 Hatályos Alkotmányunk értelmében: „A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belsô jog összhangját” (7. § (1. bek.))

Alkotmányunk ezen rendelkezése meglehetősen általános és homályos, nehezen értelmezhető. Nem világos például, hogy mit kell érteni a nemzetközi jog általánosan elismert szabályainak elfogadása alatt, mit takar a vállalt nemzetközi kötelezettség , illetve a belső jog összhangja kitétel.

A Alkotmánybíróság 1990-1998 között – nagyon fontos kérdések eldöntése során – egymásnak is ellentmondó álláspontra helyezkedett határozataiban az idézett alkotmányi rendelkezés értelmezése során.

Végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy a „vállalt nemzetközi kötelezettségek” (alapvetően a nemzetközi szerződések) csak akkor vál(hat)nak a magyar jogrendszer részévé, ha azokat transzformáljuk a magyar jogrendszerbe, azaz magyar jogforrásként (törvényben vagy kormányrendeletben) kihirdetjük. Ezt az értelmezést explicit módon is megerősíti a 2005. évi L. törvényünk.

Az előadásban számos valós eset bemutatásával illusztrálja az előadó ezen helyzet „sikertörténeteit”, éppúgy mint a fonákságait.
 
Az előadás megtekintése:
 
Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)
 
Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)
 
Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)
 
LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)
 
Megjegyzések:
 
Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!
Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg  automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön  telepítése szükséges.
 
Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.
 
Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.
 
Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre!
Bezár