2021. április 14., szerda English version

Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
.XT05_N
Képzési forma:
Doktori képzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.08.07. 14:21:49
Felvételi követelmények:
egyetem
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
DJEL Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program; Teljesítendő: min.180 kredit
kötelező tantárgy DJEL-KUT Kutatási gyakorlat; Teljesítendő: min. 90 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-KUT01 Kutatási gyakorlat 1.; _Konzultációs gyakorlat, 400 óra, _Minősítés 14
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-KUT02 Kutatási gyakorlat 2.; _Konzultációs gyakorlat, 400 óra, _Minősítés 14
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-KUT03 Kutatási gyakorlat 3.; _Konzultációs gyakorlat, 400 óra, _Minősítés 15
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-KUT04 Kutatási gyakorlat 4.; _Konzultációs gyakorlat, 400 óra, _Minősítés 15
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-KUT05 Kutatási gyakorlat 5.; _Konzultációs gyakorlat, 400 óra, _Minősítés 16
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-KUT06 Kutatási gyakorlat 6.; _Konzultációs gyakorlat, 400 óra, _Minősítés 16
kötelező tantárgy DJEL-K Kötelező tárgyak; Teljesítendő: min. 40 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-K05 A 20. századi magyar történelem forrásai; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-K06 A jelenkortörténet-írás alapművei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-K07 Bevezetés az összehasonlító történetírásba; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-K08 Gazdaság és társadalom a 20. századi Európában és Magyarországon; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-K01 A magyar és az egyetemes történetírás története 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-K02 A magyar és az egyetemes történetírás története 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-K03 A jelenkortörténet kutatása 1: témák és módszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme DJEL-K04 A jelenkortörténet kutatása 2. elméletek és viták; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy DJEL-KV Kötelezően választható tárgyak; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-KV01 A 19-20. század "uralkodó eszméi"; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-KV02 Nemzetfejlődés a 19-20. századi Kelet- és Nyugat-Európában; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-KV03 Kisebbségek a 20. századi Európában; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-KV04 Diktatúrák összehasonlításban: kommunizmus - fasizmus - nácizmus; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-KV05 A Holocaust: összehasonlító elemzések; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-KV06 A hidegháború Európában és azon túl; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-KV07 Az európai integráció története; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-KV08 Magyarország az államszocializmus és a rendszerváltozás időszakában; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy DJEL-V Választható tárgyak (30 kredit legalább háromféle tárgyból); Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-V01 Konferencia-előadás magyar nyelven; _Konzultációs gyakorlat, 60 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-V02 Konferencia-előadás idegen nyelven; _Konzultációs gyakorlat, 120 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-V03 Publikációs tevékenység; _Konzultációs gyakorlat, 120 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-V04 Idegen nyelvű publikációs tevékenység; _Konzultációs gyakorlat, 240 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 5
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-V05 Óratartás; _Konzultációs gyakorlat, 90 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-V06 Konferencia szervezése; _Konzultációs gyakorlat, 90 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-V07 Tanszéki munka; _Konzultációs gyakorlat, 240 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme DJEL-V08 Tudományos közlemény szerkesztése; _Konzultációs gyakorlat, 90 óra, _Minősítés, ismételten felvehető 3
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.180 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

DJEL Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program modul
Felelős tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős oktató:
Tomka Béla dr. (TOBHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.90 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 400 óra / 14 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 400 óra / 14 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 400 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 400 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 400 óra / 16 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 400 óra / 16 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős oktató:
Tomka Béla dr. (TOBHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 60 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 120 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 120 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 240 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 90 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 90 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 240 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 90 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős oktató:
Tomka Béla dr. (TOBHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.40 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Felelős oktató:
Tomka Béla dr. (TOBHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés
 
 
 
 
Bezár