2023. január 30., hétfő English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
TOR-SN-T
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Történelem minor szakra -- a történelem alapszak kivételével -- bármely más alapszak hallgatói jelentkezhetnek. Felvételi vizsga nincs, 50 főig szűrés sincs, amennyiben azonban a képzésre jelentkezők száma meghaladja az 50 főt, akkor a felvételi sorrend az alábbi szűrőfeltételek alapján dől el: emelt szintű érettségi eredménye történelem tantárgyból (%). Amennyiben az emelt szintű érettségivel jelentkezők nem töltik ki a keretlétszámot (50 fő), akkor további szempont a középszintű történelem érettségi eredménye (%).
Tájékoztatás:
A képzés célja, hogy lehetővé tegye a történelmi tanulmányok megkezdését az alapozó képzésben. Amennyiben a hallgató az alapszakja és a történelem minor szak mellé 10 kredit értékben felveszi a megfelelő pedagógiai-pszichológiai kurzusokat, megteremti annak lehetőségét, hogy a mesterképzésbe bejutva kétszakos tanári képesítést szerezzen. A képzés a szükséges alapozó kurzusok mellett felöleli a történelem valamennyi nagyobb korszakának (ókor, középkor, koraújkor, újkor, jelenkor) tudásanyagát, amelyet a hallgató előadások és szemináriumok formájában sajátíthat el.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2007.04.04 17:53:25
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
TM Történelem minor; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy TMA Alapozó tárgyak; Teljesítendő: min. 14 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMA01 Bevezetés a történettudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMA02 Művészettörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMA03 Bevezetés a régészetbe; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMA04 Történeti segédtudományok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMA05 Alapozó előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy TMT Törzstárgyak; Teljesítendő: min. 36 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT01 Ókortörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT02 Ókortörténet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT03 Középkori magyar történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT04 Középkori magyar történelem; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT05 Középkori egyetemes történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT06 Középkori egyetemes történelem; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT07 Koraújkori magyar történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT08 Koraújkori magyar történelem; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT09 Koraújkori egyetemes történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT10 Koraújkori egyetemes történelem; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT11 Újkori magyar történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT12 Újkori magyar történelem; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT13 Újkori egyetemes történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT14 Újkori egyetemes történelem; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT15 Jelenkori magyar történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT16 Jelenkori magyar történelem; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT17 Jelenkori egyetemes történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TMT18 Jelenkori egyetemes történelem; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

TMI Történelem minor modul
Felelős tanszék:
Történeti Intézet
Felelős oktató:
Marjanucz László Dr. (MALHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.14 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Történeti Segédtudományok Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Történeti Segédtudományok Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Régészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Történeti Segédtudományok Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Történeti Segédtudományok Tanszék
Felelős tanszék:
Történeti Intézet
Felelős oktató:
Marjanucz László Dr. (MALHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.36 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ókortörténeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ókortörténeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár