2021. április 21., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
TO-TANFEL_N
Képzési forma:
Osztatlan képzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
76 kredit
Félév:
12
Speciális:
párosítható, nem tanári
Dátum:
2016.03.24. 14:27:16
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456789101112
MK-PP-OT1 Pedagógiai -pszichológiai tárgyak 1; Teljesítendő: min.22 kredit
kötelező tantárgy OTM01A Pszichológia 1.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM011 Fejlődéslélektan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM012 Iskolai és családi szocializáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy OTM02A A nevelés elméleti alapjai és módszerei; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM021 Pedagógiai szociálpszichológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM022 Nevelésszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy OTM03 A tanítás-tanulás elméleti alapjai és módszerei; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM031 A tanítás-tanulás elméleti alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM032 Az oktatás szervezeti keretei és módszerei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM033 Készség- és képességfejlesztés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM034 Információs-kommunikációs technológiák; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OTM04 Tantervfejlesztés, pedagógiai értékelés és kutatás; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM041 A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme OTM0421 Tantervfejlesztés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme OTM0422 Pedagógiai értékelés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM043 A pedagógiai kutatás módszerei és a tudományos eredmények iskolai alkalmazása; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OTO001 Anyanyelvi készségfejlesztés; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTO001 Anyanyelvi készségfejlesztés; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
MK-PP-OT2 Pedagógiai-pszichológiai tárgyak 2; Teljesítendő: min.6 kredit
kötelező tantárgy OTM01B Pszichológia 2.; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM013 Tanári szerep és kommunikáció fejlesztő gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OTM02B A nevelés gyakorlata; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM023 Tanári szerep, tanári mesterség; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme OTM0241 Méltányosság és esélyegyenlőség az oktatásban; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme OTM0242 Sajátos nevelési igények, tehetséggondozás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-ÖSZGY-OT Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.44 kredit
kötelező tantárgy OTM-ÖSZGY1 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-ÖSZGY1 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 20
kötelező tantárgy OTM-ÖSZGY2 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-ÖSZGY2 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 20
kötelező tantárgy OTM-ÖPSZI ÖSZGY kísérő pszichológiai szeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-ÖPSZI Kommunikáció és konfliktuskezelés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OTM-ÖPED ÖSZGY kísérő pedagógiai szeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-ÖPED Vezetés, döntés, motiváció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-TOV-OT Egyéb kötelező tárgyak; Teljesítendő: min.4 kredit
kötelező tantárgy OTM-KGY Közösségi gyakorlat; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM_KGY A hatékony nevelés-oktatás feltételei; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OTM-PF Portfólió; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-PF Portfólió; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.22 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.44 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

TANFEL Tanári felkészítés osztatlan tanárképzésnél modul
Felelős tanszék:
Tanárképző Központ
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Tanárképző Központ
Felelős tanszék:
Tanárképző Központ
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Tanárképző Központ
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Dombováriné Dr Korom Erzsébet Dr. (DOKHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős tanszék:
Pszichológiai Intézet
Felelős oktató:
Bárányné Dr Jámbori Szilvia (JASLAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Pszichológiai Intézet
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Dombováriné Dr Korom Erzsébet Dr. (DOKHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy a tanári pályára való gyakorlati felkészítés egyik eleme, amely betekintést nyújt a pedagógusok munkájába és az iskolai életbe, lehetőséget teremt a pedagógiai munka tanórán kívüli tevékenységeinek aktív megismerésére, a gyerekekkel való közvetlen találkozásra, az elméleti ismeretek alkalmazására, értelmezésére tapasztalatok alapján.
A tantárgy célja, hogy a résztvevők tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein szerezzenek tapasztalatokat, e közben a már meglévő általános pedagógiai és pszichológiai elméleti ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat a pedagógiai munka jelenségeinek megfigyelése és elemzése segítségével mélyítsék, gazdagítsák, reflexiójuk és önreflexiójuk fejlődjön.
A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusjelöltek képesek legyenek olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók szociális kompetenciájának fejlődését és a közösségépítést. A tantárgy hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a pedagógusjelöltek együttműködést támogató, motiváló és konfliktuskezelő, valamint a tanulók megismerését szolgáló, az egyéni bánásmódot, a hatékony pedagógiai kommunikációt és a toleráns iskolai légkört támogató stratégiákat sajátítsanak el.

Kötelező, illetve ajánlott irodalom
Kötelező irodalom:
N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
Szekszárdi Júlia (2001, szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest.
Zsolnai Anikó és Kasik László (2010, szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:
Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2013, szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged.
Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó, Budapest.
Kagan, S. (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Budapest.
Mészáros Aranka (1997, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős tanszék:
Pszichológiai Intézet
Felelős oktató:
Kőrössy Judit dr. (KOJHAIS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
Ismeretek: A Pszichológia tantárgy részletesen bemutatja a gyermeki megismerő, érzelmi és társas funkciók fejlődését és jellemzőit. Emellett kitér a tanulás és emlékezés kognitív és motivációs alapjaira, a különböző pszichológiai funkciók nem tipikus fejlődésére, érinti a tanulási zavarokat és a tehetséggondozás pszichológiai alapjait. A tantárgy megismerteti a hallgatókat a gyermeki személyiségfejlődéssel, a családi és iskolai szocializáció alapjelenségeivel, a szocializációs zavarok egyes tényezőivel, a tanulói csoportok működésének kulcsfogalmaival. Ezen túl bemutatja azokat az eszközöket, amelyek segítenek a fegyelmezési és konfliktushelyzetekben illetve amelyek segítségével a tanulók sajátosságai és társas helyzete megismerhető a pedagógus számára.
A gyakorlati képzés elsősorban a pedagógusi pályára való belépéshez ad segítséget a hallgatók pedagógusszerep felfogásának és motivációjának feltárásával, illetve kommunikációs képességek fejlesztésével.
Kompetenciák: A végzett pedagógus az elsajátított pszichológiai alapismeretek segítségével képes a tanulók értelmi és személyiségfejlődésének folyamatát felismerni, követni, kedvező irányban befolyásolni és korrigálni a megfelelő pedagógiai szituáció kialakításával. Képes a tanulók csoportfolyamatait felismerni és elemezni, képes olyan pedagógiai szituációt kialakítani, ami lehetővé teszi a tanulók közötti együttműködést, a konstruktív versengést, valamint a közösség formálódását és egészséges működését. A végzett pedagógus adekvátan alkalmazza azokat a módszereket, amelyek segítségével sikeresen kezeli az osztálytermi konfliktusokat, az előítéletességet, és a társas felelősség kialakítását.

Kötelező irodalom:
N. Kollár K, Szabó É. (2004) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest
Ajánlott irodalom:
Atkinson, R.L. et al. (2005) Pszichológia. Ford.: Boross Ottilia et al. Osiris, Budapest
Cole, M., Cole, S.R. (2006) Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest
Vajda Zs., Kósa É. (2005) Neveléslélektan. Osiris, Budapest
Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. 2004. (Szerk: Mészáros A.), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Pszichológiai Intézet
Leírás:
Ismeretanyag: A kurzus bevezető szakasza röviden bemutatja a pszichológia irányzatait, nézőpontjait, módszereit, valamint a fejlődés és a szocializáció különbségét és egymásra hatását. A továbbiakban részletesen tárgyalja az iskolai tanulás során működő alapvető pszichológiai folyamatokat: az aktivációs szint, a motiváció, a percepció és figyelem, valamint a tanulás és emlékezés témaköreinek lényeges ismereteit. Az előadás második fele áttekinti a gyermeki fejlődés fontosabb területeit, mint például az érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődést, a kortársi kapcsolatok, az identitás és a személyiség formálódását, illetve az iskolai tanulásra való készenlét alapjait, kiegészítve a speciális tanulási nehézségek és a tehetség pszichológiai értelmezésével.
Kompetenciák: A végzett pedagógus a pszichológiai alapfunkciókra, ezek fejlődésére, illetve a tanulás során megjelenő működésére vonatkozót alapismeretek segítségével képes a tanulók értelmi és személyiségfejlődésének folyamatát, változását felismerni, követni, kedvező irányban befolyásolni és korrigálni a megfelelő pedagógiai szituáció kialakításával. Képes felismerni a sajátos tehetségre és a tanulási nehézségekre vonatkozó jellemzőket, képes az ezek kezelésére alkalmas pedagógiai helyzet kialakítására.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom
Kötelező irodalom:
N. Kollár K, Szabó É. (2004) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest
Ajánlott irodalom (opcionális):
Atkinson, R.L. et al. (2005) Pszichológia. Ford.: Boross Ottilia et al. Osiris, Budapest
Cole, M., Cole, S.R. (2006) Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Pszichológiai Intézet
Leírás:
Ismeretanyag: A bevezető előadások bemutatják a tipikus és a problémás szülői nevelés stílusjegyeit, hatását, szocializációs következményeit. A kurzus ezen kívül részletesen tárgyalja azokat az iskolai és osztálytermi társas folyamatokat, amelyek befolyásolják a tanítás és a tanulás feltételeit és eredményességét. Így sor kerül a csoport formálódásának, a személypercepciónak, a csoportbeli feladatvégzésnek, a tanár-diák interakciónak, a tanári fegyelmezési és konfliktus megoldási lehetőségeknek, valamint a nemi különbségek sajátosságainak a megismertetésére. Az előadások zárásaként említésre kerül a tanári szerep eszköz és hatásrendszere, illetve az iskola mint szervezet tanulókra és tanárokra gyakorolt hatása.
Kompetenciák: Az elsajátított ismeretek alapján a végzett pedagógus képes a tanulók csoportfolyamatait felismerni és elemezni, képes olyan pedagógiai szituációt kialakítani, ami lehetővé teszi a tanulók közötti együttműködést, a konstruktív versengést, valamint a közösség formálódását és egészséges működését. A végzett pedagógus adekvátan alkalmazza azokat a módszereket, amelyek segítségével sikeresen kezeli az osztálytermi konfliktusokat, az előítéletességet, és a társas felelősség kialakítását. A pedagógus képes felismerni a problémás családi nevelésből és hátrányos helyzetből adódó viselkedési és teljesítménybeli sajátosságokat, és meg tudja teremteni azt a toleráns osztálytermi és iskolai légkört, ami alkalmas a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom
Kötelező irodalom:
N. Kollár K, Szabó É. (2004) Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest
Ajánlott irodalom:
Vajda Zs., Kósa É. (2005) Neveléslélektan. Osiris, Budapest
Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. 2004. (Szerk.: Mészáros A.), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Bárányné Dr Jámbori Szilvia (JASLAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Ravaszné Dr Zsolnai Anikó Dr. (ZSAHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
A tantárgy fő célja a nevelés fogalmának korszerű értelmezéshez, a nevelés mint segítő tevékenység két fő feladatához (személyiségfejlődés segítése, érték- és normaközvetítés) kapcsolódó releváns természet- és társadalomtudományi ismeretek, elméletek bemutatása és elemzése. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: Az emberi viselkedésre vonatkozó szociálpszichológia alapfogalmak és jelenségek. A demokratikus társadalmak nevelési cél¬jai. Értékek közvetítése a nevelésben. A nevelés hatásme¬chanizmusai. Az előítélet- és társa¬dalmi sztereotípiamentes szemlélet kialakulá¬sának segítése, a tolerancia és a szociális motívumok, képességek és kész¬ségek fejlesztésének lehetőségei. A tanári szerep dimenziói, erkölcsi és jogi meghatározottsága, a pedagógiai tevékenység során felmerülő társadalmi szerepelvárások és fellépő szerepkonfliktusok. A tanári önreflexió szerepe a pályán való fejlődés folyamatában. Az egyenlőség és a méltá¬nyosság alapelveivel és iskolai érvényesítésé¬vel kapcsolatos ismeretek. Az iskola feladatai és lehetőségei az esélyegyenlőtlenség csök¬kentésében és a társadalmi kohézió fejlesztésé¬ben. A hátrányos társadalmi helyzetből, a sze¬génységből, az előítéletekkel övezett kisebb¬ségi létből fakadó nehézségek és az iskolai ku¬darc közötti általános összefüggések, a speciális nevelési szükségletek okai és fo¬kozatai.
Fejlesztendő kompetenciaterületek: Ismeretek: Alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható biológiai, pszichológiai, társadalmi és kulturális tényezőkről. Egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek, a tanulói szervezetek működésének megismeréséhez szükséges, tudományosan megalapozott módszerek, technikák ismerete. Képesség: Képes a tanulókat szakszerűen megfigyelni és tapasztalatait szöveges vagy számszerű formában rögzíteni. Képes a tanulócsoportok szerveződésének, dinamikájának szakszerű feltárására. Képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait, és képes azokat szakszerűen kezelni az iskolában és azon kívül is. Attitűd: Demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a sajátjától eltérő értékek elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére és tiszteletben tartására. Személyes példájával és a közösségi viszonyok szervezésével hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók nyitottabbá váljanak a demokratikus társadalomban való aktív részvételre, a helyi, nemzeti, európai és egyetemes emberi értékek elfogadására.

Kötelező irodalom:
Csóti Marianna (2007): Gyermekkori szorongás, iskolafóbia, pánikrohamok. Pro Die Kiadó, Budapest.
Golnhofer Erzsébet és Nahalka István (2001, szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kozma Tamás (2004): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged.
Vajda Zsuzsanna és Kósa Éva (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.
Zsolnai Anikó és Kasik László (2010, szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:
Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó., Budapest.
Girasek János (2007, szerk.): Inkluzív nevelés - a tanulók hatékony megismerése: Kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére. SuliNova, Budapest.
Kertesi Gábor (2005): A társdalom peremén: Romák az oktatásban és a munkaerőpiacon. Osiris, Budapest.
Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.
N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
Papp Gabriella (2004): Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. Comenius Bt., Pécs.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A kurzus célja a pedagógiai munka szociálpszichológiai vetületeinek bemutatása, az iskolai interakciókkal és a csoportműködésekkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati alkalmazási lehetőségeik megvitatása. A tantárgyelem főbb tematikai csomópontjai: Az emberi viselkedésre vonatkozó szociálpszichológiai alapfogalmak és jelenségek. A társas viselkedést meghatározó mediátor- és moderátorváltozók (személyiségvonások, kompetenciák mint tudás- és motívumrendszerek, nem, szociális környezeti tényezők – ezek kapcsolatrendszere) sajátosságai. Egyén és csoport viszonya, a gyermekcsoportok hatása a személyiségfejlődésre és a szociális viselkedésre. Az osztály mint csoport jellemzői, szerepek, normák, szabályok, a csoport kialakulásának folyamata, fejlődése. Kooperáció és versengés az osztályban. Tanár-diák interakció: kommunikáció, dominancia. Az iskolai fegyelem pszichológiai kérdései. Értékek és kultúra: az iskola értékközvetítő funkciója. Fejlesztendő kompetenciaterületek: Alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható biológiai és szociálpszichológiai tényezőkről. Képesség a tanulócsoportok szerveződésének, dinamikájának szakszerű feltárására.

Kötelező irodalom:
Mészáros Aranka (2004, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.
Vajda Zsuzsanna és Kósa Éva (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.
Zsolnai Anikó és Kasik László (2010, szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:
Csepeli György (1997): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.
Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft, Budapest.
Mérei Ferenc (2006): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest.
N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A kurzus célja a nevelésszociológia irányzatainak bemutatása, a nevelésszociológiai ismeretek pedagógiai gyakorlatban történő alkalmazási lehetőségeinek a megismertetése. A tantárgy- elem főbb tematikai csomópontjai: A nevelésszociológia tárgya, alapfogalmai, irányzatai. Informális nevelés: család, mikro- és makrokörnyezeti hatások, média, kortárscsoport. Formális nevelés: iskola; az iskola és társadalom kapcsolata. Az iskola mint társadalmi szervezet; szervezeti kultúra. Iskola és társadalmi egyenlőtlenségek. Hátrányos helyzet, hátrányos megkülönböztetés. Etnikai, kulturális, nemi, szexuális különbségek és az iskola. Devianciák. Ifjúságszociológia, az ifjúsági kultúra világa. Fejlesztendő kompetenciaterületek: Alkalmazható tudás a tanulói teljesítményekre ható társadalmi és kulturális tényezőkről. A hallgató képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait, és képes azokat szakszerűen kezelni az iskolában és azon kívül is.

Kötelező irodalom:
Bourdieu, P. (2004): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 122-137.
Kozma Tamás (2004): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Varga Károly: Értékek fénykörében. Akadémiai K., Bp. 2003. 3. rész

Ajánlott irodalom:
Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
Gazsó Ferenc és Laki László (2004): Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest.
Kertesi Gábor (2005): A társdalom peremén: Romák az oktatásban és a munkaerőpiacon. Osiris Kiadó, Budapest.
Kozma Tamás (2004): Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Új Mandátum K., Budapest.
Somlai Péter (szerk.): Család. Educatio, 2002/3. sz.
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Ravaszné Dr Zsolnai Anikó Dr. (ZSAHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Csapó Benő Dr. (CSBHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
Leírás:
A tantárgy feladata az iskolai oktatómunka tudományos megalapozása és a tanításhoz szüksége alapvető kompetenciák fejlesztése. Ennek érdekében a megtörténik a tudásra, a tanulásra és a tanításra vonatkozó legfontosabb kutatási eredmények feldolgozása, és a hallgatók felkészítése a tanuláshoz és képességfejlesztéshez kapcsolódó nyomtatott és digitális információforrások felkutatására, értelmezésére, kritikai elemzésére és munkájukban való alkalmazására. A tantárgy magában foglalja a tanítás módszereivel és eszközeivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudást, a képességfejlesztéshez kapcsolódó ismeretek közvetítését és a szükséges pedagógiai készségek megalapozását. Felkészíti a hallgatókat a hatékony tanítási stratégiák, módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására, a különböző előzetes tudással rendelkező tanulók tanítására, fejlesztésére, a differenciált bánásmód alkalmazására, az adaptív tanulásszervezésre, a tanulóközpontú módszerek kidolgozására, az infokommunikációs technológiák intenzív alkalmazására, és a hatékony tanulási környezet megteremtésére.

Kötelező, illetve ajánlott irodalom

Kötelező irodalom:
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Csíkos Csaba (2007): Metakogníció. A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó, Budapest.
Falus Iván (szerk. 2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Kiadó, Budapest.
Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki Kiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom :
Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák, különbségek. Okker Kiadó. Budapest.
Csapó Benő (1992): Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Falus Iván (szerk. 2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kagan, S. (2010): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest.
Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (2008, szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A kurzus célja, hogy átfogó képet adjon a tanulás különböző formáiról, bemutassa az ismeretrendszerek, készségek, képességek szerveződésének, fejlődésének törvényszerűségeit, áttekintse a tanulás hatékonyságát, az iskolai teljesítményeket befolyásoló tényezőket, valamint képet adjon a tudás változását, a gondolkodás fejlesztését segítő oktatási módszerekről. A kurzus feldolgozza a tanulásra vonatkozó tudományos ismereteket, tanuláselméleteket, a pszichológiai tudásmodelleket (a pszichometria képességfogalma, Piaget fejlődéselmélete, a kísérleti pszichológia képességfogalma, a kognitív pszichológia tudásértelmezése) és az iskolában elsajátítandó tudás leírására szolgáló modelleket és eszközöket (taxonómiák, standardok, tartalmi keretek, tantervek). Bemutatja az ismeretek szerveződését (a fogalmi fejlődés és váltás folyamata; a megértés formái és nehézségei) és a képességek fejlődését (rutinok, készségek, képességek, kompetenciák elsajátítása, tudástranszfer és problémamegoldás) a tanulás egyénen belüli és egyének közötti különbségeit (kognitív stílus, egyéni fejlődési ütem), a tudás változásának kognitív és nem kognitív feltételeit, és a kognitív fejlődés segítésének lehetőségeit.

Irodalom
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. OKKER Kiadó, Budapest, 25–42.
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Csíkos Csaba (2007): Metakogníció – A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó, Budapest.
Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Kiadó, Budapest.
Molnár Gyöngyvér (2006a): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki Kiadó, Budapest.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A kurzus célja, hogy átfogó képet adjon a tanári munka tudományos alapjairól, és felkészítse a hallgatókat a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazására. Áttekinti az iskolai oktatás újszerű problémáit, a tanítás szerepét a megváltozott társadalmi feltételek (a tudásgazdaság, a tudásalapú társalom, és az iskola, az élet minden területét átfogó – life-wide – és az egész életen át tartó – life-long – tanulás) között, áttekinti a tanulás új színtereit. Bemutatja, miként lehet a kognitív konstruktivizmus (a tanulás irányítása, tanulási környezet) és a szociál-konstruktivizmus (kooperatív tanulás, elosztott megismerés, csoport-módszerek) elveit átültetni az iskolai gyakorlatba, kitér az órai tevékenység tervezésére, a frontális módszerekre, foglalkozik a tanár-tanuló interakcióval, a fegyelmi problémák megelőzésével és kezelésével. Kitér az egyéni különbségek kezelést segítő (az oktatás individualizálása és perszonalizálása, a megtanító stratégiák), a komplexitásra törekvő, és az egyéni érdeklődésre építő (projekt módszer, problémaalapú tanulás, kutatásalapú tanulás) módszerekre, továbbá az információs-kommunikációs technológiák (multimédia, egyéni tanulás számítógéppel, Internet, e-learning, elektronikus távoktatás) lehetőségeire.

Irodalom
Falus Iván (szerk. 2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kagan, S. (2010): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A kurzus célja a készség- és képességfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányok és szakirodalmi olvasmányok átültetése a gyakorlatba a hallgatók önálló, vagy csoportosan végzett alkotó munkája révén. A kurzus áttekinti a képességfejlesztés elméleti és gyakorlati ismereteit, a fejlesztés differenciált módszereit, a hatékony eszközök, módszerek és szervezési formák megválasztásának szempontjait. Figyelmet fordít a tantárgyak tartalmaihoz kötődő (pl. természettudományos gondolkodás, történelmi gondolkodás) és a több tantárgyat átfogó (pl. olvasás-szövegértés, műveleti képességek, induktív gondolkodás, kreativitás, a kutatásalapú tanulás készségei, szociális készségek) képességekre és készségekre, a hangsúlyt a tartalomba ágyazott fejlesztési formákra helyezi.
A kurzus teljesítéséhez a hallgatók gyakorlati feladatokat is megoldanak, a friss kutatási-fejlesztési eredmények önálló feltárása és értelmezése alapján a tanári szakjaihoz kapcsolódó készség- és képességfejlesztő feladatokat, gyakorlatokat készítenek. Munkájuk eredményéről egyéni prezentáció vagy portfolió formájában számolnak be.

Irodalom
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Csíkos Csaba (2007): Metakogníció. A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó, Budapest.
Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki Kiadó, Budapest.
Nagy Lászlóné (2006): Az analógiás gondolkodás fejlesztése. Műszaki Kiadó, Budapest, 145–168.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
A kurzus célja olyan információs és kommunikációs technológiák, illetve alkalmazások áttekintése és használatuk elsajátítása, amelyek hatékonyan integrálhatóak az oktatás folyamatába. A kurzust elvégzők megismerik az interaktív tábla és a szavazórendszer használatát, progresszív oktatási módszerek alkalmazását és a IKT eszközök hatékony oktatási integrációját, továbbá megismerkednek olyan eszközökkel, melyek kreatív használata nélkülözhetetlen a hatékony multimédiás tananyagok összeállításához (pl. filmszerkesztő szoftver, különböző web 2.0-ás alkalmazások). A kurzus során fejlődnek a hallgatók információk kereséséhez és kritikai értelmezéséhez kötődő készségei, megtanulják a tudásuk másokkal történő megosztásában kihasználni a technika nyújtotta lehetőségeket a hatékony kommunikáció és tanítás érdekében. Az értékelés alapja a kurzus keretében a bemutatott eszközök és szoftverek segítségével egy egyénileg és egy 3-4 fős csoportban összeállított és bemutatott multimédiás projekt.

Irodalom
Bedő Andrea és Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Műszaki Kiadó, Budapest.
Collier, A.; Watson, W.; Ozuna, A. (2011): Classroom. NEXT: Engaging Faculty and Students in Learning Space Design. EDUCAUSE Learning Initiative.
Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (szerk. 2008): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.
UNESCO (2011): UNESCO ICT competency framework for teachers. UNESCO, Paris.
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Vidákovich Tibor Dr. (VITHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
Leírás:
A tantárgy a pedagógiai tervezés, értékelés, kutatás területén két kötelező és egy kötelezően választható tantárgyelemből áll:
• A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai (előadás)
• Tantervfejlesztés vagy Pedagógiai értékelés (kötelezően választható gyakorlat)
• A pedagógiai kutatás módszerei és a tudományos eredmények iskolai alkalmazása (gyakorlat)
Az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján (1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 2.2.-2.3.):
A tantárgy megismerteti a neveléstudomány főbb szervezeteit, információforrásait, alapvető kutatási módszereit, a szakmai ismeretszerzés módjait, segíti az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültség megszerzését. Megalapozza a szakmai önművelést, fejleszti a szakmai önreflexiót, segíti a szakmai gyakorlatokon szerzett tapasztalatok feldolgozását. Támogatja a kommunikációs készségek fejlődését (különös tekintettel az anyanyelvi gyakorlati kommunikációra, beszédtechnikára, retorikára, helyesírásra) és az infokommunikációs technológiák alkalmazását az oktatásban és a tanulásban.
A tantárgy tárgyalja a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat, tantervtípusokat, ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét, a tananyag-kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai szempontjait, a vonatkozó tudományos eredményeket. Bemutatja az értékelés funkcióit, folyamatát, formáit, módszereit, az alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokat, összefüggéseket. Felkészít az értékelés végzésére különböző célokból és szinteken, az eredmények felhasználására, az értékelés hatásainak figyelembe vételére. Segíti az országos, illetve a helyi mérési eredmények értelmezését.
A résztvevők képessé válnak a tanári szakmával kapcsolatos átfogó, megalapozó, illetve speciális kérdések átgondolására, és források alapján megfelelő válaszok kidolgozására, szakmai nézetek képviseletére, indoklására.

Kötelező irodalom
Csapó Benő (2012, szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=11131&folderId=23648832&name=DLFE-24695.pdf (kijelölt részek)
Falus Iván (2004, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, Budapest. (kijelölt részek)
Falus Iván (szerk.): Didaktika: Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (kijelölt tantervi és értékelési fejezetek)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
Az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján (1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 2.2.):
Ismeretek: A pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumok, tantervfajták, tantervtípusok, ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepe. A tervezéshez szükséges információk forrása. A tananyag-kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, szempontjai, az erről megfogalmazott tudományos eredmények. Tanmenet, tematikus terv, óravázlat, folyamatterv. A nevelés és tanítás összefüggései. Az értékelés funkciói, folyamata, tárgyai, szintjei, formái és módszerei, alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályok, összefüggések, a tanítási-tanulási folyamat értékelése.
Kompetenciák: Felkészülés a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségek kihasználására, a tanulók önálló ismeretszerzésének támogatására. Taneszközök és tanulási források kritikus elemzése. A tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulók számára differenciált bánásmód tervezése. Az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek alkalmazása, eszközök megválasztása, az értékelés eredményeinek felhasználása, az országos és helyi mérési eredmények értelmezése. Az értékelés hatásainak figyelembe vétele a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére.

Kötelező irodalom
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. OKKER Kiadó, Budapest. – olvasmány: 117-143.,165-174, 221-235, 273-278. o.
Falus Iván (2003, szerk.): Didaktika: Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (kijelölt tantervi és értékelési fejezetek)
Falus Iván (2004, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. PSZMP és Keraban Kiadó, Budapest (kijelölt részek).
NAT 2012. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 10635. 111/ 2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet. Magyar Közlöny, 2012. 66. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Budapest. http://www.kormany.hu/download/c/c3/90000/MK_12_066_NAT.pdf
Ajánlott irodalom
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny, 2011. 162. sz. 5., 9., 12., 13., 26., 32.§; 7§ (4), 54§ (4) http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11162.pdf
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák (2006). In: Demeter Kinga (szerk): A kompetencia: Kihívások és értelmezések. OKI, Budapest. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-02_kulcskompetenciak
Horn Dániel és Sinka Edit (2006): A közoktatás minősége és eredményessége. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 341-375. ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf
Nagy József (2003): Az eredményesebb képességfejlesztés feltételeiről. Iskolakultúra, 13. 8. sz. 40-52. http://www.edu.u-szeged.hu/difer/download/nagy_kepessegfejlesztes.pdf
Vidákovich Tibor (1993, szerk.): Pedagógiai diagnosztika 2. Alapműveltségi Vizsgaközpont, Szeged.
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
Ismeretek: A pedagógiai munka megtervezésének dokumentumai (tanmenet, tematikus terv, óravázlat, folyamatterv). Taneszközelemzési, -értékelési szempontok. A differenciás lehetőségei.
Kompetenciák: A tanulási-tanítási folyamat tervezése. A szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudás hatékony integrálása. A különböző adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztása, tervezése. A szaktárgyak során fejlesztett kompetenciák más műveltségterületeken is fejlődést generáló szinergikus hatásainak tervezése, kihasználása. Rendszerszemléletű megközelítés a tervezés során. Az iskola pedagógiai programja, a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések, a tanulók életkora, az elsajátítandó tudás sajátosságai, a rendelkezésre álló taneszközök és a pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével a pedagógiai munka megtervezése. Szaktárgy tanulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus elemzése. Önreflexió, önkorrekció a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban. Az alapos felkészülés, tervezés, rugalmas megvalósítás fontosságának felismerése. Részvétel szaktárggyal kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben.

Kötelező irodalom
Ballér Endre (1996): A Nemzeti alaptantervtől az iskolai nevelő-oktatómunka tervezéséig. OKI, Budapest. 49-147.
Szabó László Tamás (2004, szerk.): Tantervelmélet. Pallas Debrecina 5. DE Kossuth Kiadó, Debrecen.
Bárdossy Ildikó és Dudás Margit (2009): A tanulás tervezése és értékelése. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. Wekerle Alapkezelő, Budapest. old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2349 (kijelölt részek)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
Ismeretek: A szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek és fejlesztendő kompetenciák mérésére és értékelésére alkalmas módszerek és eszközök, a diagnosztikus mérés módszerei.
Kompetenciák: Az értékelés hatásainak figyelembe vétele a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére. A tanulók reális önértékelésének elősegítése, a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési módszerek alkalmazása. Az oktatás céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztása, önálló eszközök elkészítése. Az országos, illetve a helyi mérési eredmények értelmezése. A pedagógus szerepének reális megítélése a fejlesztő értékelés folyamatában. Elkötelezettség a tanulást támogató értékelés mellett. Részvétel szaktárggyal kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben.

Kötelező irodalom
Brassói Sándor, Hunya Márta és Vass Vilmos (2005): A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. Új pedagógiai szemle, 55. 7-8. sz. 4–17. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00094/2005-07-ta-Tobbek-Fejleszto.html
Csapó Benő (2004): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. PSZMP és Keraban Kiadó, Budapest, 277–279., 284–289., 292–304. o.
Nagy József (1993): Értékelési kritériumok és módszerek. In: Vidákovich Tibor (szerk.): Pedagógiai diagnosztika 2. Alapműveltségi Vizsgaközpont, Szeged. 25–49.
Orosz Sándor (1995): Mérések a pedagógiában. Veszprémi Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszék, Veszprém, 93–105. o.

Ajánlott irodalom
Csapó Benő (2005): Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest. – olvasmány: 39–45. o. http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/CSB_ElozetesTudas.pdf
Sallai Hedvig (2004): Tanári elvárások, visszajelentések és a tanulók ezekre adott reakciói: érvényesül-e, s miként fejti ki hatását a Pygmalion-effektus? In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 132–142. o.
Vidákovich Tibor (2001): Diagnosztikus tudásszint- és képességvizsgálatok. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 314-327.
Az Országos Kompetenciamérés, a PISA és IEA mérések aktuális jelentései
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Leírás:
Ismeretek: A pedagógia, és határtudományainak elméleti alapjai, a tanulók megismerésének eszközei és módszerei, a tanítás tudományos megalapozása, a neveléstudomány kutatási módszerei, a szakmai ismeretszerzés módjai. A pedagógiai kutatás, fejlesztés, innováció sajátosságai.
Kompetenciák: Az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültség; tájékozottság a tanári hivatáshoz kötődő információs forrásokról, szervezetekről. Alkotó információ- és könyvtárhasználat és az információ-kommunikációs technológia használata. Szakmai témában szakszerű önkifejezés szóban és írásban. A különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások felismerése. Szakmai döntésekben önreflexió és önkorrekció érvényesítése. Törekvés a saját megalapozott pedagógiai nézetek megfogalmazására. Szakmai szituációkban szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikáció, pedagógiai tapasztalatok és nézetek reflektív értelmezése, elemzése, értékelése, a pedagógiai munkában felmerülő problémákhoz adekvát szakirodalom keresése, felhasználása, a kutatási, fejlesztési eredmények elemzése, értelmezése., Egyszerűbb kutatási módszerek használata. Nyitottság a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Elkötelezettség a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt. Nyitottság a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt. Az önművelés, élethosszig tartó tanulás melletti elkötelezettség, folyamatos neveléstudományi megújulás.

Kötelező irodalom
Csapó Benő (2007): A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében. Új Pedagógiai Szemle, 57. 3-4. sz. 11-23. http://www.ofi.hu/tudastar/tanari-tudas-szerepe
Csapó Benő (2012, szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=11131&folderId=23648832&name=DLFE-24695.pdf (kijelölt részek)
Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2011): A kognitív és affektív folyamatok diagnosztikus érétékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. http://edia.hu/sites/default/files/books/Kognitiv_es_affektiv_diagnosztikus.pdf (kijelölt részek)
Falus Iván (2004, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, Budapest. (kijelölt részek)
Kozma Tamás, Sike Emese (2006, szerk.): Pedagógiai informatika: a neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (kijelölt részek)
Ajánlott irodalom
Babbie, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. (egyes fejezetek)
Dömsödi Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba. Bölcsész Konzorcium, Budapest. http://mek.niif.hu/05400/05445/05445.pdf
A Kutatásmódszertani kiskönyvtár sorozat darabjai
(Empirikus) tanulmányok a neveléstudományi szaksajtóból: pl. Magyar Pedagógia, Educatio, Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Tóth Szergej Dr. (TOSJAAF.SZE)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
TO-TANFEL Tanári felkészítés (osztatlan tanárképzés) modul
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár