2021. április 20., kedd English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
MAG-SN-MMI
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül a 3. félévtől (BTK). Pontot az első féléves tanulmányi eredmény alapján számítunk.
Tájékoztatás:
A modern magyar irodalom szakirányú specializáció hallgatói egyrészt a tárgyi ismereteket magában foglaló enciklopédikus, másrészt a módszereket és technikákat felölelő operacionális tudásukat növelhetik a képzésben. Az enciklopédikus tárgyak oktatása során a hallgatók áttekintést kapnak a 20. és 21. századi magyar irodalom történetéről, pontosabban szólva az ebben az időszakban született és megjelent magyar nyelvű irodalmi alkotásokról. Emellett tárgyaljuk a 20. és 21. századi magyar és európai filozófia, lélektan, társadalomelméletek és művészetek történetét és kapcsolatait. A hallgatók a magyar szakos képzésnél behatóbban ismerkednek meg az irodalomelmélet tárgyterületével és problémafelvetéseivel. Különös hangsúlyt kapnak a modern magyar irodalom meghatározó életművei: elsősorban József Attila, Hamvas Béla, Ady Endre, Németh László, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor, Ottlik Géza. Alaposan fogjuk tárgyalni a kortárs magyar irodalom jelentős szerzőinek műveit, elsősorban Mészöly Miklós, Esterházy Péter, Mándy Iván, Nádas Péter, Hajnóczy Péter, Parti Nagy Lajos alkotásait. Az operacionális tárgyak oktatása során a hallgatók elsősorban azokat az eljárásokat, műveleteket és technikákat sajátítják el, melyek az irodalmi művek értelmezéséhez szükségesek. Ennek során foglalkozunk a régi és az új retorikákkal, metaforaelméletekkel, a narratológiával és a lehetséges világok elméletével. Meghirdetünk olyan kurzusokat is, melyek a modern magyar irodalom műveinek tárgyalása során felvetődő problémákat metafizikai nézőpontból közelítik meg.
A képzés főként szemináriumi keretek között történik, nagy hangsúlyt helyezünk a párbeszédszerű foglalkozásokra és a képzés során egyre inkább építünk a hallgatók önálló munkájára, s felkészítjük őket az önálló tudományos tevékenységre, ösztönözzük publikációs törekvéseiket, segítünk tanulmányaikat megjelentetni tanszéki és országos kiadványokban. A modern magyar irodalom szakirányú specializáció foglalkozásain termékeny együttműködést alakítunk ki az elsősorban a tudományosságra épülő scientifista elgondolások és a metafizikai szempontokat előnyben részesítő szemléletek között.
A modern magyar irodalom szakirányú specializáción végzett hallgatók országunk (humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek a modern magyar irodalom alkotásaival foglalkozó könyvkiadóknál, irodalmi folyóiratok szerkesztőségeiben, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális intézmények programszervezői. Szerepet vállalhatnak irodalmi-kulturális termékek terjesztői hálózataiban, rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek a 20. századi irodalmi-kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. A modern magyar irodalom szakirányú specializáción megszerzett diploma tehát egyrészt bármilyen, az irodalomhoz és kultúrához tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a végzett hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott képesítés olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is. Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában lehetőség nyílik a hallgatói mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2008.03.10 10:43:03
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK MAG-SN-MMI Modern magyar specializáció; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-MMI-1 Modern magyar irodalom előadás; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-11 Modern magyar irodalom előadás I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-12 Modern magyar irodalom előadás II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-13 Modern magyar irodalom előadás III.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-MMI-11, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-MMI-12 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-14 Modern magyar irodalom előadás IV.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-15 Modern magyar irodalom előadás V.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy MAG-MMI-2 Modern magyar irodalom szeminárium; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-21 Modern magyar irodalom szeminárium I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-210 Modern magyar irodalom szeminárium X.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-22 Modern magyar irodalom szeminárium II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-23 Modern magyar irodalom szeminárium III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-MMI-21, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-MMI-22 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-24 Modern magyar irodalom szeminárium IV.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-MMI-21, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-MMI-22 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-25 Modern magyar irodalom szeminárium V.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-MMI-21, kurzusfelvétel előfeltételeMAG-MMI-22 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-26 Modern magyar irodalom szeminárium VI.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-27 Modern magyar irodalom szeminárium VII.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-28 Modern magyar irodalom szeminárium VIII.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-MMI-29 Modern magyar irodalom szeminárium IX.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

MAG-MMI- Modern magyar specializáció modul
Felelős tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Odorics Ferenc Dr. (ODFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Modern Magyar Irodalmi Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár