2021. április 20., kedd English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
ROL-SN-OL
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
A minort minden szak hallgatója felveheti az alábbi nyelvi előképzettség mellett:
1. az első félévben meghirdetett olasz nyelvi alapozó kurzusokat felveszik (összesen hat kredit értékben). A nyelvvizsgával vagy emelt szintű érettségivel nem rendelkező hallgatók számára az első félévben meghirdetett előkészítő nyelvi kurzusok kötelezőek;
2. a minor nyelvi előkészítő kurzusok hiányában olasz nyelvből érettségi vagy az ennek megfelelő középfokú nyelvvizsga szükséges. Ebben az esetben a felvételhez szintfelmérő vizsgát kell tenniük a hallgatóknak, amelynek helyéről és időpontjáról a szakosodási időszakban az Olasz Tanszéken lehet érdklődni.
- Túljelentkezés esetén a szintfelmérő teszt eredményei alapján rangsorolunk.
Tájékoztatás:
Az Olasz nyelv és kultúra minor képzést azoknak a nem olasz szakos hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az olasz nyelv, irodalom és művészetek iránt, vagy a Mesterképzésben tanárszakon szeretnének továbbtanulni. Az ő számunkra második tanárszakként kínáljuk.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2016.02.11. 10:20:01
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK-ROLM Olasz nyelv és kultúra; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy ROLM110 Olasz nyelv; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM111 Olasz nyelv I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM112 Olasz nyelv II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLM120 Beszédfejlesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM121 Beszédfejlesztés I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM122 Beszédfejlesztés II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLM130 Nyelvtani gyakorlat; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM131 Nyelvtani gyakorlat I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM132 Nyelvtani gyakorlat II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM133 Nyelvtani gyakorlat III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM134 Nyelvtani gyakorlat IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ROLM140 Beszédgyakorlat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM141 Beszédgyakorlat I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM142 Beszédgyakorlat II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM143 Beszédgyakorlat; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM144 Beszédgyakorlat IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ROLM150 Fogalmazási gyakorlat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM151 Fogalmazási gyakorlat I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM152 Fogalmazási gyakorlat II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM153 Fogalmazási gyakorlat III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM154 Fogalmazási gyakorlat IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ROLM160 Fordítási gyakorlat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM161 Fordítási gyakorlat I.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM162 Fordítási gyakorlat II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM163 Fordítási gyakorlat III.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM164 Fordítási gyakorlat IV.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ROLM170 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM171 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM172 Lexikológiai ismeretek és gyakorlatok II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeROLM171 1
kötelező tantárgy ROLM210 Itália kultúrföldrajza; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM211 Itália kultúrföldrajza I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM212 Itália kultúrföldrajza II.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy ROLM220 Itália történelme; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM221 Itália történelme I.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM222 Itália történelme II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy ROLM310 Olasz irodalomtörténet; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLM311 A kezdetek irodalma. Dante életmuve; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLM312 A Trecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLM313 A Quattrocento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLM314 A Cinquecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLM315 A Seicento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLM316 A Settecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLM317 Az Ottocento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLM318 A Novecento irodalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy ROLM230 Olasz müvelödéstörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM231 Az olasz zene története; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM232 Az olasz film története; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy ROLM240 Bevezetés az olasz müvészettörténetbe; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM241 Bevezetés az olasz müvészettörténetbe I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLM242 Bevezetés az olasz müvészettörténetbe II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeROLM241 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

ROLM Olasz nyelv és irodalom minor képzés modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
A tantárgy lehetoséget ad az érdeklodo hallgatók számára, hogy az olasz nyelvet intenzív kurzus formájában elsajátítsák, vagy fejlesszék a már meglévo olasz nyelvtudásukat.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja a hallgatók olasz nyelvi képességeinek és készségeinek komplex fejlesztése a beszéd és az írás területén (hallás utáni értés, beszédprodukció, írott szöveg értése, fogalmazási gyakorlatok).
Témák: Conoscersi, a casa, tempo libero, gite in Italia, mangiare, feste, la moda, prodotti tipici, musica.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja a hallgatók olasz nyelvi képességeinek és készségeinek komplex fejlesztése a beszéd és az írás területén (hallás utáni értés, beszédprodukció, írott szöveg értése, fogalmazási gyakorlatok).
Comunicazione e studi, inquinamento, tolleranza, storie di vacanze, cittadini stranieri in Italia, lavoro ed economia, scrittori e letteratura, a casa di amici.
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
Saluti e congedi formali, semiformali, informali
Presentazione di sé, del proprio corso di studi, dei propri interessi e preferenze
Informazioni personali su famiglia, amicizie ecc.
Manifestare sentimenti, stati d’animo preferenze e gusti
Narrare e commentare fatti, avvenimenti della vita di ogni giorno
Descrivere persone, fatti, foto
Elaborare narrazioni personali anche con l’aiuto di immagini e/o foto
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Saluti e congedi formali, semiformali, informali
Presentazione di sé, del proprio corso di studi, dei propri interessi e preferenze
Informazioni personali su famiglia, amicizie ecc.
Manifestare sentimenti, stati d’animo preferenze e gusti
Narrare e commentare fatti, avvenimenti della vita di ogni giorno
Descrivere persone, fatti, foto
Elaborare narrazioni personali anche con l’aiuto di immagini e/o foto
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
Az olasz nyelv grammatikájának (morfológia, lexika, szintaxis) gyakorlatorientált áttekintése. A tantárgyhoz kapcsolódó kurzus célja a hallgatók nyelvismereteinek elmélyítése és rendszerezése elsosorban nyelvtani feladatok megoldásának formájában.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja az olasz nyelv grammatikájával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, kibovítése, gyakorlása.
Témák: Il presente, il passato, il futuro, ausiliare avere o essere, l’articolo, l’avverbio, la posizione dell’aggettivo.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja az olasz nyelv grammatikájával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, kibovítése, gyakorlása.
Témák: Le preposizioni, il si spersonalizzante, l’infinito, la costruzione far fare, la negazione, le alterazioni del nome, i nomi irregolari, le parole straniere.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja az olasz nyelv grammatikájával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, kibovítése, gyakorlása.
Témák: Il genere dei nomi, i nomi difettivi, i nomi composti, i verbi pronominali, i pronomi io e tu, pronomi e particelle.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja az olasz nyelv grammatikájával kapcsolatos ismeretek rendszerezése, kibovítése, gyakorlása.
Témák: Il condizionale, il congiuntivo, il gerundio, il periodo ipotetico.
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
A tantárgy fo célkituzése az olasz nyelvi ismeretek (beszédprodukció, hallott szöveg értése) fejllesztése, ezáltal a kommunikatív kompetencia kiteljesítése. A tárgyalt témák a hétköznapi élethez, szokásokhoz, a társadalmi és kulturális problémákhoz kötodnek. A feldolgozás formája a beszélgetés, vita, kommunikáiós szituációk szimulálása.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Presentazione di sé, del proprio corso di studi, dei propri interessi e preferenze
Narrare fatti recenti e/o lontani nel tempo
Progetti e ambizioni per il futuro
Descrivere luoghi, persone, oggetti noti e non noti
Salute, malattie,malesseri e rimedi
Lavori e professioni
Descrivere foto e immagini e ricavarne impressioni motivate
Cibi e bevande
Tradizioni natalizie
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Informazioni su spettacoli, avvenimenti di cronaca, avvenimenti culturali ecc.
Tempo atmosferico
Tradizioni e usi a confronto
Cibi e bevande
Natura e ambiente
Descrivere foto e immagini e ricavarne impressioni motivate
Sistemi scolastici italiano ed ungherese a confronto
Narrare fatti recenti e/o lontani nel tempo
Progettare il futuro
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Informazioni su spettacoli, avvenimenti di cronaca, avvenimenti culturali ecc.
Descrivere luoghi, persone, oggetti noti e non noti
Parlare del tempo atmosferico
Ricostruire vicende e/o narrazioni
Tradizioni, abitudini e festivitŕ a confronto
Esprimere le proprie opinioni, sensazioni e valutazioni motivate
Parlare di sentimenti e di esperienze personali e non
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Ricorrenze, festivitŕ e giornate particolari
Narrare il passato e progettare il futuro
Dare consigli e suggerimenti
Interpretare e commentare avvenimenti contingenti
Descrivere sensazioni, persone, oggetti
Motivare le proprie scelte in base a ragionamenti, fatti contingenti e/o suggerimenti
Commentare articoli di giornali
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
A tantárgy az íráskészség fejlesztésére épül: a szövegkohézió és koherencia, a stílus rétegeinek megfelelo ismerete és használata, az írott és beszélt nyelv közötti különbségek tudatosítása, különbözo szövegfajták megismerése.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Lettere familiari e semiformali
Messaggi elettronici (e-mail)
Richieste di informazioni, prenotazioni e conferme
Brevi narrazioni
Brevi commenti di testi letterari in poesia e in prosa
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Biografie
Brevi recensioni di libri e spettacoli
Locandine di avvenimenti vari
Comprensione ed interpretazione di articoli di cronaca
Lettere formali
Viaggi
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Riassumere testi di tipologia diversa
Descrivere dettagliatamente persone, luoghi, oggetti noti e non
Richieder informazioni, prenotare e confermare prenotazioni
Interviste
Confrontare versioni diverse su uno stesso argomento o fatto
Testi regolativi
Tradizioni e festivitŕ italiane ed ungheresi a confronto
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Riassumere testi di tipologia diversa
Brevi commenti di testi poetici
Testi narrativi
Tradizioni e festivitŕ italiane ed ungheresi a confronto
Capire e commentare articoli di giornali
Produrre articoli di cronaca
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Leírás: A kurzus célja: a fordítási kompetencia fejlesztése. A kurzus tartalma: Elméleti bevezetés: a fordítás fogalma; folyamata; lépései. A megértés fázisai; objektív és szubjektív feltételei. A fordítás objektivitása. Gyakorlat: 4-5 szöveg közös elemzése és értelmileg szabatos fordítása, különös tekintettel a fordítási vázlatokra és a szerkezeti nyersfordításra. Tematika: A félév során 4-5, összesen 100-120 sornyi, I. nehézségi szintu köznyelvi, a bölcsészettudományokhoz illeszkedo témájú szöveg közös elemzése és értelmileg szabatos fordítása, továbbá 2 szöveg önálló fordítása. Ajánlott irodalom: Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája, Budapest, Tankönyvkiadó, 1983.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Leírás: A kurzus célja: a fordítási kompetencia további fejlesztése. A kurzus tartalma: Elmélet a szerkezeti nyersfordítástól a tényleges fordításig. Gyakorlat: 4-5 szöveg közös elemzése és értelmileg szabatos fordítása. Tematika: A félév során 4-5, összesen 100-120 sornyi, II. nehézségi szintu köznyelvi, a bölcsészettudományokhoz illeszkedo témájú szöveg közös elemzése és értelmileg szabatos fordítása, továbbá 2 szöveg önálló fordítása. Ajánlott irodalom: Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája, Budapest, Tankönyvkiadó, 1983.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Leírás: A kurzus célja: a fordítási kompetencia további fejlesztése. A kurzus tartalma: A félév során 4-5, összesen 100-120 sornyi, III. nehézségi szintu köznyelvi, a bölcsészettudományokhoz illeszkedo témájú szöveg közös elemzése és értelmileg szabatos fordítása, különös tekintettel a lexikai és a grammatikai transzformációk típusaira, különbözo megoldási módjaira; továbbá 2 szöveg önálló fordítása. Tematika: Elméleti ismeretek: Grammatkai transzformációk. Lexikai transzformációk. Gyakorlat: 4-5 szöveg önálló fordításának közös megbeszélése, különös tekintettel a lexikai és a grammatikai transzformációk típusaira, különbözo megoldási módjaira; továbbá 2 szöveg önálló fordítása. Ajánlott irodalom: Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája, Budapest, Tankönyvkiadó, 1983. Pollmann Teréz: Olasz-magyar fordítóiskola, Budapest, Eötvös József Kiadó, 2004.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Leírás: A kurzus célja: a fordítási kompetencia további fejlesztése, a fordítási stratégiák tudatos alkalmazása. A kurzus tartalma: A félév során 1-2, összesen 30-40 sornyi szépirodalmi szöveg különbözo fordításainak közös értelmi és stilisztikai elemzése; 2-3, IV. nehézségi szintu, a bölcsészettudományokhoz illeszkedo témájú szöveg közös fordítása, továbbá 2 szöveg önálló fordítása. Tematika: Összehasonlító fordításelemzés. Fordításkritika. Fordítási gyakorlatok. Ajánlott irodalom: A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Szerk.: Bart István, Klaudy Kinga, Budapest, Tankönyvkiadó, 1986.
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy célja (a gyakorlattal szoros összefüggésben): képet adni az olasz szókincs fejlodésérol, változásáról.
Specifikus célkituzések: a hallgató ismerje meg, értse, értelmezze és használja helyesen a lexikológiai fogalmakat, szakkifejezéseket, a szemináriumi gyakorlatokon mélyítse el ilyen irányú ismereteit, tudja ezeket tartalommal megtölteni.
A tantárgy tartalma: a lexikológia tárgya, részei. A jelentés fajtái. Lexikális-szemantikai csoportok a szókészletben.
A szó struktúrája: szóelemzés (morfématípusok). A szóképzés módjai. A szókészlet fejlodése.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Leírás: a tantárgyelem célja: megismertetni a hallgatót a lexikológia mint nyelvészeti részdiszciplína helyével, feladatával, tartalmával és szerepével a nyelvtudományon belül. A hallgató ismerje meg, értse és használja helyesen a tantárgyelem szakkifejezéseit, a gyakorlaton mélyítse el ilyen irányú ismereteit.
A tantárgyelem tartalma: elméleti bevezetés: a lexikológia fogalom tartalma, részei, a lessicosemantica tárgykörébe tartozó ismeretek/gyakorlatok.

Tematika:
–La lingua come sistema dei sistemi; sistema fonologico,, morfologico-sintattico, lessicale.
–La lessicologia, come scienza. La scienza del significato: la semantica.
–Significato, significante, segno linguistico. La nozione del sema/semema, tratti semantici.
–Il campo semantico.
–Elementi e tipi del significato, denotazione, connotazione; significato lessicale, attuale, pragmatico.
–Spostamenti nel significato; trasferimenti del significato: metafora, metonimia, sineddoche.
–Solidarieta dei significati. Polisemia; omonimia. I falsi amici. La nozione dell’iponimia/iperonimia.
–Gruppi lessicosemantici: sinonimi; geosinonimi.
–Rapporti oppositivi: antonimia, complementarita, inversione.
–Struttura della parola – morfemi.
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Leírás, cél: a tantárgyelem a (gyakorlattal összefüggésben) a lexikológia tárgykörébe tartozó további ismeretek, a morfológiai lexikológia tanulmányozását tuzte ki célul.
A tantárgyelem tartalma: a mofematikai ismeretek elmélyítése, a szóalkotás elméleti/gyakorlati kérdései, a szókincs felépítése, rétegei; egyezések/különbségek az anyanyelv/olasz nyelv szóalkotási gyakorlata között. A szókincs fejlodése, belso keletkezésu szavak, tükörfordítás, szókölcsönzés. Gyakorlatok.

Tematika:
– La formazione delle parole, la suffissazione; tipi, suffissi, suffissati; alterazione, alterati.
– La prefissazione, tipi, prefissi, prefissati.
– La composizione; tipi, composti.
– Abbreviazioni, sigle; tamponamenti di parole, conglomerati, unita lessicali superiori.
– Come e composto il lessico dell’italiano.
– Il prestito linguistico; tipi e caratteri. Prestito di necessita, prestito di lusso; il calco.
– Grecismi, arabismi, germanismi nell’italiano.
– L’influsso della Francia, della Provenza, e della Spagna.
– I latinismi, il latino come fonte perenne dei prestiti.
– L’influsso dei prestiti inglesi, anglo-americani sulla lingua italiana; problemi, difficolta.

Módszer: a tantárgyelem szeminárium, az ismeretek, fogalmak rögzítése gyakorlatmegoldással, példák keresésével (kiadott újságcikk) történik, mely részben közös (órai), részben önálló(otthoni) munka.
Értékelés, követelmények: a kurzus szeminárium, gyakorlati jeggyel zár. A részvétel a foglalkozásokon kötelezo, hiányzás (indokolt esetben) max. 3 alkalommal, pótlás az oktatóval történo egyeztetés alapján. A gyakorlati jegy megszerzését (az órai munkán túl) a félév felénél és a kurzus végén írt zárthelyik eredménye biztosítja. Elégtelen gyakorlati jegy javítására a vizsgaidoszakban van lehetoség, erre nézvést a TVSz. vonatkozó pontjai az irányadóak.
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
Az eloadás és a kapcsolódó szeminárium az olasz kultúra komplex megismerését célozza: földrajzi, történelmi, gazdasági, társadalmi ismereteket nyújt. Tárgyalandó témák: az olasz identitás, archetípusok és sztereotípiák, a klasszikusok öröksége, az étkezési kultúra stb.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
1) L'Italia, le Italie
2) La famiglia
3) Nord e Sud
4) Chiesa e Stato in Italia
5) La cultura e la sua diffusione in Italia
6) L'informazione in Italia
7) La criminalitá in Italia
8) Le tradizioni
9) Lo Stato
10) La scuola in Italia
11) I dialetti in Italia
12) Mashilismo e femminismo in Italia
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
1) L'Italia, gli italiani
2) L'ignoranza
3) La violenza
4) L'Italia degli scandali
5) Gli italiani e la loro storia
6) L'Italia nel cinema italiano
7) L'americanizzazione in Italia
8) Il terrorismo in Italia
9) Gli italiani e il loro paese
10) L'Italia e gli italiani visti dall'estero
11) L'Italia dei modi di dire e dei proverbi
12) I defetti degli italiani
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy általános ismereteket nyújtson Olaszország történelmérol, a kezdetektol napjainkig, különös hangsúlyt helyezve az egyes történelmi események között kimutatható összefüggésekre, adott esetben kulturális és gazdasági vetületükre.
Az elso félév fobb tematikai csomópontjai: a Római Birodalom és a középkor történelme; a második félévben tárgyalt korszakok: az újkor és a legújabb kor története.
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
1) Introduzione alla storia italiana, I: Gli Etruschi e i Greci. L'arte. La cultura
2) Introduzione alla storia italiana, II. L'Impero romano. La cultura romana. Il dominio longobardo. L'Italia bizantina
3) Carlo Magno e il feudalismo in Italia. Le crociate
4) Le repubbliche marinare. La formazione dei comuni
5) L'ordinamento dei Comuni. I Comuni e l'Impero romano-germanico.
6) La civitá comunale fino alle soglie del secolo XIV
7) Firenze dal '200 al '300
8) Signorie e principati. Il regno normanno al Sud
9) Il Papato dall'XI al XV secolo
10) L'umanesimo. Quadro storico del XV secolo
11) Il Rinascimento. Firenze. roma. La Riforma della Chiesa. Lutero. Calvino
12) La Controriforma. Il predominio spagnolo. Il '600, cecolo scientifico
13) Quadro generale dell'Illuminismo
14) L'Illuminismo italiano. Il riformosmo asburgico
15) L'Italia napoleonica. La Restaurazione
16) Giuseppe Mazzini e il '48 italiano
17) le vittorie del Risorgimento
18) I primi problemi dello Stato unitario. Sacita del capitalismo italiano
19) la politica estera italiana, 1870-0914
20) Dall'anarchia al socialismo. La nascita di una nuova opposizione. Il colonialismo italiano (1885-1912)
21) Dall'avvento della Sinistra al potere alla crisi di fine secolo (1876-1900). Giolitti e l'etá giolittiana
22) L'Italia nell I. guerra mondiale
23) Dal Trattato di Versailles all'avvento del fascismo al potere (1919-1922)
24) Il fascismo dalla coabitazione con gli altri partiti alla dittatura (1922-1927). Il consolidamento dello Stato fascista (1927-1929)
25) La politica estera dell'Italia fascista (1923-1939)
26) L'Italia nella II. guerramondiale. La Resistenza e la fine del fascismo (1940-1945)
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
1) Gli Etruschi
2) Roma
3) Il Medioevo
4) Il Rinascimento
5) Il '600
6) Il '700 I.
7) Il '700 II.
8) L'800 I.
9) L'800 II.
10) Il '900 I: 1900-1918
11) Il '900 II: 1918-1933
12) Il '900 III: 1933-1945
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
1) Alle origini della musica italiana, I: La musica nell'Antica Grecia
2) Alle origini della musica italiana, II. L'Ellenismo e Roma
3) Il Medioevo, I
4) Il Medioevo, II
5) Il '400
6) Il '500
7) Il '600
8) Il '700 I.
9) Il '700 II.
10) L'800, I.
11) L'800, II.
12) Il '900
13) La musica italiana da film, I: 1900-1945
14) La musica italiana da film, II: 1945-2008
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
1) Alle origini del cinema italiano (1904/1905-1919)
2) Cinema italiano, 1920-1929
3) Il cinema italiano degli anni '30, I: 1930-1935
4) Il cinema italiano degli anni '30, II: 1936-1939
5) Il cinema italiano degli anni '40, I: 1940-1943
6) Il cinema italiano degli anni '40, II. 1943-1945
7) Il cinema del neorealismo italiano (1945-1954) e gli altri film degli anni '50
8) Il cinema italiano delgi anni '60 (1960-1969)
9) Il cinema italiano degli anni '70 (1970-0979)
10) Il cinema italiano delgi anni '800 (1980-1989)
11) Il cienma italiano delgi anni '900 (1990-1999)
12) L'ultimissimo cinema italiano (2000-2008)
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
La finalitá del corso é quella di fornire gli strumenti di base per la lettura e comprensione dell'opera d'arte, attraverso un percorso nella storia dell'arte italiana dal Medioevo al Primo Rinascimento, in modo da consentire anche un approccio piú consapevole ai codici storico-culturali della civiltá italiana. Il corso é dedicato prevalentemente alla storia della pittura e alle opere dei suoi massimi interpreti.
Temi:
1. Iconografia dell Arte italiana nel Duecento e nel Trecento
2. Cimabue - Duccio - Simone Martini
3. Giotto e gli affreschi assisiani
4. Giotto e la Cappella degli Scrovegni
5. La cultura e gli sviluppi tecnici dell’arte nel primo Quattrocento
6. Masaccio – Paolo Uccello – Piero della Francesca
7. Botticelli
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
La finalitá del corso é quella di fornire gli strumenti di base per la lettura e comprensione dell'opera d'arte, attraverso un percorso nella storia dell'arte italiana dal fine Qujattrocento al Neoclassicismo, in modo da consentire anche un approccio piú consapevole ai codici storico-culturali della civiltá italiana. Il corso é dedicato prevalentemente alla storia della pittura e alle opere dei suoi massimi interpreti.
Temi:
1. Il Rinascimento maturo. Leonardo – Michelangelo – Raffaello.
2. La pittura veneta: Giorgione e Tiziano.
3. Il Manierismo a Firenze e a Parma.
4. Il Manierismo a Venezia: Tintoretto – Veronese.
5. Il realismo caravaggesco.
6. Il Barocco. Bernini.
7. Il Neoclassicismo. Canova
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
Leírás:
Az olasz irodalomtörténet évszázadaiból válogathat a hallgató érdeklodésének megfeleloen. A kínált kuzusokból minden félévben egyet kell teljesítenie.
1. A kezdetek irodalma:Az eloadás célja: Áttekinto ismeret nyújtása a középkori irodalomról, francia (és provanszál) irodalom hatásáról. A középkori irodalomfelfogás sajátosságainak bemutatása. Dante színjátékának több szempontból történo elemzése.
2. A Trecento irodalma: A XIV. századi olasz irodalom két legjelesebb képviseloje, Petrarca éa Boccaccio alkotják a kurzus bázisát, kitérve a század jellemzo történeti, esztétikai kérdéseire, a kezdodo humanizmus körülményeire.
3. A Quattrocento irodalma: Az olasz kultúra egyik, európai szempontból is jelentos korszakának, a XV. század olasz irodalmának áttekintése, a legjelentosebb eszmék, eszmei áramlatok (humanizmus, arisztotelianizmus, neoplatonizmus), a legmeghatározóbb alkotók lényegi bemutatása.
4, A Cinquecento irodalma: Az olasz kultúra egyik, európai szempontból is jelentos korszakának, a XVI. század olasz irodalmának áttekintése, a legjelentosebb eszmék, alkotók bemutatása. A Cinquecento elso felének kulturális koordinátái: etika és politika. Nevelés és udvari viselkedés. Nyelvi normák és muvészetelméletek.
5. A Seicento irodalma:Az olasz irodalom- és kultúrtörténet folyamatainak és belso összefüggéseinek megértése szempontjából fontos, korszak-meghatározó eszmék és alkotók lényegi bemutatása a XVII. századi barokk vonatkozásában. A barokk irodalmi6 muvészeti jellegzetességeinek és a barokk esztétika és etika legfontosabb kategóriájának elemzése a legjelentosebb szerzokön és muveken keresztül.
6. A Settecento irodalma: Általános bevezeto a koirszak irodalmi irányzataiba. Az olasz irodalom európai összefüggései. Kitekintés a gondolkodás és a nyelvújítás irányzataira. A római Arcadia költészete. Az olasz árkádikus poézis és librettisták, zeneszerzok kapcsolódásai. A felvilágosodás eszméit hordozó költészet és Parini. A színházi élet és a színpadi mu reformja Goldoninál. A tragédia mufajának újjászületése Alfieri életmuvében. A kapcsolódó szeminárium szövegolvasás és -fordítás, muértelmezés segítségével hozza emberközelbe a korszak nagy eszméit, gondolatait és muveit.
7. Az Ottocento irodalma: A tantárgy célja: áttekinto ismeretek nyújtása a XIX. század irodalmi törekvéseirol, alkotóiról, különös tekintettel Foscolóra, Leopardira, Manzonira, Carduccira, a milánói Scapigliatura-körre és a Dekantizmus jelenségére.
8. A Novecento irodalma: Alkonyati költok (Corazzini, Gozzano). Futurizmus. Aldo Palazzeschi legfontosabb muvei. Italo Svevo és az analitikus regény. Luigi Pirandello elbeszélo és drámai muvei. Umberto Saba Daloskönyve. Giuseppe Ungaretti költészeti forradalma. Eugenio Montale és a tárgyias költészet. A hermetista költészet (Quasimodo, Gatto, Luzi). Mágikus realizmus, fantáziairodalom (Bontempelli, Savinio, Landolfi). A neorealizmus (Vittorini, C. Levi, Fenoglio, Pratolini). A realista írásmód a neorealizmus korában: Primo Levi, Cesare Pavese. Italo Calvino parabolamufaja. Experimentalizmus és neoavantgárd: Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda. A poszt-modernizmus (Calvino, Eco és a középgeneráció). Napjaink irodalma.
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Az olasz nyelvu eloadás célja Dante életmuvének szintetikus, teológiai kérdésekre is kiterjedo áttekintése, a középkori tudat, történelem és mentalitás egészében. Ezután a Commedia igen alapos elemzésére kerül sor. Az interpretációk elsosorban hermeneutikai és (tipológiai) szimbólumelméleti.
Témakörök: Dante élete; Vita Nuova; A politikus Dante (De Monarchia); Nyelvi szimbolizmus 8De Vulgari Eloquentia); Hermeneutika (Convivio, Epistolák); A Commedia tárgya; Fizikai-asztrológiai struktúra; Történelmi struktúra; Erkölcsi struktúra; Az ábrázolás módja; A fény szimbolizmusa; A létezok rendszere; Imago Dei
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja a 16. századi olasz irodalom részletes bemutatása: a félév során a fenti idoszak jeles alkotói (Aretino, Ariosto, Bembo, Bruno, Campanella, Cellini, Castigilone, Della Casa, G.B. Guarini, Guicciardini, Machiavelli, Vasari, T. Tasso), irodalmi munemei (líra, epika, dráma), illetve mufajai (erkölcsi, politikai és filozófiai traktátusok, novellisztika, történetírás, stb.) kerülnek górcso alá, hogy vizsgálatuk által behatóbb képet kapjunk a reneszánsz gondolkodás, etika és esztétika filozófiai eszmerendszerérol, a Cinquecento kultúrtörténetérol.
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Leírás: A kurzus célja: megismertetni a hallgatót a 17. század olasz kultúra történetének legjellemzobb vonásaival, legjelentosebb alkotóival. A kurzus tartalma: a barokk korszak legjellemzobb társadalmi és kulturális vonásai, a barokk irodalom mufajai, legjelentosebb alkotói. Tematika: Dal manierismo al Barocco: le coordinate sociali e culturali. Torquato Tasso: una vita tormentata. La Gerusalemme liberata. I caratteri generali del Barocco: mentalitá e sensibilitá. Nuovi generi letterari. I concetti della poetica barocca: ingegno, concetto, acutezza. Marino. I poeti marinisti. I poeti antimarinisti. La prosa barocca: trattati, romanzi, relazioni di viaggio, racconto popolare, ecc. Basile. Campanella. Galileo. Il teatro barocco. Irodalom: Ferroni, Giulio: Storia della letteratura italiana. 2. vol.
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Általános, monografikus igényu áttekintés a korszak olasz irodalmának fo tendenciáiról és alakjairól, tekintettel a többi európai irodalom alakulására is. Az egyes témákon belül a kurzus során bemutatásra kerülnek a filozófiai és muvészeti összefüggések is.
1. Irodalmi-filozófiai megújulás a XVIII. század elso felében
2. Az Árkádia irodalma
3. A meoldráma és Metastasio
4. Goldoni és a XVIII. századi színjátszás megújulása
5. Az antik újjáéledése a század közepén. A neoklasszicizmus.
5. A milánói felvilágosodás, Giuseppe Parini
6. Vittorio Alfieri életmuve, hatása
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
A heti két órás, olasz nyelvu eloadás áttekintést ad a XIX. század elso felének olasz költészetérol. Ezt a korszakot alapvetoen két irányzat határozza meg: a korábbi századtól folytatódó neoklasszicizmus (Ugo Foscolo) és a külföldi, foleg német példák alapján elterjedo romantika, amely nemzetközi összefüggésrendszerében kerül bemutatásra. Az olasz irodalmi romantika fo eszméinek áttekintése után két város (Milánó és Róma) dialektális költészetét elemezzük, foleg Carlo Porta és Gioacchino Belli muveit. A szemeszter nagyobbik fele Giacomo Leopardiról szóló eloadások: a költeményeken kívül a szerzo naplójáról és filozófiai írásairól szólnak.
Az eloadások tematikája: Neoclassicismo; Ugo Foscolo e sue opere: Sonetti, Le ultime lettere di Jacopo ortis, Dei Sepolcri, Le Grazie; Romanticismo europeo; Romanticismo italiano; Poesia dialettale: Carlo Porta, Gioacchino Belli; Leopardi. Vita; La composizione dei Canti; La presa di coscienza; Le canzioni civili (All'Italia, Sopra il monumento di Dante); Gli idilli e le canziono del 1821/1822; Zabaldone; Le esperienze pessimistiche (1822/1823); Operette morali; Il risorgimento poetico (canti pisano-recanatesi, 1827-1829); Soggiorno napoletano; La ginestra.
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Leírás:
Az irodalomtörténeti foglalkozások végigkísérik a XX. századi olasz irodalom fontosabb fejezeteit és fordulópontjait, és szélesköru áttekintést nyújtanak a jelentosebb mozgalmakról, stílusokról, prózai és lírai irányzatokról kezdve a verizmus hatásától, az avantgárd mozgalmakon, a dekadentizmus és az analitikus próza kiemelkedo alkotásain át, a hermetizmusig, a neorealizmusig és a ’60-as években kialakuló, máig jelentos kísérleti irodalomig illetve a neoavantgárdig. A hallgatók megismerkedhetnek Luigi Pirandello, Italo Svevo, Aldo Palazzeschi, Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia, Cesare Pavese, Elio Vittorini, Primo Levi, Italo Calvino és Leonardo Sciascia életmuvével.

Bibliográfia:
G. FERRONI, Storia della letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola; G. FENOCCHIO (a cura di), La letteratura italiana. Il Novecento, Milano, Bruno Mondadori. L. POMA, C. RICCARDI, Letteratura italiana. Firenze, Le Monier 2002
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár