2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Riport
Riport
2010. március 28.
Az egye­te­mi kur­zu­so­kon sok min­dent meg­ta­ní­ta­nak, a vé­ge fe­lé már biz­tos és – jobb eset­ben – hasz­nál­ha­tó tu­dás van a hall­ga­tók bir­to­ká­ban. Csak va­la­hogy ez még­is ke­vés­nek tü­nik, ami­kor az em­ber fia-lá­nya egy ál­lás­in­ter­jún el­fe­lej­ti a sa­ját ne­vét is. Vagy ami­kor szak­mai gya­kor­la­ti hely­re kell pá­lyáz­ni, és rá­jön, hogy azt se tud­ja, ilyen­kor mi­lyen le­he­tő­sé­gei van­nak. Az SZTE Ta­va­szi Ál­lás­bör­ze már ti­zen­ötö­dik al­ka­lom­mal igye­ke­zett se­gí­te­ni azok­nak (is), akik úgy ér­zik, nem lát­ják a fényt az alag­út vé­gén.
Címkék: Riport
DSC_2758_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár