2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Irodalom

Ön­élet­rajz

Ha ha­zu­gok­kal ta­lál­koz­tam
min­dig tud­tam, hol a he­lyem.
Kö­zöt­tük.
Most, hogy már hi­va­ta­lo­san is bo­lond let­tem,
bár­mit mond­ha­tok.
Akár az iga­zat is

Új­ra­kez­dés

Si­ke­rült min­dent hely­re ten­nem,
ki­vit­tem a sze­me­tet.
Le­ül­tem a szo­bá­ban a csend­be.
Rend van.

Most pe­dig fel­ál­lok és vis­­sza­ra­kok min­dent.
Az­tán ki­me­gyek a sze­mé­tért.

Bezár