2023. december 7., csütörtök English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAG-SN-NL
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
latin előképzettség: egy félévnyi latin nyelvi kurzus felsőoktatási intézményben vagy 1 tanévnyi latin középiskolában. Előnyt jelent a latin nyelvvizsga.
Tájékoztatás:
A képzés célja, hogy a hallgatók egyrészt magas szinten sajátítsák el a latin nyelvet, másrészt megismerkedjenek a reneszánsz és kora újkor latin nyelvű irodalmával, valamint az ennek alaposabb megértéséhez szükséges irodalom- és kultúrtörténeti háttérrel. A képzés során a hallgatóknak meg kell ismerniük a nyelvi, irodalmi és más kulturális jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető elméleti eljárásokat. A képzés alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy nagy pontossággal fordítsanak és értelmezzenek nem klasszikus latin nyelvű szöveget is. A képzés része a latin nyelv legalább középszintű elsajátítása is. A latin nyelv ismerete a későbbiek során lehetővé teszi a képzés hallgatóinak, hogy nagyobb eséllyel folytassák MA- vagy akár PhD-tanulmányaikat számos más tudományterületen (neolatin, medievisztika, régi és klasszikus magyar irodalom, középkori és reneszánsz filozófia, történelmi segédtudományok, könyv- és levéltártudomány) is..
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.05.19. 9:29:31
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK MAG-SN-NL-AK Neolatin szakirány - Alapozó klasszika filológusoknak; Teljesítendő: min.16 kredit
kötelező tantárgy MAG-NL-AK1 Alapozó tárgyak klasszika filológusoknak; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-AK11 Régi magyar irodalom I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-AK12 Régi magyar irodalom II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-AK13 Világirodalom: A középkortól a felvilágosodásig; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-AK14 A Trecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-AK15 Egyetemes történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-AK16 Magyar történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
MK MAG-SN-NL-A Neolatin szakirány - Alapozó nem klasszika filológusoknak; Teljesítendő: min.16 kredit
kötelező tantárgy KLAM04 Latin nyelvtan (m); Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM041 Leíró latin nyelvtan (m) 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM042 Leíró latin nyelvtan (m) 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM043 Leíró latin nyelvtan (m) 3; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM044 Leíró latin nyelvtan (m) 4; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy KLAM01 Klasszikus nyelvek (latin); Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM011 Latin nyelv 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM012 Latin nyelv 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM013 Latin nyelv 3; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM014 Latin nyelv 4; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM015 Latin nyelv 5; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM016 Latin nyelv 6; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KLAM019 Latin nyelvi záróvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Kollokvium 0
MK MAG-SN-NL-T Neolatin szakirány - Törzsképzés; Teljesítendő: min.34 kredit
kötelező tantárgy MAG-NL-IR-1 Bevezetés a neolatin filológiába; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-IR-11 Bevezetés a neolatin filológiába; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAG-NL-IR-2 Kultúrtörténet; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-IR-21 Kultúrtörténet; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy MAG-NL-IR-3 Irodalomtörténet; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-IR-31 Irodalomtörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-IR-32 Irodalomtörténet 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-IR-33 Irodalomtörténet 3.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-IR-34 Irodalomtörténet 4.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAG-NL-SZ-1 Auctorolvasás; Teljesítendő: min. 21 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-SZ-11 Auctorolvasás 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-SZ-12 Auctorolvasás 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-SZ-13 Auctorolvasás 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-SZ-14 Auctorolvasás 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-SZ-15 Auctorolvasás 5.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-SZ-16 Auctorolvasás 6.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-NL-SZ-17 Auctorolvasás 7.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Neolatin szakirány klasszika filológusoknak

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.16 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.34 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Neolatin szakirány nem klasszika filológusoknak

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.16 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.34 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

KLAM Klasszika-filológia szakirány latin minor modul
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős oktató:
Dér Terézia dr. (DETHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
Leírás:
A tárgyat kizárólag a Latin nyelv 2 és a Latin nyelv 3 tárgyakkal együtt lehet fölvenni, a minor képzésekben a hálóterveben megadottakkal ellentétben mindig csak az őszi szemeszterben. A latin minort fölvenni szándékozók számára ezek kötelező előtanulmányok a minor szak fölvételét megelőző félévben.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Önálló vizsga, kötelező,
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
MAG-NL-AK Neolatin szakirány alapozó tárgyak klasszika filológusoknak modul
Felelős tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Történeti Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Történeti Intézet
MAG-NL-IR- Neolatin szakirány irodalomtörténet modul
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Lázár István Dr. (LAIHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Lázár István Dr. (LAIHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Lázár István Dr. (LAIHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
MAG-NL-SZ- Neolatin szakirány szövegolvasás modul
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Szörényi László Dr. (SZLHAVS.SZE)
Teljesítendő:
min.21 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszika-Filológia Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár