2021. április 20., kedd English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
RFR-SN-FRH
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Bármilyen szakos hallgatónak, felvételi követelmény: emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga francia nyelvből.
Tájékoztatás:
A specializáció célja, hogy a már előzetesen francia nyelvi tanulmányokat folytató és nyelvtudásukat igazolni tudó (államilag elismert középfokú nyelvvizsga, illetve emelt szintű érettségi francia nyelvből), de BA-szinten nem a romanisztika szak francia szakirányát választó hallgatók francia nyelvi és kulturális ismereteit kibővítse, és a specializációt választókat francia nyelvű előadások és szemináriumok követésére, illetve az azokon való részvételre alkalmassá tegye.
A képzésben a nyelvfejlesztő jelleg dominál. Ebből következően elsősorban gyakorlati órákon vehetnek részt a hallgatók, kiválóan felkészült, a nyelvfejlesztés terén évtizedes tapasztalatokkal rendelkező tanárok, illetve francia anyanyelvi lektorok vezetésével. Az irodalmi és civilizációs ismeretek átadása francia nyelven történik, az egyes témák és korok szakértői által tartott előadások keretében. A specializáció a felvételi követelményeket teljesítő bármely szakos BA/BSc-hallgató számára felvehető. Kifejezetten ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik a későbbiekben francia nyelvterületen kívánnak élni és dolgozni, illetve akiknek tanulmányaik vagy munkájuk során a francia nyelv és civilizáció ismerete előnyt jelent. ,
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2008.04.22 11:16:31
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MKMIN Francia nyelv és kultúra középhaladó; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy RFRMINNY Nyelvtan, fordítás; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINNY1111 Nyelvtan előadás 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINNY1112 Nyelvtan előadás 2.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINNY1221 Nyelvtani gyakorlatok 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINNY1222 Nyelvtani gyakorlatok 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINNY1223 Nyelvtani gyakorlatok 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINNY1224 Fordítási gyakorlatok; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy RFRMINN Nyelvfejlesztés; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINN1221 Nyelvfejlesztés 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINN1222 Nyelvfejlesztés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINN1223 Nyelvfejlesztés 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINN1224 Nyelvfejlesztés 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINN1225 Nyelvfejlesztés 5.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy RFRMINI Francia irodalom; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINI1111 17-18. századi francia irodalom előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINI1112 19-20. századi francia irodalom előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINI1221 17-18. századi francia irodalom szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINI1222 19-20. századi francia irodalom szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy RFRMINO Földrajzi, történelmi, művészeti alapismeretek; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINO1111 Országismeret előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINO1112 Franciaország művészete előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINO1221 Országismeret szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINO1222 Franciaország művészete szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy RFRMINZV Záróvizsga; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme RFRMINZV Záróvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Szigorlat 5
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

RFRMIN Francia nyelv és kultúra középhaladó minor program modul
Felelős tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Bácskai Mihály Dr. (BAMJAFF.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
Leírás:
A francia irodalomtörténet főbb korszakainak áttekintése a 17. századtól a 20. század végéig.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Burján Mónika (BUMJABF.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
Leírás:
A tantárgy fő célja az alapvető nyelvi készségek, a hallás utáni megértés, az írott szövegértés és a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Burján Mónika (BUMJABF.SZE)
Teljesítendő:
min.15 kredit
Leírás:
A francia nyelv rendszerének leíró ismertetése, a konstrukciók begyakoroltatása nyelvtani gyakorlatok formájában. A főbb szófajok morfológiai és mondattani sajátságai. A francia egyszerű és összetett mondatok típusai.
Fordítási gyakorlatok, melyek célja, hogy a hallgatókat - a különböző nyelvi rétegekhez tartozó szövegek elemzése és fordítása révén - bevezesse a szövegfordítás eljárásaiba, technikáiba, fogásaiba, kialakítsa bennük az ún. „fordítási kompetenciát", de ezen túlmenően nyelvtudásukat, szókincsüket is fejlessze.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Nagy Miklós Dr. (NAMJADF.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
Leírás:
Franciaország történetének, valamint főbb művészeti irányzatainak rövid áttekintése.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős oktató:
Bácskai Mihály Dr. (BAMJAFF.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Szigorlat
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár