2021. április 14., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
ROL-SN-EU
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
A specializációt csak alapszakos hallgatók vehetik fel. Túljelentkezés esetén az első éves tanulmányi átlag alapján rangsorolunk
Tájékoztatás:
Elsődlegesen azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik tanulmányaikat szeretnék a BA képzéssel befejezni. A képzés célja, hogy elégséges ismeretet és felkészülést nyújtson a hallgatók számára az Európai Unióra és annak (olasz specifikus) szaknyelvi oldalára vonatkozóan. Ezáltal próbáljuk meg a hallgatók munkába helyezkedési esélyeit növelni, különös tekintettel a gazdasági, kereskedelmi és turisztikai-idegenforgalmi szakterületekre.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2009.03.27 11:55:16
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK-ROLC001 Európai uniós és szaknyelvi ismeretek specializáció; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy ROLC030 Könyvtárismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC031 Könyvtárismereti gyakorlatok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ROLC110 Európai uniós ismeretek; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC111 Az Európai Unió intézményrendszere; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC112 Az Európai Unió nyelvpolitikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC113 Az Európai Unió dokumentumai; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ROLC120 A standardtól eltérö nyelvváltozatok használata az írott nyelvben; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC121 A standardtól eltérö nyelvváltozatok használata az írott nyelvben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC122 Publicisztikai szövegek olvasása; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ROLC130 Turisztikai és idegenforgalmi ismeretek; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC131 Idegenforgalmi ügyintézés és levelezés I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC132 Idegenforgalmi ügyintézés és levelezés II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ROLC140 Üzleti levelezés és vállalati ügyintézés; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC141 Üzleti levelezés és vállalati ügyintézés I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC142 Üzleti levelezés és vállalati ügyintézés II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ROLC150 Nyelvi felkészítés az olasz gazdasági nyelvvizsgára; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC151 Nyelvi felkészítés az olasz gazdasági nyelvvizsgára I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC152 Nyelvi felkészítés az olasz gazdasági nyelvvizsgára II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC153 Szakszótárak gyakorlati ismerete; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ROLC160 Szaknyelv; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC161 Az olasz közigazgatási szaknyelv; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ROLC162 Az olasz politikai szaknyelv; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ROLC170 Olasz nyelvészeti stúdiumok; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLC171 Lexikográfiai ismeretek; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLC172 Kontrasztív olasz-magyar nyelvészet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLC173 Olasz szintaxis; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLC174 Neolatin jövevényszavaink; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme ROLC175 Olasz dialektusok; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

ROLC001 Olasz szakirány-Európai uniós és szaknyelvi ismeretek specializáció modul
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
Leírás:
A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatókat a saját szakterületük tudományelméleti megalapozásával, kutatásmódszertani hátterével és a kutatás során adódó pragmatikus problémákkal.
A tantárgy specifikus célkituzése: a hallgatókat tegye képessé a konkrét tudományos munkák mind tartalmi, mind gyakorlati elkészítésére; a könyvtárhasználók ezen a területen való felkészítésére, képzésére. A megfelelo kutatásmódszertani felkészítés alkalmassá teszi a hallgatókat az információbrókeri feladatokra, miközben támogatja a záró dolgozat elkészítését is.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
Leírás:
Az Európai Unió rövid története, intézményrendszerének felépítése. Az EU politikái. A bövítés kérdései. A törvényalkotás módszere és háttere. Nemzetközi jogi kérdések.
Az Európai Unió különbözo dokumentumainak elemzése és fordítása. Alapszerzodések, egyezmények és ajánlások. Források olvasása. Párhuzamosság az EU és az Európa Tanács rendelkezéseiben.
Az EU és a nyelvi sokféleség. Többnyelvuség vagy soknyelvuség. Hivatalos nyelv, munkanyelv, belso kommunikáció az EU-ban. A nyelvi kisebbségek, nyelvi jogok. Nyelvoktatás az EU-ban.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
Az eloadás célja, hogy bemutassa a standardtól eltéro nyelv sajátos szerkezetét (nominális stílus, nominális szerkezetek, anglo-amerikanizmusok stb.).
A kapcsolódó szem,inárium keretén belül a La Repubblica, Corriere della sera, Espresso, Il sole 24 ore legfrissebb számainak olvasása, fordítása.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
Az olasz országismereti és civilizációs ismeretekre is támaszkodva az idegenforgalmi ügyintézés és levelezés során, valamint az idegenvezetésben használatos speciális szókincs megismerése és írásbeli, valamint szóbeli szövegértésben és szövegalkotásban való használata szakszövegek feldolgozása alapján.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
A tantárgy célja, hogy az üzleti levelezés sajátos nyelvezetének stiláris és formai jellegzetességeit bemutassa, és a különbözo levéltípusok megírásához szükséges nyelvi és kommunikatív képességeket fejlessze, valamint a vállalati ügyintézés szóbeli és írásbeli kommunikációjának mufaji és nyelvi sajátosságait bemutassa, az egyes mufajokon belül a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességeket fejlessze.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
Leírás:
A gazdasági szaknyelv terminológiájának, a tudományterületet érinto írásbeli és szóbeli kommunikáció módozatainak elsajátítása autentikus dokumentumok alapján, s ezzel együtt felkészítés az "Ökonom" illetve egyéb akreditált gazdasági szaknyelvi vizsgákra. A specializáció különbözo témaköreiben használatos szakszótárak gyakorlati ismerete, használatának gyakorlása különbö szakszövegek tanulmányozásán keresztül.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
A tantárgy témakörei a következo területeket ölelik fel:
1. Közigazgatási szaknyelv: Az olasz közigazgatás nyelvezetének sajátosságai. A magyar és az olasz közigazgatás hasonlóságai és különbségei, az ebbol adódó nyelvi problémák. Az uniós jogharmonizáció nyelvi következményei. Szövegelemzés, fordítás, a közigazgatási szókincs bovítése.
2. Politikai szaknyelv: A csopoprtnyelvek és rétegnyelvek jellemzoi. A politikai nyelv jellegzetességei. Az olasz politikai nyelv sajátosságai.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Felelős tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
(A tantárgy a "Kontrasztív magyar-olasz nyelvészet, neolatin jövevényszavaink" és az "Olasz szintaxis" címen feltüntetett tantárgyakat öleli fel, amelyek leírása a megfelelo címszó alatt megtalálható):
A nyelvi szerkezetek fobb fejezeteinek kontrasztív (magyar-olasz) bemutatása.
Igerendszer, olasz igeidok és módok használata, azok magyar megfeleloi. Nominális szintagmák és determinánsok összevetése, melléknévi szintagmák vizsgálata.
A magyar nyelv neolatin nyelvekbol származó jövevényszavai, a szókészlet rétegzettségének komplex bemutatása, a szókölcsönzés módjai, az átvétel oka, ideje.
A már elvégzett leíró nyelvészeti stúdiumokra támaszkodva mélyíti a hallgatók mondattani ismereteit, elemzo és transzformációs készségét. Megkülönböztetett figyelmet szentel az igeneves szerkezetekkel rövidített mllékmondatokra és az egyenes és függo beszédre.
Mivel a kurzus nyelvi anyagát az olasz sajtóból válogatjuk, jelentosen bovíti a hallgatók aktív lexikai tudását is.
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár