2022. október 2., vasárnap English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
INFK-B-AN
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Leírás:
A Könyvtártudományi Tanszék által indított specializációkra felvételi vizsga nincs, túljelentkezés esetén a rangsorolás alapja az első félév tanulmányi átlaga. Ha ez esetleg egyezik, a rangsorolás alapja a Könyvtár- és informatikai alapismeretek c. kurzus eredménye.
A képzésre az informatikus könyvtáros szakos hallgatókon kívül minden más képzésben résztvevő hallgató is jelentkezhet.
Az a más szakos hallgató, aki felveszi és elvégzi a Könyvtártudományi Tanszék által indított valamelyik szakirányt, ezzel megszerzi az informatikus könyvtáros mesterszak (MA) bemeneti követelményeiben megfogalmazott kompetenciákat és szakmai ismereteket, és tanulmányait ebben az irányban is folytathatja.

Az EU könyvtáros szakirány a következő témakörökben nyújt szakirányú ismereteket:
Az EU intézményrendszere
Az EU közpolitikája
Magyarország az Európai Unióban
Az európai integráció története
Tartalomszolgáltatás az EU-ban
Az EU online adatbázisai
Az EU információs rendszere
Információmenedzsment
Vállalkozói információforrások és az EU
A többnyelvű EU és a könyvtári szolgáltatások
A fentieken kívül a képzés során meghirdetett speciálkollégiumokból a hallgatók érdeklődésük szerint négyet választhatnak.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Informatikus könyvtáros (Európai Uniós könyvtáros szakirány).

A kiadói ismeretek szakirány a következő témakörökben nyújt szakirányú ismereteket:
Bevezetés a kiadói ismeretekbe
Kiadványszerkesztő programok
A korrektúra kiadói gyakorlata
Szakmai gyakorlat könyvkiadóknál
Nyomtatott dokumentumok digitalizálása
Szerzői jog, kiadói jog
Marketing, reklám
Kritikai kiadások szerkesztési elvei
Online kritikai kiadások
Könyvkiadás- és kereskedelemtörténet
A fentieken kívül a képzés során meghirdetett speciálkollégiumokból a hallgatók érdeklődésük szerint négyet választhatnak.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Informatikus könyvtáros (kiadói ismeretek szakirány).

Az információmenedzsment szakirány a következő témakörökben nyújt szakirányú ismereteket:
Információmenedzsment, tudásmenedzsment
Projektmenedzsment
Stratégiai tervezés
Humánerőforrás menedzsment
Marketing és PR
Bevezetés a minőségmenedzsmentbe
Információforrások, információs rendszerek
Kapacitásmenedzsment, szolgáltatások menedzselése
Globalizáció, információs társadalom
Változások menedzselése
A fentieken kívül a képzés során meghirdetett speciálkollégiumokból a hallgatók érdeklődésük szerint négyet választhatnak.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Informatikus könyvtáros (információmenedzsment szakirány).

A különgyűjtemények szakirány a következő témakörökben nyújt szakirányú ismereteket:
Kéziratok és muzeális könyvek
Időszaki kiadványok
Audio-vizuális és elektronikus dokumentumok
Helyismereti gyűjtemény
Kisnyomtatványok, aprónyomtatványok
Térképek
Különgyűjtemények kialakulásának története
Hagyományos és számítógépes formai feltárás
Hagyományos és számítógépes tartalmi feltárás
Valós és virtuális gyűjteményszervezés
Visszakereső rendszerek, keresési stratégiák
Európai Uniós stratégiák a különgyűjtemények elektronikus megőrzésében
A fentieken kívül a képzés során meghirdetett speciálkollégiumokból a hallgatók érdeklődésük szerint négyet választhatnak.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Informatikus könyvtáros (különgyűjtemények szakirány).

A nyilvános és iskolai könyvtáros szakirány a következő témakörökben nyújt szakirányú ismereteket:
Könyvtári menedzsment, PR -tevékenység
Kiskönyvtári ellátás
Projektmunka, pályázat lehetőségei az iskolai könyvtárban
Igény- és használatkutatás
Használóképzés
Gyermekirodalom
A nyilvános és iskolai könyvtárak története
Szociális munka a könyvtárban
Könyvtárhasználattan
Speciális információforrások, információs rendszerek
Szakterületi tájékoztatás
Az oktatás információs háttere
Adatbázis-építés lehetőségei és szolgáltatások adaptálása
A fentieken kívül a képzés során meghirdetett speciálkollégiumokból a hallgatók érdeklődésük szerint négyet választhatnak.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Informatikus könyvtáros (nyilvános és iskolai könyvtáros szakirány).

A tartalomszolgáltatás szakirány a következő témakörökben nyújt szakirányú ismereteket:
Bevezetés a tartalomszolgáltatásba
Digitális képszerkesztés és fotózás
Nyomtatott dokumentumok digitalizálása
Könyvtári informatika (on-line adatbázisok, citációs indexek)
Hálózati szolgáltatások tervezése (Web)
Internet tájékoztatás
Elektronikus könyvtári szolgáltatások
Számítógépes tartalomfeltárás (DC, SGML, TEI, XML)
Szaknyelvi és terminológiai ismeretek
A fentieken kívül a képzés során meghirdetett speciálkollégiumokból a hallgatók érdeklődésük szerint négyet választhatnak.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Informatikus könyvtáros (tartalomszolgáltatás szakirány).

A könyvtörténeti szakirány a következő témakörökben nyújt szakirányú ismereteket:
Művelődés- és könyvtártörténet
Sajtótörténet
Latin nyelv
Paleográfia
Könyvkiadás- és kereskedelem-történet
Papíripari és nyomdászati ismeretek
Automatizálás muzeális gyűjteményekben
Régi könyves tájékoztatási eszközök
A fentieken kívül a képzés során meghirdetett speciálkollégiumokból a hallgatók érdeklődésük szerint négyet választhatnak.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Informatikus könyvtáros (könyvtörténeti szakirány).
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
További információk:
Dátum:
2010.11.04 15:52:17
Felvételi követelmények:
középiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
főiskola
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.15 kredit
kötelező tantárgy INFK_T180 Informatikus könyvtáros szakdolgozat; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T171 Informatikus könyvtáros szakdolgozat; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 15
MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min.6 kredit
kötelező tantárgy BAFIL Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BAFIL1 Filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy BATÁRS Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BATÁRS1 Társadalomismeret; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy INFK_A050 Kommunikációs készségfejlesztés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A051 Kommunikációs készségfejlesztés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
MK-A Alapozó tárgyak; Teljesítendő: min.14 kredit
kötelező tantárgy INFK_A010 Művelődés- és könyvtártörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A011 Írás-, könyv- és sajtótörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A012 Írás-, könyv- és sajtótörténet 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A013 Írás-, könyv- és sajtótörténet 3.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy INFK_A020 Informatikai alapok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A021 Informatikai alapok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A022 Bevezetés a könyvtár- és információtudományba; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_A030 Olvasásismeret; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A031 Olvasásszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A032 Olvasáspszichológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_A040 Kommunikációelmélet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_A041 A kommunikációelmélet alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
MK-T Törzstárgyak; Teljesítendő: min.86 kredit
kötelező tantárgy INFK_T050 Hagyományos és számítógépes dokumentumleírás; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T051 Dokumentumleírás; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T052 Számítógépes dokumentumleírás 1.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T053 Számítógépes dokumentumleírás 2.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy INFK_T060 Hagyományos és számítógépes tartalmi feltárás; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T061 Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T062 Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T063 Számítógépes tartalmi feltárás 1.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T064 Számítógépes tartalmi feltárás 2.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy INFK_T070 Könyvtár- és információgazdaságtan; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T071 Könyvtártan, a nemzetközi és hazai könyvtári rendszer 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T072 Könyvtártan, a nemzetközi és hazai könyvtári rendszer 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T073 Könyvtártan, dokumentumismeret 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T074 Könyvtártan, dokumentumismeret 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T075 Könyvtártan, gyűjteményszervezés 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T076 Könyvtártan, gyűjteményszervezés 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy INFK_T080 Könyvtári menedzsment; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T081 A könyvtári menedzsment alapjai 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T082 A könyvtári menedzsment alapjai 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_T090 Tájékoztatás és információforrások; Teljesítendő: min. 11 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T091 Tájékoztatás 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T092 Tájékoztatás 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T093 Tájékoztatás 3.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T094 Az információs szervezet alapjai; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T095 Digitális könyvtári projektek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T096 Az Európai Unió információs rendszerének alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_T110 Információelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T111 Információelmélet 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T112 Információelmélet 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_T120 Adatbázis-építés, hálózati alkalmazások; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T121 Adatbázis-építés 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T122 Adatbázis-építés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T123 Hálózati ismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T124 Web-szerkesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_T130 Információs rendszerek; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T131 A könyvtári gépesítés 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T132 A könyvtári gépesítés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T133 Információs rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_T140 Speciálkollégiumok; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T141 Speciálkollégium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy INFK_T150 Könyvtári gyakorlat; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T151 Könyvtári gyakorlat 1.; _Gyakorlat, 40 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T152 Könyvtári gyakorlat 2.; _Gyakorlat, 40 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T153 Könyvtári gyakorlat 3.; _Gyakorlat, 40 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T154 Könyvtári gyakorlat 4.; _Gyakorlat, 100 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T155 Könyvtári gyakorlat 5.; _Gyakorlat, 40 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T156 Könyvtári gyakorlat 6.; _Gyakorlat, 80 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_T160 Informatikus könyvtáros szigorlatok; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T161 Informatikus könyvtáros szigorlat 1.; _Önálló vizsga, 0 óra, _Szigorlat 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T162 Informatikus könyvtáros szigorlat 2.; _Önálló vizsga, 0 óra, _Szigorlat 3
kötelező tantárgy INFK_T170 Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_T171 Szakdolgozati szeminárium; _Szeminárium, 0 óra, _Aláírás 0
MKS-SZV Szabadon választott tárgyak; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelezően választható tantárgy BAVÁL Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BAVÁL1 Választható bölcsészettudományi stúdium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BAVÁL2 Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 6
BT_ELOK BA/BSc Tanári előkészítő
BSZ_VAL BA/BSc Szabadon választható
MKS-TAN Szabadon választható specializációk, minor képzések; Teljesítendő: min.50 kredit
ANG-SN-ANG Angol minor_N
ANG-SN-AM Amerikanisztika minor_N
GER-SN-N Német minor_N
GER-SN-NN Német nemzetiségi minor_N
GER-SN-NNK Német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció_N
KNK-SN-ALT Altajisztika specializáció_N
MAG-SN-FU Finnugor szakirány_N
MAG-SN-IT Irodalomtudomány szakirány_N
MAG-SN-MT Művelődéstudomány szakirány_N
MAG-SN-NL Neolatin szakirány_N
MAG-SN-NYTE Nyelvtechnológia szakirány_N
MAG-SN-SZT Színháztörténet szakirány_N
MAG-SN-U Ügyvitel szakirány_N
MAG-SN-M Magyar minor_N
MAG-SN-IE Irodalomelmélet specializáció_N
MAG-SN-KMI Klasszikus magyar irodalom specializáció_N
MAG-SN-HUN Magyar mint idegen nyelv (hungarológia) specializáció_N
MAG-SN-MMI Modern magyar irodalom specializáció_N
MAG-SN-NYTU Nyelvtudomány specializáció_N
MAG-SN-NYTO Nyelvtörténet specializáció_N
MAG-SN-RB Reneszánsz és barokk kultúra specializáció_N
KOM-SN Kommunikáció és médiatudomány minor_N
NEPR-SN-TA Táncantropológia specializáció_N
NEPR-SN-N Néprajz minor_N
ONK-SN-L Latin minor_N
ONK-SN-G Ógörög specializáció_N
RFR-SN-FRK Francia nyelv és kultúra felzárkóztató specializáció_N
RFR-SN-FRH Francia nyelv és kultúra (középhaladó) minor_N
RFR-SN-FORD Francia fordítói specializáció_N
ROL-SN-OL Olasz nyelv és kultúra minor_N
ROL-SN-P Portugál nyelv és irodalom minor_N
RSP-SN-S Spanyol minor_N
RSP-SN-K Katalán specializáció_N
RRO-SN-RO Román nemzetiségi minor_N
RRO-SN-RK Román kezdő specializáció_N
SZB-SN-F Filozófia minor_N
SZB-SN-ET Etika minor_N
SZB-SN-ES Esztétika minor_N
SZB-SN-FILM Filmelmélet és filmtörténet minor_N
SZB-SN-V Vallástudomány minor_N
SLA-SN-SLA Szlavisztika specializáció_N
SLABO-SN-BO Bolgár minor_N
SLACS-SN-CS Cseh specializáció_N
SLAOR-SN-OR Orosz minor_N
SLAOR-SN-U Orosz üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N
SLAOR-SN-S Orosz nyelvű sajtóreferens specializáció_N
SLAOR-SN-I Idegenforgalom - orosz nyelvű idegenvezető specializáció_N
SLASE-SN-SE Szerb nemzetiségi minor_N
SLASL-SN-SL Szlovák nemzetiségi minor_N
SLASL-SN-U Szlovák üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N
SLAUK-SN-UK Ukrán minor_N
SZOC-SN Szociológia minor_N
TOR-SN-T Történelem minor_N
MAG-SN-OHIK Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció
RSP-SN-SAT Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció_N
PED-SN Pedagógia minor_N_2010
MK-SZ Különgyűjtemények szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy INFK_KG010 Tematikus különgyűjtemények; Teljesítendő: min. 14 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG011 Kéziratok és muzeális könyvek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG012 Időszaki kiadványok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG013 Audiovizuális és elektronikus dokumentumok 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG014 Audiovizuális és elektronikus dokumentumok 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG015 Helyismereti gyűjtemény; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG016 Kisnyomtatványok, aprónyomtatványok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG017 Térképek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_KG020 Gyűjteményfeltárás, szolgáltatás; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG021 Különgyűjtemények kialakulásának története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG022 Hagyományos és számítógépes formai feltárás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG023 Hagyományos és számítógépes tartalmi feltárás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG024 Valós és virtuális gyűjteményszervezés 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG025 Valós és virtuális gyűjteményszervezés 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_KG030 Visszakereső rendszerek, keresési stratégiák; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG031 Visszakereső rendszerek, keresési stratégiák 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG032 Visszakereső rendszerek, keresési stratégiák 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_KG040 Európai Uniós stratégiák a különgyűjtemények elektronikus megőrzésében; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG041 EU stratégiák a különgyűjtemények elektronikus megőrzésében 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG042 EU stratégiák a különgyűjtemények elektronikus megőrzésében 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_KG050 Szakirány speciálkollégiuma; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KG051 Szakirány speciálkollégiuma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-SZ Tartalomszolgáltatás szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy INFK_TS010 Tartalomszolgáltatási alapismeretek; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS011 Bevezetés a tartalomszolgáltatásba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS012 Digitális képszerkesztés és fotózás 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS013 Digitális képszerkesztés és fotózás 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS014 Nyomtatott dokumentumok digitalizálása 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS015 Nyomtatott dokumentumok digitalizálása 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS016 Információmenedzsment 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS017 Információmenedzsment 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy INFK_TS020 Hálózati ismeretek; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS021 Könyvtári informatika 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS022 Könyvtári informatika 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS023 Hálózati szolgáltatások tervezése 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS024 Hálózati szolgáltatások tervezése 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS025 Internet tájékoztatás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_TS030 Szakinformatikai ismeretek; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS031 Szaknyelvi és terminológiai ismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS032 Elektronikus könyvtári szolgáltatások; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS033 Számítógépes tartalomfeltárás (DC, SGML, TEI, XML); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy INFK_TS040 Szakirány speciálkollégiuma; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_TS041 Szakirány speciálkollégiuma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-SZ EU könyvtáros szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy INFK_EU010 Uniós alapismeretek; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU011 Az Európai Unió intézményrendszere; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU012 Az Európai Unió közpolitikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU013 Magyarország az Európai Unióban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU014 Az európai integráció története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy INFK_EU020 Uniós informatikai szolgáltatások; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU021 Tartalomszolgáltatás az Európai Unióban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU022 Az Európai Unió online adatbázisai; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU023 Az EU információs rendszere 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU024 Az EU információs rendszere 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU025 Információ-menedzsment; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU026 Vállalkozói információforrások és az Európai Unió; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU027 A többnyelvű EU és a könyvtári szolgáltatások 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU028 A többnyelvű EU és a könyvtári szolgáltatások 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_EU030 Szakirány speciálkollégiuma; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_EU031 Szakirány speciálkollégiuma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-SZ Információmenedzsment szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy INFK_IM010 Információ és projektmenedzsment; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM011 Információmenedzsment, tudásmenedzsment 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM012 Információmenedzsment, tudásmenedzsment 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM013 Projektmenedzsment 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM014 Projektmenedzsment 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_IM020 Stratégiai tervezés, humán erőforrás; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM021 Stratégiai tervezés 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM022 Stratégiai tervezés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM023 Humán erőforrás-menedzsment; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_IM030 Minőségmenedzsment, marketing és PR; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM031 Marketing és PR 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM032 Marketing és PR 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM033 Bevezetés a minőségmenedzsmentbe 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM034 Bevezetés a minőségmenedzsmentbe 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_IM040 Információforrások és szolgáltatások; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM041 Információforrások, információs rendszerek 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM042 Kapacitásmenedzsment, szolgáltatások menedzselése 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM043 Kapacitásmenedzsment, szolgáltatások menedzselése 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM044 Globalizáció, információs társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM045 Változások menedzselése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_IM050 Szakirány speciálkollégiuma; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_IM051 Szakirány speciálkollégiuma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-SZ Kiadói ismeretek szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy INFK_KI020 Kiadói stratégiák; Teljesítendő: min. 11 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI021 Szerzői jog, kiadói jog; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI022 Marketing, reklám; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI023 Kritikai kiadások szerkesztési elvei 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI024 Kritikai kiadások szerkesztési elvei 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI025 Online kritikai kiadások; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_KI030 Kiadás- és kereskedelemtörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI031 Könyvkiadás- és kereskedelemtörténet 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI032 Könyvkiadás- és kereskedelemtörténet 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_KI010 Kiadói alapismeretek; Teljesítendő: min. 17 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI011 Bevezetés a kiadói ismeretekbe; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI012 Kiadványszerkesztő programok 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI013 Kiadványszerkesztő programok 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI014 A korrektúra kiadói gyakorlata; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI015 Szakmai gyakorlat könyvkiadónál; _Gyakorlat, 60 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI016 Nyomtatott dokumentumok digitalizálása 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI017 Nyomtatott dokumentumok digitalizálása 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_KI040 Szakirány speciálkollégiuma; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KI041 Szakirány speciálkollégiuma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-SZ Könyvtörténeti szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy INFK_KT010 Művelődés- és könyvtártörténet; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT011 Művelődés- és könyvtártörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT012 Művelődés- és könyvtártörténet 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT013 Sajtótörténet 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT014 Sajtótörténet 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_KT020 Latin nyelv és paleográfia; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT021 Latin nyelv 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT022 Latin nyelv 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT023 Paleográfia 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT024 Paleográfia 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_KT030 Könyvkiadás- és kereskedelemtörténet; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT031 Könyvkiadás- és kereskedelemtörténet 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT032 Könyvkiadás- és kereskedelemtörténet 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT033 Papíripari és nyomdászati ismeretek; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_KT040 Korszerű eszközök műemlékkönyvtárakban; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT041 Automatizálás muzeális gyűjteményekben 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT042 Automatizálás muzeális gyűjteményekben 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT043 Régi könyves tájékoztatási eszközök 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT044 Régi könyves tájékoztatási eszközök 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_KT050 Szakirány speciálkollégiuma; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_KT051 Szakirány speciálkollégiuma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
MK-SZ Nyilvános és iskolai könyvtáros szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy INFK_NY010 Szervezési és vezetési ismeretek, projektmunka; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY011 Könyvtári menedzsment, PR-tevékenység 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY012 Könyvtári menedzsment, PR-tevékenység 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY013 Kiskönyvtári ellátás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY014 Projektmunka, pályázatok az iskolai könyvtárakban 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY015 Projektmunka, pályázatok az iskolai könyvtárakban 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy INFK_NY020 Igények és használat a nyilvános- és iskolai könyvtárakban; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY021 Gyermekirodalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY022 A nyilvános- és iskolai könyvtárak története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY023 Szociális munka a könyvtárban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY024 Igény- és használatkutatás 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY025 Igény- és használatkutatás 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY026 Használóképzés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY027 Könyvtárhasználattan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy INFK_NY030 Speciális információforrások, szakterületi tájékoztatás; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY031 Speciális információforrások, információs rendszerek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY032 Az oktatás információs háttere; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY033 Szakterületi tájékoztatás 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY034 Szakterületi tájékoztatás 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy INFK_NY050 Szakirány speciálkollégiuma; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY051 Szakirány speciálkollégiuma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy INFK_NY040 Az adatbázis-építés lehetőségei és szolgáltatások adaptálása; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY041 Az adatbázis-építés lehetőségei és szolgáltatások adaptálása 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme INFK_NY042 Az adatbázis-építés lehetőségei és szolgáltatások adaptálása 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Informatikus könyvtáros - Európai Uniós könyvtáros szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.86 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus könyvtáros - információmenedzsment szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.86 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus könyvtáros - kiadói ismeretek szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.86 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus könyvtáros - könyvtörténeti szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.86 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus könyvtáros - különgyűjtemények szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.86 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus könyvtáros - nyilvános és iskolai könyvtáros szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.86 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus könyvtáros - szakirány nélkül

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.86 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus könyvtáros - tartalomszolgáltatás szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.86 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

BA BA Bölcsészettudományi stúdiumok modul
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Krémer Sándor Dr. (KRSHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók lapvető ismereteket szerezzenek az európai bölcselettörténet nagy korszakairól, a fontosabb szerzőkről, a filozófiában használatos elméletképzési, módszertani eljárásokról. Az egy féléves kurzus ezért legfőképpen a nagy filozófiatörténeti fordulatok (Szókratész-Platón, Descartes, Kant, Wittgenstein, Heidegger) bemutatása köré rendezi képzési tervét, miközben megkísérel kitekintést nyújtani a filozófia és más szellemi szférák, pl. a tudományfejlődés vagy a művészetek kölcsönös kapcsolódásaira.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A társadalomfogalmak, a társadalmi együttélés mibenléte: emberi cselekvések és társadalmi struktúrák.
A társadalom megismerhetősége, megismerésének és értelmezésének nézőpontjai (elméletek, paradigmák).
Az objektivitás problémája. Az értékek és ideológiák szerepe.
A társadalom megismerésének módszertana, megismerési és kutatási technikák.
A társadalmi struktúra és rétegződés alapkérdései.
A rendszerváltozás előtti és utáni magyar társadalom főbb vonásai.
A mai magyar társadalom strukturális viszonyai és társadalmi rétegződése, mobilitási viszonyai.
A magyar társadalom főbb csoportjai.
Társadalmi folyamatok és jelenségek a mai Magyarországon: demográfiai folyamatok; foglalkoztatottság/munkanélküliség; anyagi-jövedelmi egyenlőtlenségek, szegénység; területi-települési egyenlőtlenségek; az iskola és a tudásviszonyok egyenlőtlenségei; az értékek változása, a vallás szerepe; a devianciák alakulása.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Szeminárium, nem kötelező, 6 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
INFK_A Informatikus könyvtáros alapszak - alapozó képzés modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Sándor Klára Dr. (SAKJACF.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
INFK_EU Informatikus könyvtáros alapszak - Európai Uniós könyvtáros szakirány modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
INFK_IM Informatikus könyvtáros alapszak - információmenedzsment szakirány modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
INFK_KG Informatikus könyvtáros alapszak - különgyűjtemények szakirány modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.14 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
INFK_KI Informatikus könyvtáros alapszak - kiadói ismeretek szakirány modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.17 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 60 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.11 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
INFK_KT Informatikus könyvtáros alapszak - könyvtörténeti szakirány modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
INFK_NY Informatikus könyvtáros alapszak - nyilvános és iskolai könyvtáros szakirány modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
INFK_T Informatikus könyvtáros alapszak - szakmai törzsképzés modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.11 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 40 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 40 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 40 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 100 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 40 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 80 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Szigorlat
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Önálló vizsga, kötelező, 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Szigorlat
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező,
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
INFK_TS Informatikus könyvtáros alapszak - tartalomszolgáltatás szakirány modul
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár