2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ZMK
ZMK
2010. január 30.
Ahogy az el­té­rő hang­sze­rek fel-fel­csen­dü­lő hang­ja­i­ból áll ös­­sze a ze­ne­kar hang­zás­a, úgy adó­dik ös­­sze egy egye­te­mi kar hír­ne­vét je­len­tő té­nye­zők­ből – a je­lent­ke­zők szá­ma, a vég­zet­tek el­he­lyez­ke­dé­si ará­nya, a kép­zé­si kí­ná­lat, az ok­ta­tók fel­ké­szült­sé­ge, va­la­mint a hall­ga­tók elé­ge­dett­sé­ge – si­ke­res­sé­ge és hír­ne­ve.
Címkék: ZMK
Szec­ső­di Fe­renc, a Ze­ne­mű­vé­sze­ti Kar Vo­nós Tan­szék­ének tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­ra Liszt Fe­renc-dí­jas (1993), va­la­mint Ér­de­mes mű­vész (2009) Bodonyi Ist­ván és Szűcs Mi­hály nö­ven­dé­ke volt. Dip­lo­má­ja meg­szer­zé­sé­vel egyi­de­jű­leg a Ze­ne­aka­dé­mia Nagy­dí­ját is el­nyer­te.
Címkék: ZMK
2010. január 30.
Címkék: ZMK
Címkék: ZMK
2010. január 30.
Címkék: ZMK
2010. január 30.
Címkék: ZMK
DSC_2991_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár