2022. augusztus 9., kedd English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAG-SN-IT
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül a 3. félévtől (BTK).
Pontszámítás az első félévi tanulmányi eredményből.
Tájékoztatás:
A BA-irodalomtudomány szakirány elsősorban a magyar alapszakhoz kapcsolódik, de más képzési ágak hallgatói is felvehetik a 3. félévtől. Az irodalomtudomány szakirány nem folytatódik tanárképesként a mesterképzésben, az MA-ban továbbhaladva irodalomtudomány nem tanári (bölcsész) mesterképesítést szerezhetnek. Ehhez már az első három évben lehetséges a mester szak előkészítése.
A BA-irodalomtudomány szakirány hallgatói egyrészt a tárgyi ismereteket magában foglaló enciklopédikus, másrészt a módszereket és technikákat felölelő operacionális tudásukat növelhetik a képzésben. Az enciklopédikus tárgyak oktatása során a hallgatók áttekintést kapnak az irodalomtudomány és az irodalomelmélet különféle irányzatairól, a tudományelméletnek és a filozófiának az irodalmi alkotásokra irányuló műveletekkel kapcsolatos problématerületeiről, a jelelméletnek, a lélektannak és a társadalomtudományoknak az irodalomtudománnyal érintkező felületeiről. Alaposabban megismerkednek a hermeneutikával és a hermetizmussal, a dekonstrukcióval és a tradicionális irodalomtudománnyal. Az operacionális tárgyak oktatása során a hallgatók elsősorban azokat az eljárásokat, műveleteket és technikákat sajátítják el, melyek az irodalmi művek értelmezéséhez szükségesek. Ennek során behatóan foglalkozunk a régi és az új retorikákkal, metaforaelméletekkel, a narratológiával és a lehetséges világok elméletével. Az értelmezések során a magyar – elsősorban a modern magyar irodalom –, az angol, a francia, a német és a távol-keleti kultúrák irodalmi alkotásait fogjuk érinteni. Némi betekintést nyújtunk a tárművészetekbe (elsősorban a film-, színház- és képzőművészet) is.
A képzés főként szemináriumi keretek között történik, nagy hangsúlyt helyezünk a párbeszédszerű foglalkozásokra és a képzés során egyre inkább építünk a hallgatók önálló munkájára, s felkészítjük őket az önálló tudományos tevékenységre, ösztönözzük publikációs törekvéseiket, segítünk tanulmányaikat megjelentetni tanszéki és országos kiadványokban. Az irodalomtudomány szakirány foglalkozásain termékeny együttműködést alakítunk ki az elsősorban a tudományosságra épülő scientifista elgondolások és a metafizikai szempontokat előnyben részesítő szemléletek között.
A BA-irodalomtudomány szakirányon, különösen az MA-irodalomtudomány szakirányon végzett hallgatók országunk (humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek irodalmi-művelődési intézményekben, könyvkiadóknál, folyóiratok szerkesztőségeiben, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális intézmények programszervezői. Szerepet vállalhatnak irodalmi-kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi szervek munkatársai; az irodalmi-kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. Az irodalomtudomány szakirányon megszerzett diploma tehát egyrészt bármilyen, az irodalomhoz és kultúrához tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a végzett hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott diploma olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is.
Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában lehetőség nyílik a hallgatói mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra, de az irodalomtudomány szakirányon szerzett tudást és gyakorlati ismeretet a végzettek közvetlenül is hasznosíthatják az európai munkaerőpiacon.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.09.18. 18:35:47
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK MAG-SN-IT Irodalomtudomány szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-IT-1 Irodalomtudomány; Teljesítendő: min. 24 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-11 Általános irodalomtudomány I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-12 Általános irodalomtudomány II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-IT-11 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-13 Általános irodalomtudomány III.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-14 Tudományos iskolák I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-15 Tudományos iskolák II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-IT-14 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-16 Tudományos iskolák III.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAG-IT-2 Műfaj- és stíluselmélet; Teljesítendő: min. 14 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-21 Műfaj- és stíluselmélet I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-22 Műfaj- és stíluselmélet II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-23 Műfaj- és stíluselmélet III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-24 Társtudományok, társművészetek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAG-IT-3 Interpretációs gyakorlatok; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-31 Interpretációs gyakorlatok I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-32 Interpretációs gyakorlatok II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-IT-31 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-34 Interpretációs gyakorlatok IV.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-33 Interpretációs gyakorlatok III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy MAG-IT-4 Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-IT-41 Szabadon választható tárgyak; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

MAG-IT- Irodalomtudomány szakirány modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Hász-Fehér Katalin dr. (HAKHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.24 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Szilasi László (SZLHAPS.SZE)
Teljesítendő:
min.14 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár