2022. október 4., kedd English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Statisztika I. gyakorlat

Kurzuskód:
PSI-A22-2
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Hétfő 14:00-15:30}
Hol:
{}
Tantárgy:
PSI-A2, Statisztikai és módszertani alapok
Tárgyelem:
PSI-A2, Statisztika I.
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
25
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
1. A matematikai statisztikai szoftverek típusai, rövid történetük. Az SPSS programcsomag felépítése, működési logikája, alkalmazásának területei
2. Az SPSS program felépítése. Adat- és változónézet. Adatmátrix, változómátrix. Változók definiálása, paramétereik beállítása. Egyszerű adatok rögzítése
3. Leíró statisztikák: gyakorisági eloszlások, középérték-mutatók
4. Kereszttáblák készítése és elemzése. Sor- és oszlopszázalékok megjelenítése
5. Az eredmények grafikus megjelenítése. A kapott táblázatok és adatok exportálási lehetőségei
6. Hipotézis-tesztelés az SPSS-ben. Normalitás-vizsgálat a Kolmogorov-Smirnov teszt alkalmazásával
7. Különböző megfigyelési egységek átlagainak összehasonlítása a független kétmintás t-próba, illetve a Mann-Whitney próba segítségével
8. Azonos megfigyelési egységek átlagainak összehasonlítása a páros t-próba, illetve a Wilcoxon-próba használatával
9. Alcsoportok átlagainak összehasonlítása a variancia-analízis, illetve a Kruskal-Wallis próba alkalmazásával. A post-hoc tesztek
10. A megfigyelt és a várt gyakoriság. Nominális változók közötti összefüggések feltárása khí-négyzet statisztikával. A reziduálisok megjelenítése
11. A félév során elsajátított anyag ismétlése, a féléves anyaggal kapcsolatos kérdések, problémák tisztázása, gyakorlás a zárthelyi dolgozatra
12. A félévet lezáró zárthelyi dolgozat megírása
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár