2022. augusztus 15., hétfő English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
TO-TANZMK_N
Képzési forma:
Osztatlan képzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
76 kredit
Félév:
10
Speciális:
párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.11.25. 16:02:44
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345678910
MK-PP-OZT1 Pszichológia 1.; Teljesítendő: min.12 kredit
kötelező tantárgy OTM01C Pszichológia 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM01C Fejlődéslélektan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy ZTM02B Pszichológia 2.; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM012 Személyiség és képességfejlesztés; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM013 Zenepszichológia; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM014 Gyakorlásmódszertan; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK-PP-OZT2 Pedagógia; Teljesítendő: min.16 kredit
kötelező tantárgy OTO001 Anyanyelvi készségfejlesztés; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTO001 Anyanyelvi készségfejlesztés; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy ZTM026 Kodály pedagógia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM026 Kodály pedagógia; _Szeminárium, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy ZTM021 Zenepedagógia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM021 Zenepedagógia; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ZTM022 Sajátos nevelési igények, tehetségfejlesztés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM022 Sajátos nevelési igények, tehetségfejlesztés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy ZTM023 Zenetanári mesterség; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM023 Zenetanári mesterség; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy ZTM024 Zeneközvetítés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM024 Zeneközvetítés; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy ZTM025 Zenepedagógiai módszerek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme ZTM025 Zenepedagógiai módszerek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-ÖSZGY-OT Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.44 kredit
kötelező tantárgy OTM-ÖSZGY1 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-ÖSZGY1 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1.; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 20
kötelező tantárgy OTM-ÖSZGY2 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-ÖSZGY2 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2.; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 20
kötelező tantárgy OTM-ÖPSZI ÖSZGY kísérő pszichológiai szeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-ÖPSZI Kommunikáció és konfliktuskezelés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OTM-ÖPED ÖSZGY kísérő pedagógiai szeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-ÖPED Vezetés, döntés, motiváció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-TOV-OT Egyéb kötelező tárgyak; Teljesítendő: min.4 kredit
kötelező tantárgy OTM-KGY Közösségi gyakorlat; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM_KGY A hatékony nevelés-oktatás feltételei; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy OTM-PF Portfólió; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme OTM-PF Portfólió; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.12 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.16 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.44 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

TANFEL Tanári felkészítés osztatlan tanárképzésnél modul
Felelős tanszék:
Tanárképző Központ
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Tanárképző Központ
Felelős tanszék:
Tanárképző Központ
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Tanárképző Központ
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Dombováriné Dr Korom Erzsébet Dr. (DOKHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős tanszék:
Pszichológiai Intézet
Felelős oktató:
Bárányné Dr Jámbori Szilvia (JASLAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 9. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Pszichológiai Intézet
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős oktató:
Dombováriné Dr Korom Erzsébet Dr. (DOKHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy a tanári pályára való gyakorlati felkészítés egyik eleme, amely betekintést nyújt a pedagógusok munkájába és az iskolai életbe, lehetőséget teremt a pedagógiai munka tanórán kívüli tevékenységeinek aktív megismerésére, a gyerekekkel való közvetlen találkozásra, az elméleti ismeretek alkalmazására, értelmezésére tapasztalatok alapján.
A tantárgy célja, hogy a résztvevők tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein szerezzenek tapasztalatokat, e közben a már meglévő általános pedagógiai és pszichológiai elméleti ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat a pedagógiai munka jelenségeinek megfigyelése és elemzése segítségével mélyítsék, gazdagítsák, reflexiójuk és önreflexiójuk fejlődjön.
A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusjelöltek képesek legyenek olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók szociális kompetenciájának fejlődését és a közösségépítést. A tantárgy hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a pedagógusjelöltek együttműködést támogató, motiváló és konfliktuskezelő, valamint a tanulók megismerését szolgáló, az egyéni bánásmódot, a hatékony pedagógiai kommunikációt és a toleráns iskolai légkört támogató stratégiákat sajátítsanak el.

Kötelező, illetve ajánlott irodalom
Kötelező irodalom:
N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
Szekszárdi Júlia (2001, szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest.
Zsolnai Anikó és Kasik László (2010, szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Ajánlott irodalom:
Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (2013, szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridionale, Szeged.
Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó, Budapest.
Kagan, S. (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Budapest.
Mészáros Aranka (1997, szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 10. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Neveléstudományi Intézet
Felelős tanszék:
Pszichológiai Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Pszichológiai Intézet
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Tóth Szergej Dr. (TOSJAAF.SZE)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Felelős tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Felelős tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Felelős tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Felelős tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 8. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Felelős tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 7. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Felelős tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
ZMK Zeneművészeti Kar
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár