2022. szeptember 29., csütörtök English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
KTT-M_N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
A képzés célja olyan környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatokat,
– a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo- és makro régió szinten,
– a földi erőforrások egyidejű kiaknázásnak és megőrzésének lehetőségeit,
– a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek alkalmazói, tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát,
– a környezeti mintákban lévő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének, szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– terepi és laboratóriumi környezeti vizsgálatok kivitelezésére, megfelelő figyelemmel a kockázatbecslésre, hozzáférési jogokra, a megfelelő egészségügyi és biztonsági szabályozásokra,
– mérési adatok előkészítésére, értelmezésére és bemutatására megfelelő minőségi és mennyiségi technikák és programcsomagok felhasználásával,
– mintavételre és a laboratóriumi adatgyűjtés hibáinak kezelésére,
– környezeti hatásvizsgálatok tervezésére és kivitelezésére, az eredmények kiértékelésére összhangban a hazai és az EU elvárásokkal és előírásokkal,
– önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a környezettudományhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző munkahelyeken, a környezettudomány eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és a szakigazgatásban,
– az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok munkájába történő bekapcsolódásra,
– a természetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok önálló megoldására,
– az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok megértésére, valamint ezen folyamatok rendszerben való kezelésére,
– a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerének feltárására és értékelésére mikro-, mezo- és makro régió szinten,
– a minőség fontosságának megértésére a környezettudományi kutatásokban,
– (a rendszerint hiányos adatokból álló) különböző típusú észlelések begyűjtésére, valamint ezek alapján vezetői szinten hipotézisek felállítására és ellenőrzésére,
– a környezettudományban szerepet játszó anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságainak felismerésére, azonosítására, valamint ezek környezettudományi módszerekkel való jellemzésére,
– a környezeti mintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére a nm–km mérettartományban, térben és időben egyaránt,
– kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatási beszámolók elkészítésére, beleértve az átvett adatok felhasználását is,
– adatgyűjtésre, adatrögzítésre és -feldolgozásra a megfelelő technikák alkalmazásával terepen és laboratóriumban,
– a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat sorozaton keresztül
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.11.26. 8:48:46
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-ALA Törzstárgyak; Teljesítendő: min.49 kredit
kötelező tantárgy KMN605 Környezeti kémia és technológia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN605E Környezeti kémia és technológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKMN605G 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN605G Környezeti kémia és technológia; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKMN605E 1
kötelező tantárgy KMN502 Radioaktív izotópok a környezetben; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN502E Radioaktív izotópok a környezetben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GMN402 Környezettervezés alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN402E Környezettervezés alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GMN403 Környezeti kockázatelemzés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN403E Környezeti kockázatelemzés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GMN441 Környezeti informatika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN441E Környezeti informatika; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN441G 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN441G Környezeti informatika; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN441E 3
kötelező tantárgy GMN113 Környezeti földtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN113E Környezeti földtan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KMN113 Környezeti analitika; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN113E Környezeti analitika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN113L Környezeti analitika; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKMN113E 4
kötelező tantárgy BMN601 Bioremediáció; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN601E Bioremediáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BMN602 A környezetélettan alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN602E A környezetélettan alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN151 A természeti jelenségek fizikája; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN151E A természeti jelenségek fizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFMN151G 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN151G A természeti jelenségek fizikája; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőFMN151E 2
kötelező tantárgy GMN206 Geomatematika, geostatisztika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN206E Geomatematika, geostatisztika; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN206G 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN206G Geomatematika, geostatisztika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN206E 2
kötelező tantárgy GMN307 Általános és környezeti klimatológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN307E Általános és környezeti klimatológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BMN018 A természet- és környezetvédelem aktuális kérdései (ktud M); Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN018 A természet- és környezetvédelem aktuális kérdései (ktud M); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BMN007 Alkalmazott ökológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN007E Alkalmazott ökológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-KFTT Környezet-földtudomány és Tájértékelés és tájvédelem szakirányok közös tárgyai; Teljesítendő: min.35 kredit
kötelező tantárgy GMN422 Alkalmazott talajtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN422E Alkalmazott talajtan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-TET Tájértékelés és tájvédelem szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelező tantárgy BMN407 Ökológiai módszerek D; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN407E Ökológiai módszerek D; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN407G Ökológiai módszerek D; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy BMN408 Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia szeminárium D; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN408S Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia szeminárium D; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőBMN411G 2
kötelező tantárgy BMN424 Biológiai modellezés D; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN424L Biológiai modellezés D; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy GMN308 Tájökológiai tervezés elmélete és gyakorlata; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN308E Tájökológiai tervezés elmélete és gyakorlata; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN308G 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN308G Tájökológiai tervezés elmélete és gyakorlata; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN308E 3
kötelező tantárgy GMN431 Vízgyűjtő-gazdálkodás; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN431E Vízgyűjtő-gazdálkodás; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN431G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN431G Vízgyűjtő-gazdálkodás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN431E 2
kötelező tantárgy GMN432 Szakmai gyakorlat tájértékelés és tájvédelem szakirányon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN432T1 Szakmai gyakorlat tájértékelés és tájvédelem szakirányon jelentkezés; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN432T2 Szakmai gyakorlat tájértékelés és tájvédelem szakirányon; _Külső gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy BMN411 Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia gyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN411G Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia gyakorlat; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőBMN408S 3
kötelező tantárgy BMN413 Élőhely és társulásismeret D (ktud MSc); Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN413L Élőhely és társulásismeret laborgyakorlat D (ktud MSc); _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-KFT Környezet-földtudomány szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelező tantárgy GMN114 Szakmai gyakorlat környezet-földtudományi szakirányon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN114T Szakmai gyakorlat környezet-földtudományi szakirányon; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy GMN110 Geotermikus rendszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN110E Geotermikus rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GMN112 Környezeti ásvány- és kőzettan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN112E Környezeti ásvány- és kőzettan; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN112G 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN112G Környezeti ásvány- és kőzettan; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN112E 2
kötelező tantárgy GMN205 Alkalmazott környezetföldtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN205L Alkalmazott környezetföldtan; _Laboratóriumi gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GMN207 Hosszú távú környezeti változások modellezése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN207E Hosszú távú környezeti változások modellezése; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN207G 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN207G Hosszú távú környezeti változások modellezése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN207E 2
kötelező tantárgy GMN208 Paleohidrológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN208E Paleohidrológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GMN209 Szedimentológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN209E Szedimentológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GMN109 Alkalmazott hidrogeológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN109L Alkalmazott hidrogeológia; _Laboratóriumi gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GMN111 Környezetföldtani adatkezelés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN111L Környezetföldtani adatkezelés; _Laboratóriumi gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GMN115 Víz-kőzet kölcsönhatás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN115E Víz-kőzet kölcsönhatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-MKT Műszeres környezeti analitika és technológia szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.38 kredit
kötelező tantárgy KMN106 Elválasztástechnikai és spektroszkópiai laboratórium; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN106L Elválasztástechnikai és spektroszkópiai laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy KMN110 Modern műszeres analitika; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN110E Modern műszeres analitika; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKMN110G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN110G Modern műszeres analitika; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKMN110E 2
kötelező tantárgy KMN625 Szakmai gyakorlat műszeres analitika és technológia szakirányon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN625T1 Szakmai gyakorlat műszeres analitika és technológia szakirányon (jelentkezés); _Külső gyakorlat, 120 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN625T2 Szakmai gyakorlat műszeres analitika és technológia szakirányon; _Külső gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeKMN625T1 5
kötelező tantárgy KMN626 Környezettechnikai műveletek és gépek; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN626E Környezettechnikai műveletek és gépek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKMN626G 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN626G Környezettechnikai műveletek és gépek; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKMN626E 1
kötelező tantárgy KMN119 Környezetkémiai és technológiai laboratórium; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN119L Környezetkémiai és technológiai laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy KMN405 Környezeti kolloidika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN405E Környezeti kolloidika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KMN323 Környezeti elektrokémia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN323E Környezeti elektrokémia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKMN323L 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN323L Környezeti elektrokémia; _Laboratóriumi gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKMN323E 1
kötelező tantárgy KMN627 Szelektív hulladékkezelési technológiák; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN627E Szelektív hulladékkezelési technológiák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKMN627G 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN627G Szelektív hulladékkezelési technológiák; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKMN627E 1
kötelező tantárgy KMN121 Analitikai minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN121E Analitikai minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-MKB Molekuláris környezetbiológia szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.35 kredit
kötelező tantárgy BMN122 Bioinformatika D; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN122E Bioinformatika D; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN122G Bioinformatika szeminárium D; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy BMN405 Mikrobiális ökológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN405E Mikrobiális ökológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BMN423 A mikrobiális ökológia vizsgálati módszerei D; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN423L A mikrobiális ökológia vizsgálati módszerei D; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy KMN208 Szerves kémia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KMN208E Szerves kémia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BMN702 Molekuláris biológiai alapok; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN702E Molekuláris biológiai alapok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BMN701 Környezeti növénybiológia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN701E Környezeti növénybiológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőBMN701L 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN701L Környezeti növénybiológia; _Laboratóriumi gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőBMN701E 1
kötelező tantárgy BMN703 Molekuláris ökológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN703E Molekuláris ökológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BMN704 Környezeti stressz-biokémia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN704E Környezeti stressz-biokémia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BMN000 Szakmai gyakorlat molekuláris könyezetbiológia szakirányon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN000G Szakmai gyakorlat molekuláris könyezetbiológia szakirányon; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy BMN107 Biokonverzió, biokatalízis; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BMN107E Biokonverzió, biokatalízis; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-SZV Szabadon választható egyéb ismeretek; Teljesítendő: min.6 kredit
szabadon választható tantárgy XN0140 Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0141 Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy IMSZV00 Informatika MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme IMSZV00 Informatika MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy KMSZV00 Kémia MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme KMSZV00 Kémia MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy FMSZV00 Fizika MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FMSZV00 Fizika MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy BMSZV00 Biológia MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme BMSZV00 Biológia MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy GMSZV00 Földrajz MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme GMSZV00 Földrajz MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy KtudMSZV00 Környezettudományi MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme KtudMSZV00 Környezettudományi MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy MMSZV00 Matematika MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme MMSZV00 Matematika MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
MK-DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy KTMN00 Diplomamunka előkészítése; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KTMN01G Diplomamunka előkészítése 1.; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KTMN02G Diplomamunka előkészítése 2.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 20
MK-MEF Mesterképzés előfeltétel (nappali); Teljesítendő: min.0 kredit
ME-TTIK_N Mesterképzés előfeltétel (nappali)
MK-POT Pótlólag teljesítendő BSc-s tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
KTT-S_N Környezettan tanári minor_N
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Környezettudomány MSc_Környezet-földtudomány szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 14
A mérföldkő tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.35 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Környezettudomány MSc_Molekuláris környezetbiológia szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 14
A mérföldkő tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.35 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Környezettudomány MSc_Műszeres környezeti analitika és technológia szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 14
A mérföldkő tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.38 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Környezettudomány MSc_Tájértékelés és tájvédelem szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 14
A mérföldkő tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.35 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

BM-BIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Felelős oktató:
Buzás-Bereczki Orsolya Dr. (BEOEAD.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Felelős oktató:
Hermesz Edit Dr. (HEEHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
BM-BIT Biotechnológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős oktató:
Perei Katalin Dr. (PEKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős oktató:
Rákhely Gábor Dr. (RAGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős oktató:
Rákhely Gábor Dr. (RAGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős oktató:
Perei Katalin Dr. (PEKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
BM-ESI Élettani, Szervezettani és Idegtud. tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Élettani, Szervezettani és Idegtud.Tansz.
Felelős oktató:
Farkas Tamás Dr. (FATHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Élettani, Szervezettani és Idegtud.Tansz.
BM-MIK Mikrobiológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Mikrobiológiai Tanszék
Felelős oktató:
Manczinger László Dr. (MALHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Mikrobiológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Mikrobiológiai Tanszék
Felelős oktató:
Manczinger László Dr. (MALHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Mikrobiológiai Tanszék
BM-NOV Növénybiológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Növénybiológiai Tanszék
Felelős oktató:
Görgényi Miklósné Dr. (GOMHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Növénybiológiai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Növénybiológiai Tanszék
BM-OKO Ökológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Györffy György Dr. (GYGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bózsóné Dr Margóczi Katalin (BOMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Gallé Róbert Dr. (GARJABT.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bózsóné Dr Margóczi Katalin (BOMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bózsóné Dr Margóczi Katalin (BOMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Körmöczi László Dr. (KOLHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Pénzes Zsolt Dr. (PEZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Pénzes Zsolt Dr. (PEZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
FM-OKT Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
GM-ASV Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Szanyi János Dr. (SZJHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Szanyi János Dr. (SZJHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
M. Tóth Tivadar Dr. (MQTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Pál-Molnár Elemér Dr. (PAEHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Hetényi Magdolna Dr. (HEMHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Pál-Molnár Elemér Dr. (PAEHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Varsányi Zoltánné Dr. (VAZHAIS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
GM-EGH Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős oktató:
Unger János Dr. (UNJHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős oktató:
Kevei Ferencné Dr. (KEFHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
GM-FFTCS Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport közös MSc tárgyai modul
GM-FOL Földtani és Őslénytani Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Hum László (HULHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Geiger János Dr. (GEJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Sümegi Pál Dr. (SUPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Sümegi Pál Dr. (SUPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Geiger János Dr. (GEJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
GM-TEF Természeti Földrajzi és Geoinf. Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Mezősi Gábor Dr. (MEGHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Rakonczai János Lajos Dr. (RAJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
M. Tóthné Dr. Farsang Andrea Dr. (MQTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Rakonczai János Lajos Dr. (RAJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Barta Károly Dr. (BAKHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
_Külső gyakorlat, kötelező, 5 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Kovács Ferenc Dr. (KOFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
KM-AKT Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Kiricsi Imre (KIIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Halász János Dr. (HAJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Külső gyakorlat, kötelező, 120 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
_Külső gyakorlat, kötelező, 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Halász János Dr. (HAJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Halász János Dr. (HAJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
KM-FIK Fizikai Kémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Visy Csaba (VICHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
KM-KOL Kolloidkémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Dékány Imre Dr.habil. (DEIHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
KM-SAK Szervetlen és Analitikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Ilisz István Dr. (ILIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Galbács Gábor Dr. (GAGHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Dombi András (DOAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Kémiai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Ilisz István Dr. (ILIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kémiai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Schrantz Krisztina Dr. (GASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
KM-SEK Szerves Kémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Szerves Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Wölfling János Dr. (WOJHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szerves Kémiai Tanszék
KM-SZN Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Erdőhelyi András Dr. (ERAHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
KTDM-TOV Környezettudományi MSc további tárgyai modul
Felelős tanszék:
Környezettudományi Intézet
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi Intézet
MTM-SZTGY Tanári mesterképzés - a szakterületi modul tanítási gyakorlata modul
TTKSZV TTK SZabadon választott modul
Felelős tanszék:
Fizikus Tanszékcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Fizikus Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Biológus Tanszékcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biológus Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Informatikai Tanszékcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Kémiai Tanszékcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kémiai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Környezettudományi Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár