2021. április 21., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
.XN08_N
Képzési forma:
Doktori képzés
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:02:12
Felvételi követelmények:
egyetem
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
MK-1 Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy NyDI1 Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme NyDI11 Szabadon választható kurzusok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
MK-LEK Lektorátusi nyelvórák; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
PhDANGAL1-3 Egyéni kutatás; Teljesítendő: min.110 kredit
kötelező tantárgy PhDANGAL1 Tanulmányírás; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL11 Tanulmányírás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 15
kötelező tantárgy PhDANGAL3 Egyéni kutatómunka; Teljesítendő: min. 80 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL31 Egyéni kutatómunka 1; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL32 Egyéni kutatómunka 2; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL33 Egyéni kutatómunka 3; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 15
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL34 Egyéni kutatómunka 4; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 15
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL35 Egyéni kutatómunka 5; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 15
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL36 Egyéni kutatómunka 6; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 15
PhDANGAL4-7 Elméleti képzés és szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.70 kredit
kötelező tantárgy PhDANGAL4 Kötelező elméleti kurzus; Teljesítendő: min. 32 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL41 Fonetika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL42 Fonológia/Szintaxis; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL43 Szociolingvisztika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL44 Kutatási módszerek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL45 Másodiknyelv-elsajátítás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL46 Diskurzuselemzés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL47 Nyelvészeti elemzés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL48 Nyelvkontaktus; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL49 Variabilitás az angol nyelvtanban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételePhDANGAL43 4
kötelező tantárgy PhDANGAL5 Kutatási beszámoló; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme PhDANGAL51 Kutatási beszámoló; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 5
kötelező tantárgy PhDANGAL6 Kiegészítő elméleti kurzus; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL61 Fonológia 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételePhDANGAL42 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL62 Pszicholingvisztika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL63 Nyelvpedagógia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL64 Kétnyelvűség; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL65 Nyelvvesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL66 Nyelvhasználat és a társadalmi nemek 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL67 Nyelvhasználat és a társadalmi nemek 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL68 Pragmatika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL69 Egyéni kutatói szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy PhDANGAL7 Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL71 Hallgatói óraadás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL72 Konferencia-részvétel 1 (magyar nyelvű előadás); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL73 Konferencia-részvétel 2 (idegen nyelvű előadás); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme PhDANGAL74 Szabadon választható elméleti kurzus; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.110 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.70 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

NyDI NyDI Szabadon választható kurzusok modul
Felelős tanszék:
Orosz Filológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bibok Károly dr. (BIKHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Orosz Filológiai Tanszék
PhDANGAL Angol alkalmazott nyelvészeti PhD képzés modul
Felelős tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Felelős tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Teljesítendő:
min.80 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Felelős tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Teljesítendő:
min.32 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Felelős tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Felelős tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Felelős tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol-Amerikai Intézet
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár