2021. április 21., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
MAG-SN-OHIK
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
A specializáció nyitott bármely szakon tanuló hallgató számára. A képzésre való jelentkezés egyedüli feltétele, hogy a hallgató legalább egy lezárt félévvel rendelkezzen.
Tájékoztatás:
A képzés 4 féléve alatt 50 kredit szerezhető. Néhány átfogó történeti és elméleti előadást leszámítva a program elsősorban gyakorlati foglalkozásokra (szemináriumokra) épül.
A hallgatók a képzés során az ismeretkörök széles spektrumával kerülhetnek kapcsolatba: 1) irodalom: behatóan tanulmányozhatják a világirodalom és az irodalomelmélet történetét; 2) művészet: bepillantást nyerhetnek a társművészetekbe és azok elméleti hagyományába, az újkori esztétika történetébe; 3) média: nem-irodalmi szövegek és nem-művészi alkotások elemzésén keresztül képet kaphatnak a kultúra előállításának antik és modern közegeiről, technológiáiról és intézményeiről; 4) kultúra: alapismereteket szerezhetnek a kultúratudomány különféle területeiről, a kultúrakutatás történeti és elméleti vonatkozásairól, valamint a kultúrakutatás társtudományairól.
A hangsúly mindvégig a nemzetközi tájékozottságra esik, ezért a nyelvtudás, bár nem előfeltétele, de hasznos segítője lehet a képzésben való előrehaladásnak. A vállalkozó szellemű hallgatók bekapcsolódhatnak futó kutatási és publikációs projektjeinkbe, nemzetközi együttműködés keretében önálló kutatást végezhetnek európai társtanszékeken, s részt vehetnek neves honi és külföldi kutatók műhelyszemináriumain is. Az ismeretek további bővítésére az MA-képzésen belül az Összehasonlító
Irodalom- és Kultúratudomány szakirány keretében nyílik majd lehetőség.
A képzés eredményeként a hallgatók szert tesznek a "kulturális írástudás" (cultural literacy) alapkészségére, melynek révén képesek kulturális jelenségeket kritikus szemmel "olvasni", továbbá képesek arra, hogy álláspontjukat meggyőzően, érvelő és élvezhető formában adják elő. Ekként alkalmassá válnak arra, hogy a témában magasabb szintű tanulmányokat folytassanak egy későbbi oktatói-kutatói karrier céljából, de arra is, hogy a munkaerőpiac számos már területén is megállják a helyüket, az állami és a civil szektorban, a versenyszférában és nonprofit szervezeteknél egyaránt - minden olyan poszton, ahol jó elemző- és fogalmazókészségre, korszerű, nemzetközi szemléletmódra, s nem utolsó sorban kreatív és kritikus beállítottságra van szükség.
Bővebb információ az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék honlapján található.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2010.02.02 13:24:11
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
MK MAG-SN-OHK Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy MAG-SN-OHIK001 Komparatisztika és interpretáció; Teljesítendő: min. 14 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0011 Komparatisztika és interpretáció I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0012 Komparatisztika és interpretáció II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0013 Komparatisztika és interpretáció III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0014 Komparatisztika és interpretáció IV.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy MAG-SN-OHIK002 Kultúratudomány; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0021 Kultúratudomány I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0022 Kultúratudomány II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0023 Kultúratudomány III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0024 Kultúratudomány IV.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy MAG-SN-OHIK003 Irodalom, művészet, médium; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0031 Irodalom, művészet, médium I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0032 Irodalom, művészet, médium II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0033 Irodalom, művészet, médium III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0034 Irodalom, művészet, médium IV.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy MAG-SN-OHIK004 Műhely; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0041 Műhely I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0042 Műhely II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0043 Műhely III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MAG-SN-OHIK0044 Műhely IV.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

MAG-SN-OHIK Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány BA specializáció modul
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.14 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Komparatisztika és interpretáció I-II. (Comparative Literature and Interpretation)
A tantárgy a világirodalom és az irodalomelmélet történetének összefüggésében behatóan tárgyalja az irodalom fogalmának kulturális és történeti alakváltozatait, az összehasonlító irodalomtudomány történetét, iskoláit és módszereit, kulturális dimenzióit, a műnemek és műfajok kérdéskörét, az intertextualitás és a fordítás problematikáját, s egyéb poétikai, retorikai és stilisztikai jelenségeket.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Komparatisztika és interpretáció I-II. (Comparative Literature and Interpretation)
A tantárgy a világirodalom és az irodalomelmélet történetének összefüggésében behatóan tárgyalja az irodalom fogalmának kulturális és történeti alakváltozatait, az összehasonlító irodalomtudomány történetét, iskoláit és módszereit, kulturális dimenzióit, a műnemek és műfajok kérdéskörét, az intertextualitás és a fordítás problematikáját, s egyéb poétikai, retorikai és stilisztikai jelenségeket.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Komparatisztika és interpretáció III-IV. (Comparative Literature and Interpretation)
A tantárgy az előadások a Komparatisztika és interpretáció I-II. előadások témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Komparatisztika és interpretáció III-IV. (Comparative Literature and Interpretation)
Leírás
A tantárgy az előadások a Komparatisztika és interpretáció I-II. előadások témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Kultúratudomány I. (Cultural Studies)
A tantárgy alapismereteket nyújt a kultúratudomány különféle területeiről (elit és populáris kultúra, tömegkultúra, városi tér, turizmus, közlekedés, sportesemények, testformálás, fesztiválok, rituálék, divat, globális és lokális jelenségek), a kultúrakutatás történeti és elméleti vonatkozásairól (iskolák, fogalmak, módszerek), valamint a kultúrakutatás társtudományairól (etológia, antropológia, etnológia, performance studies, gender studies, kritikai elmélet stb.).
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Kultúratudomány II-IV. (Cultural Studies)
A tantárgy a Kultúratudomány I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Kultúratudomány II-IV. (Cultural Studies)
A tantárgy a Kultúratudomány I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Kultúratudomány II-IV. (Cultural Studies)
A tantárgy a Kultúratudomány I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert kutatási módszerek és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Irodalom, művészet, médium I. (Literature, Art, Medium)
A tantárgy az összehasonlító irodalomtudományi ismeretek kitágítását célozza egyrészt a művészet, másrészt a médiumok irányába. Ekként a hallgatók egyfelől bepillantást nyernek a társművészetekbe és azok elméleti hagyományába, az újkori esztétika történetébe (színház, festészet, szobrászat, zene, fotó, film stb.), másfelől nem-irodalmi szövegek és nem-művészi alkotások elemzésén keresztül képet kapnak a kultúra előállításának antik és modern közegeiről, technológiáiról és intézményeiről (szóbeliség és írásbeliség, nyomtatott és elektronikus médiumok, illetve műfajok, virtualitás, teletechnikai hálózatok).
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Irodalom, művészet, médium II-IV. (Literature, Art, Medium)
A tantárgy az Irodalom, művészet, médium I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert összefüggések és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Irodalom, művészet, médium II-IV. (Literature, Art, Medium)
A tantárgy az Irodalom, művészet, médium I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert összefüggések és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Irodalom, művészet, médium II-IV. (Literature, Art, Medium)
A tantárgy az Irodalom, művészet, médium I. előadás témaköreinek behatóbb megismerésére és a megismert összefüggések és interpretációs stratégiák gyakorlati elsajátítására ad lehetőséget.
Felelős tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Fogarasi György Dr. (FOGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Műhely I-IV. (Workshop)
A tantárgy arra ad lehetőséget, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az általuk kívánt irányba bővíthessék eddigi ismereteiket, és speciálisabb tudásra tegyenek szert a képzés négy fő témakörének (irodalom, művészet, médium, kultúra) bármelyikében.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Műhely I-IV. (Workshop)
A tantárgy arra ad lehetőséget, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az általuk kívánt irányba bővíthessék eddigi ismereteiket, és speciálisabb tudásra tegyenek szert a képzés négy fő témakörének (irodalom, művészet, médium, kultúra) bármelyikében.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Műhely I-IV. (Workshop)
A tantárgy arra ad lehetőséget, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az általuk kívánt irányba bővíthessék eddigi ismereteiket, és speciálisabb tudásra tegyenek szert a képzés négy fő témakörének (irodalom, művészet, médium, kultúra) bármelyikében.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Összehasonlitó Irodalomtudományi Tanszék
Leírás:
Műhely I-IV. (Workshop)
A tantárgy arra ad lehetőséget, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az általuk kívánt irányba bővíthessék eddigi ismereteiket, és speciálisabb tudásra tegyenek szert a képzés négy fő témakörének (irodalom, művészet, médium, kultúra) bármelyikében.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár