2021. szeptember 25., szombat English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
SZB-SN-FILM
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Minden szak hallgatója jelentkezhet. Túljelentkezés esetén a rangsorolás szempontja az első félévi tanulmányi átlag. Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a mozgóképi kultúra iránt, illetve filmes MA-tanulmányokat szeretnének folytatni (legyen az a filmtudományi MA vagy a filmtanár szak)
Tájékoztatás:
A minor az alapvető ismereteken túl arra a törzsanyagra épül, ami előkészíti és megalapozza az MA-szak tanulmányait. A filmtörténeti, filmelemző és filmelméleti tárgyakon kívül a hallgatók olyan ismereteket szerezhetnek, melyek segítik a tájékozódást korunk multimediális világában: a populáris filmek esztétikája, a fotográfia elmélete és története, a forgatókönyvírás, valamint az órán kívüli tevékenységek (filmklubok, filmszemlék, konferenciák, filmes műhelyek, filmes folyóiratok) lehetőséget adnak a hallgatók számára, hogy bekapcsolódjanak az ország vizuális és filmes kultúrájának a körforgásába. A hallgatók olyan interpretációs stratégiákat sajátítanak el, melyek által képessé válnak a vizuális reprezentációs technikák elemzésére. A filmes szakirány szoros kapcsolatot tart fenn olyan szervezetekkel (Grand Café művészmozi, Kép-Szín-Ház Alapítvány, Szegedi Fotóiskola, Szegedi Super 8-as Társaság), melyek segítenek betekintést nyerni a vizuális kultúra, a terjesztés, az előállítás gyakorlati feladataiba.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2011.07.20 15:02:45
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK SZB-SN-FILM Filmelmélet és filmtörténet minor; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM1 Bevezetés a filmelméletbe; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM11 Bevezetés a filmelméletbe; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM2 A szemiotika alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM21 A szemiotika alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM3 Intermedialitás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM31 Intermedialitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM4 A fotográfia elmélete és története; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM4 A fotográfia elmélete és története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM5 Adaptációk; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM51 Adaptációk; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM6 Filmtörténet; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM61 Filmtörténet: A klasszikus film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM62 Filmtörténet: A modern film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM63 Filmtörténet: A posztmodern film története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM64 Filmtörténet: Magyar filmtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM7 Filmelmélet: Narráció a filmben; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM71 Filmelmélet: Narráció a filmben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM8 Filmelemzés; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM81 Filmelemzés 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeSZB-SN-FILM01 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM82 Filmelemzés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM83 Filmelemzés 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM9 A film és a társművészetek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM91 A film és a társművészetek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM10 A tömegfilm esztétikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM101 A tömegfilm esztétikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy SZB-SN-FILM0 Alapozó; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM01 A mozgóképelemzés alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme SZB-SN-FILM02 Vizuális kultúra; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 11
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

SZB-SN-FILM Filmelmélet és filmtörténet minor modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár