2022. június 30., csütörtök English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
KOM-SN
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Minden szak hallgatói számára megkötések nélkül felvehető).
Rangsorolás az első féléves tanulmányi eredmény alapján (kreditindex alapján maximum 40 pont), azonos eredmény esetén pluszpont adható a nyelvismeretre (középfokú nyelvvizsga/emelt szintű érettségi: 5 pont/nyelv, felsőfokú: 10 pont/nyelv).
Tájékoztatás:
A Kommunikáció- és Médiatudomány minor szak a 6 féléves alapszak 50 kredites változata. A képzés célja, hogy más, nem kommunikáció- és médiatudomány alapszakot felvett hallgatók számára lehetőséget nyújtson ismereteik bővítésére a kommunikáció- és médiatudomány interdiszciplináris megközelítései terén. A minor szak képzési terve a hangsúlyt nem a gyakorlati médiaszakemberek képzésére helyezi, hanem a további tanulmányok elméleti megalapozására. A képzés lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy tanulmányaikat később a Kommunikáció és Médiatudomány mesterképzésben (MA) folytassák, illetve - valamely más, tanárképes szakkal együtt - médiatanári végzettséget szerezzenek.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.03.25 9:08:25
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
KOMMEDMIN Kommunikáció és médiatudomány minor; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy KOMBAT310 Szakmai törzsmodul kötelező tárgyai; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT310034 Kommunikáció- és médiatörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Minősítés 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT310035 Kommunikáció- és médiatörténet 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT310036 Információs társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT310037 Pragmatika - közvetlen emberi kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT310038 Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT310039 Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT310040 Társadalmi és kultúraközi kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy KOMBAT340 Speciális médiakommunikációs ismeretek kötelező tárgyai; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT340047 Mediatizált kommunikáció - esemény és médiareprezentáció; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT340048 A médiakommunikáció sajátos színterei 1 - Marketing; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT340049 A médiakommunikáció sajátos színterei 2 - Public Relations; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT340050 Médiaismeretek 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT340051 Médiaismeretek 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMBAT340052 Médiaismeretek 3.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KOMBAT370 Választható szakmai ismeretek (MA előtanulmányok); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370055 Antropológia és pszichológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370056 Ismeret- és tudományelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370058 Diskurzuselemzés; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370059 Kommunikációs zavarok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370060 Segítő beszélgetés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370061 Szakrális kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370062 Média, kommunikáció és populáris kultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370063 Reklámok értelmezése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370064 Társadalomtudományi szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370065 Klasszikus esztétikák és művészetelméletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370066 Kortárs esztétikák és művészetelméletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370067 Neurolingvisztika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370068 Szabadság és elidegenedés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370070 MA előtanulmány - 1 órás, 2 kredites előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370071 MA előtanulmány - 1 órás, 3 kredites előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370072 MA előtanulmány - 2 órás, 2 kredites előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370073 MA előtanulmány - 2 órás, 3 kredites előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370074 MA előtanulmány - 2 órás, 2 kredites gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMBAT370075 MA előtanulmány - 2 órás, 3 kredites gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

KOMBAT Kommunikáció- és Médiatudomány BA Szakmai törzsmodul modul
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár