2021. április 22., csütörtök English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
KNK-SN-ALT
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Az Altajisztika specializációt bármely, nem Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika szakirány) szakos hallgató felveheti. Felvételi feltétel, hogy a hallgató a felvételi eljárás idejéig ( november közepéig) az órákon bizonyítsa felkészültségét és motiváltságát. Felvételt nyerhet az a hallgató is, akinek törökből megfelelő szintű tudása van és ezt nyelvvizsgával vagy a tanszéken tett felvételi vizsgával bizonyítja. Túljelentkezés esetén a differenciálás szempontjai:
1. tanulmányi átlag
2. plusz pontszám adható nyelvvizsga eredményért ill. a képzéshez kapcsolódó bármilyen, igazolt előtanulmányok esetén (max. 10 pont)
Tájékoztatás:
Az altajisztika szakirány minor specializációja mindenek előtt nyelvi képzést nyújt (36 kredit), s ez mellett a nem nyelvi képzés kategóriájában (14 kredit) azzal a szakirányra jellemző minimálisan szükséges ismeretanyaggal kívánja felvértezni a hallgatókat, amely lehetővé teszi, hogy az elsajátított nyelv(ek)et hordozó kultúrákról tájékozottak legyenek. A minor specializációban a mindenkori lektori adottságoktól és a kapacitástól függően választható nyelvek a törökországi török, egy másik török nyelv (aktuálisan a kazak) ill. egy mongol nyelv (aktuálisan a burját vagy a halha). A nem nyelvi képzés főbb tárgyai: az altaji nyelven beszélő népek története, bevezetés az altajisztikába, a magyar nyelv török elemei, országismeret.
Az altajisztika szakirány minor specializációja olyan ismereteket nyújt, melyek hasznosíthatók abban az egyre bővülő gazdasági-politikai-kereskedelmi-kulturális kapcsolatrendszerben, melyet Magyarország és az Európai Unió tagországai folytatnak az altaji nyelven beszélő népekkel. A képzés a nyelvi kommunikációhoz szükséges ismeretek mellett civilizációs ismereteket is nyújt. Az országismereti tárgykör keretében a turisztika-idegenforgalom alapvető fogalmainak elsajátítására is sor kerül.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2009.11.05 11:16:35
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
ALT-S Altajisztika specializáció; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy ALT-S13 Török nyelv; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S131 Török nyelv 1.; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S132 Török nyelv 2.; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S133 Török nyelv 3.; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S134 Török nyelv 4.; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy ALT-S15 Török leíró nyelvtan; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S151 Török leíró nyelvtan 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S152 Török leíró nyelvtan 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S153 Török leíró nyelvtan 3.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S154 Török leíró nyelvtan 4.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy ALT-S16 Török beszédgyakorlat; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S161 Török beszédgyakorlat 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S162 Török beszédgyakorlat 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S163 Török beszédgyakorlat 3.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S164 Török beszédgyakorlat 4.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ALT-S09 Török stílusgyakorlat; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S091 Török stílusgyakorlat 1.; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S092 Török stílusgyakorlat 2.; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ALT-S10 Második altáji nyelv; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S101 Második altáji nyelv 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S102 Második altáji nyelv 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy ALT-S11 Második altáji nyelv leíró nyelvtan; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S111 Második altáji nyelv leíró nyelvtan 1.; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S112 Második altáji nyelv leíró nyelvtan 2.; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy ALT-S12 Török fordítási gyakorlat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S121 Török fordítási gyakorlat 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S122 Török fordítási gyakorlat 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy ALT-S14 Bevezetés az altajisztikába; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S141 Bevezetés az altajisztikába 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ALT-S142 Bevezetés az altajisztikába 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy ALT-S17 Köt.választandó kurzusok a képzési ágból; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALT-S171 Köt.választandó kurzusok a képzési ágból; BTK Elôadás/Szeminárium, 1 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú), ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ALT-S172 Köt.választandó kurzusok a képzési ágból; BTK Elôadás/Szeminárium, 2 óra, Gyakorlati jegy (ötfokozatú), ismételten felvehető 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

ALT-S Altajisztikai minor modul
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Uc Figen (UCFNAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Mukusheva Raushangul (RAMHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Mukusheva Raushangul (RAMHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Uc Figen (UCFNAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Uc Figen (UCFNAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Berta Árpád Dr. (BEAHAQS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Uc Figen (UCFNAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Uc Figen (UCFNAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős tanszék:
Altajisztika Tanszék
Felelős oktató:
Berta Árpád Dr. (BEAHAQS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
BTK Elôadás/Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Altajisztika Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár