2021. október 19., kedd English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAG-SN-M
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Jelentkezhet bármely alapszakos hallgató (magyar alapszak kivételével). Rangsorolás az első féléves tanulmányi eredmény alapján.
Tájékoztatás:
Ez az 50 kredites képzési csomag azok számára lehet hasznos, akik vagy tanárnak készülnek (ebben az esetben a főszak mellett egy minor szak elvégzése kötelező), vagy pedig fő szakjuk 120 kreditje mellé nem annak a szaknak valamely szakirányát vagy specializációját választják, hanem a még megszerzendő krediteket egy másik szak kevésbé speciális ismereteiből összeállított, de mégis egységes tanulmányi csomagja elvégzésével szeretnék teljesíteni. Az 50 kreditpontot adó képzés a 3. félévtől indul és párhuzamosan fut a magyar főszak azonos moduljaival. A minor szak képzési terve a szak 120 kredites tantervéből azokat a tanegységeket tartalmazza, amelyek a legfontosabbak, illetve a leginkább fontosak ahhoz, hogy a tanár szakosok az MA-szintű képzésbe bekapcsolódhassanak
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2011.10.11 9:07:18
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK-A Alapozó tárgyak; Teljesítendő: min.11 kredit
kötelező tantárgy MAGNA1 Bevezetés a nyelvtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGNA11 Bevezetés a nyelvtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGNA2 Nyelvészeti filológia; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGNA21 Nyelvészeti filológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGNA3 Kommunikáció szóban és írásban I. – Nyelvművelés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGNA31 Kommunikáció szóban és írásban I. – Nyelvművelés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy MAGIA01 Bevezetés az irodalomtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIA011 Bevezetés az irodalomtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAGIA02 Irodalomtudományi proszeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIA021 Irodalomtudományi proszeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-T Törzsképzés; Teljesítendő: min.39 kredit
kötelező tantárgy MAG-M-I1 Régi magyar irodalom; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-I11 Régi magyar irodalom előadás I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMAG-M-I12 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-I12 Régi magyar irodalom szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMAG-M-I11 2
kötelező tantárgy MAG-M-I2 Klasszikus magyar irodalom; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-I21 Klasszikus magyar irodalom előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMAG-M-I22 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-I22 Klasszikus magyar irodalom szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMAG-M-I21 2
kötelező tantárgy MAGNT02 A magyar nyelv finnugor rokonsága; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGNT021 A magyar nyelv finnugor rokonsága; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGNT04 Helyesírás; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGNT041 Helyesírás; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGNT05 Jelentéstan; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGNT051 Jelentéstan előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGNT13 Szociolingvisztika – Nyelv és társadalom; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGNT131 Szociolingvisztika – Nyelv és társadalom előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAG-M-N1 Hangtan; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-N11 Hangtan; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAG-M-N2 Szófajtan; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-N21 Szófajtan szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAG-M-N3 Szintagmatan; Teljesítendő: min. 1 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-N31 Szintagmatan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy MAG-M-N4 Stilisztika; Teljesítendő: min. 1 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-N41 Stilisztika előadás; BTK Előadás, 1 óra, Aláírással (teljesítette), ismételten felvehető 1
kötelező tantárgy MAG-M-N5 A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-N51 A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata előadás; BTK Előadás, 2 óra, Aláírással (teljesítette), ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy MAGIT07 Modern magyar irodalom előadások; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIT071 Modern magyar irodalom előadás I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIT072 Modern magyar irodalom előadás II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy MAGIT06 Irodalomelmélet előadás; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIT061 Irodalomelmélet előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAGIT03 Világirodalom II.; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIT031 Világirodalom: Antikvitás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIT032 Világirodalom: A XIX. század világirodalma; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeMAGIT031 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAGIT033 Világirodalom: A XX. század és napjaink világirodalma; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeMAGIT031 2
kötelező tantárgy MAG-M-N6 Kommunikáció szóban és írásban II.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-M-N61 Kommunikáció szóban és írásban II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.11 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 15
A mérföldkő tárgyaiból min.39 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

MAG-M-I Magyar minor irodalom modul modul
Felelős tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Font Zsuzsanna Dr. (FOZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Kukovecz Györgyné Dr. (KUGHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék
MAG-M-N Magyar minor szak nyelvtudományi modulja modul
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Zsigri Gyula dr. (ZSGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Békésiné dr. Fejes Katalin (BEIHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Németh Miklós dr. (NEMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Békésiné dr. Fejes Katalin (BEIHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.1 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Büky László dr. (BULHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.1 kredit
BTK Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Aláírással (teljesítette)
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
BTK Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Aláírással (teljesítette)
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
MAGIA Magyar BA irodalmi alapozó modul modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Balázs Mihály Dr. (BAMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Régi Magyar Irodalmi Tanszék
MAGIT Magyar alapszak irodalom törzsképzés modul
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Szörényi László Dr. (SZLHAVS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
MAGNA Magyar BA nyelvtudományi alapozó modul modul
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Sinkovics Balázs (SIBHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
MAGNT Magyar BA nyelvtudományi törzsképzés modulja modul
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Forgács Tamás dr. (FOTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár