2022. október 5., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Árpád-kori anyagismeret

Kurzuskód:
TRS-KÖZ1012-1
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Csütörtök 10:00-12:00}
Hol:
{Régészeti szeminárium}
Tantárgy:
TRS-KÖZ10, Középkori régészet
Tárgyelem:
TRS-KÖZ10, Középkori régészet anyagismeret 2.
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Az órán a hallgatók a régészeti munka egyik legfontosabb elemével, az adott kor (10-13. század) tárgyainak elméleti és gyakorlati megismerésével foglalkoznak. Tájékozódnak a különböző tárgytípusuk kutatástörténete felől. A gyakorlatban sajátítják el a tárgyak meghatározásának és keltezésének módszereit. A kurzus gyakorlati jegy megszerzésével zárul. Ennek elemeit az órai munka, valamint a kiadott szakirodalom ismeretét bizonyító írásos, és szóbeli beszámoló alkotja.


Irodalom:

Parádi N: Technikai vizsgálatok népvándorláskori és Árpád-kori edényeken. Rég. Füz. Ser. I. No. 12. Bp. 1959.
Parádi N: Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények. Arch. Ért. 90. (1963.) 205-252.
Holl I: Adatok a magyar fazekasság történetéhez. Bud. Rég. 17. (1956)
Csupor I-Csuporné Angyal Zs.: Fazekaskönyv. Bp. 1998.
Takács M: Die Arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. VAH I. 1986
Takács M: A honfoglalás kori edényművesség. in: Honfoglalás és néprajz. Főszerk.: Györffy Gy; Szerk.: Kovács L - Paládi Kovács A; Bp 205-225. 1997.
Wolf M: Adatok 10. századi edényművességünkhöz. A borsodi leletek tanúságai.
HOMÉvk. XLII. 85-108. 2003.
Mesterházy K: Bizánci és balkáni eredetű tárgyak a 10-11. sz-i magyar sírleletegyüttesekben II. FA. XLII. 1991. 145-177.
Hechenast G.-Nováki Gy.-Vastagh G.-Zoltay E: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. Bp. 1968.
Gömöri J: A 9-10. századi vaskohászat. In: Honfoglalás és régészet. Bp. 1996.
Müller R: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalai Gyűjtemény 19. I-II. Zalaegerszeg 1982.
Lovag Zs: A középkori bronzművesség emlékei Magyarországon. Bp. 1979.
Lovag Zs: Aquamanilék. Bp. 1984.
Lovag Zs: Árpád-kori viselet a XI-XIII. században. In: Ars Hungarica 1974. 381-408.
Kovács É: Limoges-i zománcok Magyarországon. Bp. 1968
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár