2022. október 5., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
KOM-M-L_2015
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Levelező
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2016.05.31. 7:48:21
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-KÜL Különbözeti kurzusok; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy KOMMLA-KÜL Különbözeti kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme KOMMLA-KÜL1 Különbözeti kurzusok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme KOMMLA-KÜL2 Különbözeti kurzusok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 0
KOMMLA Alapozó tárgyak; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelező tantárgy KOMMLA001 Társadalomtörténet és társadalomelmélet; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLA001 Társadalomtörténet és társadalomelmélet; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KOMMLA002 Kognitív tudomány (Megismeréselméletek); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLA002 Kognitív tudomány (Megismeréselméletek); _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy KOMMLA003 A kommunikáció és média leírásai és szabályozáselméletei; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLA003 A kommunikáció és média leírásai és szabályozáselméletei; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
KOMMLT Szakmai törzstárgyak; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy KOMMLT001 A közvetlen emberi kommunikáció elméletei; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLT001 A közvetlen emberi kommunikáció elméletei; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KOMMLT002 Társadalmi konfliktusok elemzése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLT0021 Társadalmi rétegződés; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLT0022 A szegénység szociológiája; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLT0023 Társadalmi és nyevi ideológiák roma közösségekről/-ben; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KOMMLT003 A kulturális újratermelés és hozzáférés története: Az irodalom medialitása, társművészetek; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLT0031 Az irodalom medialitása, társművészetek 1.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLT0032 Az irodalom medialitása, társművészetek 2.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy KOMMLT004 Reprezentációelméletek: fogalomalkotás és jelhasználat; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLT004 Reprezentációelméletek: fogalomalkotás és jelhasználat; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KOMMLT005 Társadalomtudományi szaknyelv (MA); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLT0051 Társadalomtudományi szaknyelv (MA) 1.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLT0052 Társadalomtudományi szaknyelv (MA) 2.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
KOMMLDSZ Differenciált szakmai anyag kötelező tárgyai; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy KOMMLDSZ15002 Média- és kultúraorientáció; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150021 Az információs társadalom szocio-kulturális és technológiai diskurzusai; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150022 Az identitás és a másság története; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150023 Interkulturális kommunikáció, identitás, szubkultúrák a későmodern társadalomban; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150024 Médiatartalom, médiaszöveg, médiafogyasztás; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy KOMMLDSZ15001 Humánorientáció; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150011 Pragmatikaelméletek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150012 Nemverbális (vuzális és auditív) kommunikáció; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150013 Médiahasználati szokások pszichológiai megalapozottsága; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
KOMMLSZV Szabadon választható ismeretek; Teljesítendő: min.20 kredit
szabadon választható tantárgy MALVÁL1 MA Kari szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme MALVÁL11 MA Kari szabadon választható előadások; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme MALVÁL12 MA Kari szabadon választható szemináriumok; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy KOMMLVSZ15 Választható szakterületi modul (20 kredit); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLVSZ150 Segítő beszélgetés; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLVSZ152 Pragmatika (MA); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLVSZ1520 Kötelezően választható gyakorlat; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLVSZ1521 Kötelezően választható előadás; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLVSZ158 The Emergence of Popular Culture; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme KOMMLVSZ159 Language, Ideology and Power in the Media; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
KOMMLD Szakdolgozati konzultáció; Teljesítendő: min.5 kredit
kötelező tantárgy KOMMLD001 Szakdolgozati konzultáció; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLD0011 Szakdolgozati konzultáció 1.; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Minősítés 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLD0012 Szakdolgozati konzultáció 2.; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Minősítés 3
KOMMLSZD Szakdolgozat elkészítése; Teljesítendő: min.15 kredit
kötelező tantárgy KOMMLSZD001 Szakdolgozat elkészítése; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLSZD001 Szakdolgozat elkészítése; _Önálló vizsga, 2 óra, _Alapvizsga 15
HKK Humán kommunikációkutatás specializáció; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy KOMMLDSZ15003 Humán kommunikációkutatás specializáció; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150031 Haladó pragmatika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150032 Neurolingvisztika 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150033 Neurolingvisztika 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150034 Neuropragmatika 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150035 Neuropragmatika 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150036 Diskurzuselemzés (kutatószeminárium); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150037 Pszicholingvisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150038 Szociolingvisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150039 A beszéd tudománya; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
IIM Imázs- és identitásmenedzsment specializáció; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy KOMMLDSZ15004 Imázs- és identitásmenedzsment specializáció; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150040 Tér, kultúra, turizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150041 Imázs, identitás és új média; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150042 Szervezeti kommunikáció és identitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150043 Prezentációs gyakorlat 1: írástechnika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150044 Prezentációs gyakorlat 2: előadás- és tárgyalástechnika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150045 Fogyasztáselmélet, vásárlói magatartás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150046 Imázsépítés és történeti tudat; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150047 Stratégiai kommunikációtervezés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150048 Kritikai kultúrakutatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150049 Muzeológia, kommunikáció, kulturális trendek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
KM Kortárs média specializáció; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy KOMMLDSZ15005 Kortárs média specializáció; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150050 Tömegmédia és társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150051 A kortárs média gyakorlata; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150052 Újmédia történelem; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150053 Mozgókép-technikai gyakorlatok 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150054 Mozgókép-technikai gyakorlatok 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150055 A zsurnalizmus megközelítései; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150056 Dokumentumfilm készítés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150057 Digitális kultúra, digitális esztétika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150058 Kritikai kultúrakutatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KOMMLDSZ150059 Kreatív mozgókép-művészeti gyakorlatok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Humán kommunikációkutatás specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.5 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Imázs- és identitásmenedzsment specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.5 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Kortárs média specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.5 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

KOMMLA Kommunikáció- és Médiatudomány MA-L alapozó tárgyak modul
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Pszichológiai Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
KOMMLD Kommunikáció- és médiatudomány MA-L szakdolgozati konzultáció modul
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
KOMMLDSZ Kommunikáció- és Médiatudomány MA-L differenciált szakmai anyag modul
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
KOMMLSZ Kommunikáció- és Médiatudomány MA-L szabadon választható ismeretek modul
KOMMLSZD Kommunikáció- és Médiatudomány MA-L szakdolgozat modul
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 2 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Alapvizsga
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
KOMMLT Kommunikáció- és Médiatudomány MA-L szakmai törzstárgyak modul
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Szociológia Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, nem kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
KOMMLVSZ Kommunikáció- és Médiatudomány MA-L választható szakterületi modul modul
Felelős tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (BTK)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Angol Tanszék (BTK)
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Tanszék (BTK)
MALVÁL MA Kari szabadon választható kurzusok (levelező) modul
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Előadás, nem kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Szeminárium, nem kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár